Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Naučte se fotografovat dobře
KRAJINY

100 rad a tipů

Guy Edwardes

 


 


      Poslední recenzi v roce 2005 jsem věnoval knize anglického profesionálního fotografa – specialisty na krajinářskou fotografii – Guy Edwardese, vydané v ZonerPressu. Fotografie patří do oblasti lidské činnosti, která je na rozhraní profesionální činnosti a zábavy. Je považována za velmi subjektivní umění, je součástí lidské komunikace i dokumentace. Kniha G. Edwardese má povzbudit fotografy k tomu, abychom opustili vyšlapané cesty a dovolili své kreativitě , aby vytvářela dynamičtější kompozice. Kniha představuje 100 nádherných fotografií, 100 sdílených zkušeností a rad souvisejících se všemi hlavními oblastmi krajinářské fotografie. Upozorňuje na fotografický potenciál krajiny, na možné cesty jeho využití.
       Podle slov autora knihy jsou snímky krajiny jedním z nejobtížnějších fotografických témat. Není jednoduché zachytit drama, hloubku, barvu a atmosféru nějaké nádherné přírodní scenérie. Otázkou není, co do kompozice zahrnout; mnohem častěji je otázkou, co naopak vypustit, abychom zaměřili pozornost na nejdůležitější část scenerie rozkládající se před námi.           
       Kniha začíná popisem základů dobré fotografické techniky. Každá další kapitola pak zahrnuje různé oblasti žánru a pokrývá všechny běžné situace, čímž prozrazuje jednotlivá tajemství dobré krajinářské fotografie:
- jak poznat scénu, která má fotografický potenciál,
- jak z ní vytěžit maximum pomocí použití dobré kompozice a osvětlení vytvářejícího správnou atmosféru; rozličné přístupy k fotografování ve vnitrozemí i na mořském pobřeží, v různém denním i nočním čase; pozitiva a negativa používání širokoúhlého objektivu a teleobjektivu a techniky, jak z obou dostat maximum; jak přeměnit struktury, vzory a detaily, kterými krajiná oplývá, v kreativní a originální obrazy.
       Struktura knihy – názvy kapitol:
- Základy krajinářské fotografie
- Světlo a krajina
- Zachyťte atmosféru
- Krajinářská fotografie obecněji
- Vzdálenosti v krajině
- Přímořská krajina
- Město a příroda
- Roční doby
- Detaily v krajině
- Kreativní krajinářská fotografie
        Již při zběžném prolistování knihy si čtenář určitě uvědomí jak široký je fotografický potenciál krajiny. Pro mnohého čtenáře to nebude bez překvapení. Jsem přesvědčen o tom, že mnohého z nás bude kniha inspirovat k tomu, aby zkusil oblast, jejíž existenci si dosud ani neuvědomil, nebo ho dosud neupoutala. Řadu rad a tipů autor přímo uvádí pomocí formulace: fotografujte ….. Příklady: fotografujte bouřku, … mlhu, …proti světlu, … východy a západy slunce, …lámající se vlny, …hrady, … zemědělskou krajinu, …hory, panoráma města, venkov, vodopády, atd. Pro každou z dílčích oblastí přináší kniha cenné postřehy a tipy autora.     
        Rady autora však lze rozdělit do dvou skupin:
- největší část rad a tipů souvisí přímo s jednotlivými oblastmi krajinářské fotografie
- druhá část rad jde za rámec konkrétní oblasti a mnohé z nich docela za rámec krajinářské fotografie.
        
