Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v prosinci 05
242.365
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2006

 

Trénink paměti a koncentrace
Praktické techniky, cvičení, příklady a testy

Roland R. Geisselhart, Christiane Burkart
 


 

         

       Perfektní paměť, schopnost koncentrace a vysoká duševní výkonnost je snem mnoha lidí.  Nepřichází však samy od sebe. Vyžadují péči. Úspěch se dosahuje na základě dobře zvládnuté metody.  Autoři knihy „Trénink paměti a koncentrace“ vědí jak na to. Roland R. Geisselhart je jedním z nejznámějších trenérů paměti a koncentrace. Jeho semináře navštívilo více než 20 000 účastníků. Christiane Burkart pracuje jako publicistka a vede kurzy zaměřené na relaxační metody.
       Ve své knize nás na mnoha speciálních a zajímavých cvičeních a příkladech přesvědčují o tom, že existuje způsob, jak paměť účinně trénovat a zlepšovat. Přínos může být patrný v řadě oblastí života. Máme naději, že si budeme lépe pamatovat čísla a termíny schůzek, jména a obličeje, delší seznamy i abstraktní pojmy, zlepšíme si i své řečnické schopnosti. Dozvíme se jak můžeme paměť trénovat, jak ji zlepšovat a rozšiřovat její kapacitu, jakými technikami můžete výrazně zlepšit svou koncentraci. Dozvíme se jak můžeme dosáhnout špičkové paměti a perfektní koncentrace díky fantazii. Za důležitý předpoklad vysoké duševní výkonnosti považují autoři dosažení rovnováhy mezi soustředěním a uvolněním. Naučí nás jak jí dosahovat . Kniha je plná rad, příkladů, cvičení, tipů a triků. Podle autorů bychom měli první pozitivní změny zaznamenat již po několika stránkách.
Osnova knihy:
1. první kroky k získání perfektní paměti
2. Trénink se symboly čísel
3. Jak své schopnosti rozvinete ještě víc
4. Předpoklady pro duševní výkonnost
5. Zvyšování schopnosti koncentrace
6. S fantazií k většímu úspěchu
Kniha obsahuje i jednoduchá cvičení koncentrace ( obsah doslovu )
Výběr dílčích témat ( převzaté názvy )
- při studiu knihy mne nejvíce zaujal výklad k následujícím tématům:
Spojujte si pojmy s představami
Zapamatujte si delší seznamy
Jak můžete fantazii trénovat?
Jaké výhody mají názorné představy?
Jak si zapamatujete i abstraktní pojmy
Důležité je významové spojení
Jak si pomocí symbolů uložit zprávy
Cesta k úspěchu s využitím všech pěti smyslů
Spojování jmen a obličejů
Jak si suverénně pamatovat schůzky
Cesta k rovnováze mezi soustředěním a uvolněním
Koncentrace a relaxace při práci
Odbourávání paměťových bloků
Trénování koncentrace v každodenním životě
Jak „smyslově" posilovat koncentraci
Využijte sílu svého podvědomí
Dobrá nálada podporuje koncentraci.
Fantazie podporuje kreativitu
4 stupně jak dosáhnout špičkové paměti.
Jednoduchá cvičení koncentrace
       Významné místo přísluší v knize Geisselhartově metodě, pomocí které si můžeme během krátké doby vycvičit paměť a koncentraci a vytvořit si dobrý základ pro osobní i profesní úspěch.
       Kniha má charakter kapesního průvodce, ve kterém jsou podrobně a názorně vysvětleny jednotlivé kroky jak si vytrénovat spolehlivou paměť, i důležité techniky koncentrace. Jediným předpokladem je, že investujeme trochu času. Podle autorů nemůžeme předem říci, že někdo má „dobrou" nebo špatnou" paměť. Náš mozek pracuje jako sval. Čím víc se trénuje a namáhá, tím víc zvládne.  Trénink paměti začíná jednoduchým nákupním seznamem, a také další možnosti jeho využití jsou v knize zaměřeny tak, aby nám pomáhaly v běžném životě.
Co nám přinese pečlivé studium knihy a provedení všech cvičení?
-
Dokážeme si zapamatovat nákupní seznam nebo seznam věcí k vyřízení.
- Snáze si osvojíme cizí jazyk.
- Trvale si zapamatujeme jména a obličeje důležitých osob.
- Budeme si spolehlivě pamatovat, kdy máme schůzku.
- Dokážeme si zapamatovat a opět hbitě vybavovat argumenty např. při prezentaci výrobků.
- Budeme se umět připravit na důležitý pohovor a úspěšně jej absolvovat.
- Bude pro nás snazší spolehlivě si zapamatovat důležité údaje z přednášky, filmu nebo nějakého textu.
- Rychleji pochopíme náčrty, nákresy nebo plány a budeme si je pamatovat déle.
- Při obchodním jednání se vždy budeme hned zabývat nejdůležitějšími, nejúčinnějšími argumenty.
- V hlavě si vytvoříme denní nebo týdenní plán akcí a budeme si jej pamatovat.
- Budeme umět mluvit spatra bez poznámek
- Rychleji, konkrétněji a efektivněji si pro sebe vyfiltrujeme důležité informace z okolního dění.
Metoda vychází z respektování následujících kriterií:
- konkrétní pojmy si lze zapamatovat snáze než abstraktní;
- absurdní, veselé příběhy si lze zapamatovat snáz než banální a všední věci;
- pohyblivé, živé věci si zapamatujeme snáz než nehybné;
- pestré věci si zapamatujeme snáze než bezbarvé;
- hlučné věci si zapamatujeme snáz než tiché.
Názorné představy se vrývají do paměti mnohem silněji a v mnoha situacích předávají více informací než „pouhá" slova.  Abstraktní pojmy si musíme spojit s něčím konkrétním, co si můžeme jako náhradu abstraktního pojmu zasadit ve
své fantazii do nějakého příběhu.
       V dnešní době jsme denně konfrontováni s nesmírným množstvím čísel, dat a faktů. Náš mozek musí provádět spoustu selekcí. Autoři nám v knize odpovídají na otázky:
- Podle jakých kritérií si vybíráme k uložení do paměti to, co má význam pro nás osobně?
- Co se v paměti ukládá a co ne?
- Jak to, že některé informace máme v hlavě i po letech a spontánně si je dokážeme vybavit, a u jiných se zdá, že jsme je zapomněli již za pár hodin?
Vybrané myšlenky autorů prezentované volnou citací:
      
