Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

 

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2006

 

MLUVÍME ANGLICKY SE ZÁKAZNÍKEM
+ 2 AUDIO CD

Stanislava Konzbulová
 


 

       Příručka, která vyšla v lednu 2006 má 108 stran a v příloze jsou 2 CD Audio. Audio CD obsahují fráze, obchodní situace nahrané rodilými mluvčími a poslechová cvičení. Kniha má jednoduchou a dobře srozumitelnou strukturu. 
       Autorkou příručky je Stanislava Konzbulová, která  se věnuje překladatelské činnosti, kde se specializuje na obchod a marketing. Spolupracuje s Agenturou marketingových a sociálně informačních analýz, překládala texty týkající se obchodních aktivit, výzkumu trhu, veřejného mínění, sociálního marketingu.
       Publikace je určena především pracovníkům těch služeb a profesi, kde není podmínkou pokročilý stupeň aktivní znalosti cizího jazyka, kde však dochází denně k situacím, kdy je třeba komunikovat se zákazníky, hosty a návštěvníky ze zahraničí.
       Kniha se věnuje především potřebám obchodníků z těchto oblastí:
- ubytovací služby (hotely, ubytovny, kempy), restaurace,
- obchody, obchodní domy, supermarkety,
- služby (kadeřnictví, opravny, úpravny a čistírny, půjčovny),
- zdravotnictví,
- kulturu a sport (divadla, kina, muzea, výstavy, kasina, fitcentra, tělocvičny, bazény),
- dopravu (taxislužba, benzinová čerpadla).
       Kniha obsahuje nezbytnou slovní zásobu (slovíčka, fráze) a především vzorové konverzační situace. Za každou z kapitol následují cvičení, na kterých si můžete ověřit, nakolik jste danou látku zvládli.
       Obsah příručky je rozdělen takto:
- Úvod a použité zkratky
- Výslovnost a základy mluvnice
- Základní hovorové obraty
- 7 kapitol věnovaných jednotlivým oblastem konverzace ( hotely, služby, zdraví, doprava atd.)
- Klíč ke cvičením - Odpovídáme zákazníkovi
       Autorka příručky vychází vstříc těm, kteří hledají příručku s takovým pojetím výuky, která jim umožňuje maximální zapojení do testování úspěšnosti a pokroku svého studia. Poskytuje jednoduchou a přehlednou formou nejzákladnější anglická slova a fráze určené pro běžnou komunikaci. Doplněním rozhovorů v každé kapitole jsou otázky, na kterých si čtenář může vyzkoušet, zda na ně dokáže odpovědět. Poslední kapitola nazvaná „Klíč" obsahuje překlad otázek a správnou odpověď. Dále je možné ověřit si správnost odpovědi v poslechové části na MP3, kde je za každým cvičením uvedena otázka, 4 varianty odpovědí, ale jenom jedna z nich je správná v kontextu. Použitý způsob přepisu výslovnosti je jednoduchý, takže neodradí uživatele příručky, upozorňuje je jevy a zvuky, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost.
       Pro obchodníky, kteří se setkávají se zahraničními návštěvníky a potřebují se v běžných situacích domluvit, představuje knížka užitečného pomocníka. Zvolené pojetí příručky, doplněné o 2 Audio CD, vytváří dobré předpoklady pro rychlé a poměrně snadné zvládnutí běžných  konverzačních situací. Záleží pouze na tom, jak dalece dokážeme tyto předpoklady využít. Pro ty, kdo usilují o vyšší stupeň znalosti jazyka, čeká přirozeně další studium mluvnických jevů, slov a slovních spojení.
      

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

19. března 2006.
 

Rozcestník na 12 weblogů AKA MONITORu
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877