Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

KREATIVNÍ FOTOGRAFIE
od A - do Z
více než 70 technik pro klasickou i digitální fotografii
LEE PROST


 

     O knihy týkající se fotografování nebyla nikdy nouze. V poslední době se však s nimi přímo "roztrhl pytel". Tento boom byl vyvolán především nástupem digitální fotografie. Stránky mnoha knih věnovaných fotografii jsou zaplněny informacemi o nabízené technice a radami k nákupu a použití vybavení a způsobu fotografování. Rozsáhlé místo je věnováno využití možnosti počítačového zpracování snímků pořízených digitální technikou. Téma související s kreativitou při fotografování je v nich zastoupeno mnohdy pouze výčtem pravidel kompozice , výčtem chyb, doprovázených ukázkami.
     Kniha "Kreativní fotografie od A do Z" se od těchto knih liší v tom, že místo poskytování obecných doporučení obsahuje více než 50 detailně popsaných konkrétních technik doplněných více než 200 ilustrativními fotografiemi ve velmi dobrém provedení. I když je i v této knize 90% prostoru věnováno technických postupům, oněch 10 "zbývajících" procent vysloveně stojí za to.
     Hlavní přednost knihy L. Frosta vidím ve spojení technických návodů s celou škálou velmi inspirujících doporučení týkajících se obsahu fotografií. Zjednodušeně to lze vyjádřit slovy: "je-li Vaše motivace na bodě mrazu, protože Vás nenapadá nic nového, sáhněte po knize "Kreativní fotografie od A - do Z". Při čtení knihy L.Frosta se zejména fotografu-amatérovi otevírá celá nádherná paleta tématických možností. Někomu se možná bude zdát divné, že v knize s podtitulkem " více než 70 podrobně popsaných technik..." budu zdůrazňovat obsahovou stránku fotografování. Kniha se však nejmenuje "fotografické techniky", ale "kreativní fotografie". Většina inspirativních námětů by byla jen obtížně splnitelná, ne-li nesplnitelná, bez odpovídajících technik. A naopak - většina technických postupů by zústala na papíře, kdyby byl fotograf bez obsahové inspirace.
     Struktura knihy je velmi jednoduchá a standardní. Po jednostránkovém úvodu následuje 54  kapitol s názvem ( až na výjimky ) tématicky zaměřeným na obsahovou stránku fotografování. V každé kapitolce je v jednom nebo několika málo odstavcích nejdříve vyjádřena hlavní myšlenka - kreativní podnět pro fotografa - opodstatňující studium odpovídající následně popisované techniky fotografování. Následuje část nazvaná "co je k tomu potřeba" ( fotoaparát, objektivy, fioltry atd. určité kvality ) Navazují odstavce označené:
- Jak toho docílit
- Užitečné rady
- komentář k ilustračním snímkům.
Odstavec "jak toho docílit" je případ od případu dále členěn.
      Na zadní straně knihy a na stránce věnované knize na webu CPressu je dostupný výběr z obsahu knihy L. Prosta vyjádřený 13-ti body.
Pro představu o bohatosti přínosu pro kreativitu uvádím doplňující charakteristiku vybraných témat:
- význam projektů tématické fotografie ( předmět, nápad, koncepce )
- význam představivosti fotografa při práci s jednoduchým zátěším
- umělecká síla siluety ve fotografii
- dramatické akční snímky pomocí blesku s pomalou synchronizací
- zintenzivnění náladovosti snímku lehkým rozostřením
- kreativní využití perspektivy pro hloubku a měřítko
- fascinující vzory v přírodě - přírodní i umělé
- použití zrnitosti snímku pro vytvoření zvláštní atmosféry
- kreativní použití linií pro kompoziční směr a stabilitu snímku
- panorámování k vyjádření pocitu pohybu rozostředním pozadí s ostrým předmětem
- portréty vypovídající životní příběh člověka
- námět na využití symbolické moci barev a jejích schopnosti evokovat odezvu diváka
- přínos použití barevných filtrů pro blesk
- potřeba změny myšlení u černobílé fotografie
- neobvyklé úhly pohledu na osoby a předměty
      V celé řadě kapitol se čtenář přesvědčí o tom, že fotografie může mít velmi dynamický obsah, že může psát příběhy, vyjadřovat pocity, náladu a atmosféru.
      Kniha obsahuje rady jak překonat překážky ne cestě k realizaci tématického cíle fotografa.
      Kromě kapitolek věnovaných tématům fotografování, obsahuje kniha několik kapitolek vysvětlujících některé techniky šířeji využívané ( křížová polarizace, polarizační filtry, filtrovaný blesk, atd ,) Obsahuje též celou řadu užitečných tabulek, jako na příklad korekční koeficient pro Push-proces, kompenzaci osvitu při různém reprodukčním poměru, a j.
      Podtitulek obsahuje údaj o zaměření na "klasickou i digitálním fotografii". Výběr technických postupů je sice častěji zaměřen na klasickou fotografii, to však nic nemění na skutečnosti, že inspirace ke kreativnímu přístupu k fotografování poslouží stejně dobře digi jako klasice.
      Kniha napovídá fotografovi čeho si v nejbližším okolí i v přírodě všímat, jak se má na okolí dívat, co může obohatit výsledky jeho práce a současně přispět k dobrému pocitu z fotografování.
      Prostudování knihy s fotoaparátem v ruce může být pro čtenáře-fotografa nejen užitečné, ale i zajímavé a inspirující. Kreativita se může projevovat jak v obsahu, tak v technice zpracování. Nejlepších výsledků dosáhneme jejich spojením.
     
Jsem přesvědčen, že si kniha L. Prosta zaslouží pozornosti nejen fotografů amatérů.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz
19. ledna 2004.
 


Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"

www.akamonitor.cz/iproek/
 

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877