Jako vždy ve svých recenzích, tak i v tomto případě, uvádím dílčí témata, která mne v knize zejména upoutala:
- Prozkoumejte místo, kde chcete fotografovat
- Buďte systematičtí vypracujte si postup
- Buďte pány nad expozici
- Zachyťte pohyb v krajině
- Dejte si zaležet na kompozici
- Používejte zajímavé popředí
- Vybírejte si grafické kompozice
- Pátrejte po námětech
- Buďte na pravém místě v pravý čas
- Fotografujte zajímavé vzory
- Fotografujte i jenom části krajiny
- Zkuste si abstraktní pohled
- Fotografujte jedno určité téma
- Vyzkoušejte vertikální panoráma
       Rady na právě uvedená témata mají ve fotografii širokou platnost, jejich aplikace v konkrétní oblasti krajinářské fotografie, doplněná o ukázky vybraných a kvalitně komentovaných fotografií, představuje neocenitelné know-how.
       Ve snaze o ilustraci věcnosti, konkrétnosti a užitečnosti
obsahu knihy, uvádím subjektivně vybrané ukázky rad a tipů:
- Zjistěte si, jak se nastavují rozličné způsoby měřeni a naučte se, jak jednotlivé způsoby měření reagují na různé světelné podmínky. To, že si zapamatujete tyto funkce a postupy, vám pomůže pracovat rychle tak, abyste zachytili prchavé okamžiky příznivého světla.
- Při fotografování krajiny musíte myslet na radu věcí: je třeba činit technické i estetické rozhodnutí, a to často velmi rychle. Je třeba si uvědomit základní faktory kompozice, ostření, expozice, užiti filtrů a umístění aparátu v pořadí, které je pro vás nejpohodlnější. Ty kroky se pak rychle stanou vaší druhou přirozeností, a tak budete schopni koncentrovat se plně na scénu, kterou hodláte fotografovat.
- Kompenzace expozice je základním předpokladem pro úspěšnou fotografií krajiny.
- Držte se jednoduchých a nepřeplněných kompozic a dovolte barvám samotným, aby tvořily základ snímku.
- Zkoušejte pracovat s povětrnostními podmínkami, které jsou k dispozici, a ne proti nim. Právě zobrazeni pohybu rek, vln, trávy nebo listí může jinak nudnou krajinu příznivě oživit.
- Nejlepší barvy žijí velmi krátce, musíte tedy být na vhodném místě v dostatečném předstihu, než dosáhnou vrcholné fáze. Ty nejnádhernější barvy se objevují, když je nejméně očekáváte.
- Boční světlo je v mnoha případech nejefektnějším osvětlením pro krajinářské záběry. Výsledný kontrast, mezi osvětlenými a zastíněnými místy odhalí a zdůrazní pravou podobu krajiny.
- Těžte z použití panoramatického formátu. Poskytuje pohled, který je velmi podobný tomu, jak vidíme vlastníma očima.
- Klíčem k úspěšným fotografiím krajiny je často jednoduchost. Musíte rozhodnout, které partie scény jsou nejdůležitější a pečlivě vyloučit všechny prvky, jež nemají žádnou roli v té kompozici, kterou si představujete. Hledejte zajímavé objekty v popředí a nejdůležitější linie, a zkomponujte je tak, aby vedly divákovo oko směrem do scény. Poslední prověrku proveďte tak, že stáhnete objektiv na minimální zaostřovací vzdálenost, a přitom stále pozorně sledujte v hledáčku, zda se v zorném poli neskrývá nějaké rušivé stéblo trávy nebo klacík, jichž jste si dosud nevšimli.
- Zkuste zvýšit dojem hloubky na svých krajinách začleněním zajímavého popředí, které povede divákovo oko do scény.
- Ujistěte se, že všechny specifické prvky jsou plně začleněny do kompozice a ne rozptýleny na okrajích rámečku.
- V obrazech krajiny často velmi dobře působí jednoduchá grafická kompozice. Hledejte barvy, linie, tvary, struktury, světlo a stín. Pátrejte po vzorech ve scénách, které můžete využít k vytváření grafických nebo abstraktních kompozic, a vyhnete se všem rušivým prvkům.
- Krajiny nabízejí svůj nejlepší fotografický potenciál pouze v určité roční době. Je to ovlivněno spoustou faktorů, jako je potřebný úhel světla, barvy určitého ročního období nebo charakteristické povětrnostní podmínky. Důležité je rozhodnout se, které místo se vyplatí navštívit a kdy – správné načasování je nezbytné pro zachycení krátce trvajících jevů, jako je třeba barevné listí ve vrcholícím podzimu. Pomůže vám alespoň základní znalost světa přírody a ekologie rozličných prostředí.
- Fotografujte zajímavé vzory. Vzory, ať již vytvořené přírodou či člověkem, můžeme najit v přírodě kdekoli. Některé vzory mohou být vytvořeny fotoaparátem, jako například masa chvějícího se listí rozmázlá dlouhou expozicí. Je to velmi kreativní oblast krajinářské fotografie a nalezení potenciálního záběru si žádá dobré oko.
- Termín „krajinářská fotografie“ vyvolává dojem širokých, rozmáchlých pohledů se vzdálenými kopci, řekami a klenoucí se oblohou. Stojí za to hledat i intimnější záběry krajiny, je-li k tomu příležitost. Tím, že svůj obraz tvoříme uvnitř mezí daných hledáčkem fotoaparátu, máme možnost vhodné prvky izolovat a tak zvýšit jejich význam
- Zkuste si abstraktní pohled. Pozornost je třeba při komponování minimalistických abstraktních studií krajiny věnovat linii a formě, světlu a stínu, barvě a tónu. Koncentrujte se plně na obrázek ve svém hledáčku a snažte se jej oddělit od okolní krajiny. To vám umožní při rozhodování o konečné kompozici položit větší důraz na jeho grafické kvality.
- Vytvořte abstraktní obraz. Mnozí fotografové váhají, mají-li předvést krajinu jinak než v její přirozené podobě. Zachycení vlastního dojmu z krajiny tímto způsobem by nemělo být považováno za zkreslováni, ale za vyjádření vlastní vize. Vyjádříte tím vlastní uměleckou vizi, nejen prosté zaznamenání krajiny, jak je může pořídit kdokoli.
- Dobrou cestou jak zkoušet něco nového, je stanovit si své roční téma. Tak budete neustále hledat, ať se vypravíte kamkoliv, nové způsoby, jak zaznamenávat v zásadě stále stejný objekt. Experimentujte s rozličnými objektivy, fotografickými technikami a úhly záběru. Fotografujte v různých světelných podmínkách, různých ročních obdobích a za rozličného počasí tak, abyste získávali stále nový a nový snímek v zásadě stále stejného objektu.
- Vyzkoušejte vertikální panoráma. Použití panoramatického aparátu vám umožní fotografovat oblíbenou krajinu z úhlů, které Vás dosud nenapadly. Vhodnou scénu nenajdete často, ale výsledek bude cennou trofejí ve vašem fotografickém portfoliu.
- Vyplatí se metodický přístup a každou kompozici je třeba důkladně promyslet.
       Kniha Guy Edwardese nás má povzbudit, abychom nad každým snímkem strávili více času, abychom opustili vyšlapáné cesty a dovolili své kreativitě, aby vytvářela dynamičtější kompozice. Sto rad a tipů, jak lépe fotografovat krajinu poskytuje návod, který nám pomůže k tomu, abychom pořídili nádherné fotografie krajiny, které budou mít vždy atmosféru a budou technicky dokonalé. Témata uvedená v knize jsou použitelná pro aparáty všech formátů, a to jak na film, tak digitální. Kniha je určena všem zájemcům o fotografování krajiny - na stovce fotografii vysvětluje autor zásady krajinářské fotografie od požadavků na vybavení, obecných zásad, až po jemné finesy, které našim snímkům dodají život, krásu i kouzlo neopakovatelného.
       Podle autora by tato kniha neměla být brána jako kategorický návod, jak bychom právě my měli fotografovat krajinu. Upozorňuje na to, že každý krajinářský fotograf bude muset vymyslet vlastní postupy, jak udělat úspěšnou fotografii, a věnovat dostatek času přemýšlení, co pro něho fotografování krajiny bude znamenat. A jako nejlepší cestu k tomu, jak zlepšit naší dovednost, nám autor doporučuje vyrazit do krajiny s aparátem tak často, jak to bude možné.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

31. prosince 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877