Bez velké námahy si něco zapamatujeme, pokud  nám to hodné leží na srdci nebo je to pro nás důležité, máme to spojené s velmi příjemným nebo působivým zážitkem, nebo pokud se jedná o něco zvláštního, neobvyklého, mimořádného, co nějakým způsobem vybočuje z řady. Mnoho lidí, kteří mají vynikající'paměť, trénují paměť tak, že úmyslně kombinují různé druhy smyslového vnímání. Technika tréninku paměti uvedená v knize nabízí fungující směs pevně dané struktury a flexibility, výborné  schopnosti pamatovat si a názorného a přesvědčivého mluveného projevu. Umožní nám pronést řeč s jasnou strukturou, zůstat během projevu flexibilní a v případě potřeby uvést některé body dříve, než jsme plánovali. Dokážeme reagovat na námitky či otázky,  prezentovat všechny části svého proslovu, i když se odchýlíme od původně plánovaného pořadí, a zprostředkovat posluchačům svou jasnou a konkrétní řečí názorné myšlenkové pochody. Jako důležitý předpoklad toho, abychom zvýšili výkony své paměti a koncentrace, zdůrazňují autoři, že je třeba vést harmonický, vyrovnaný život. Koncentrace a relaxace jsou spolu spojeny stejně neoddělitelně jako třeba bdění a spánek. Často mluvíme o tom, že „máme nějaký blok", třeba když  se nám ne a ne vybavit nějaké jméno i přes to, že se o to usilovně snažíme. V knize najdeme řadu způsobů, které nám mohou pomoci se těmto blokům vyhnout nebo je odstranit. Dobrá schopnost koncentrace je nejdůležitějším předpokladem rychlé efektivní práce. V běžném životě existují desítky možností, jak trénovat koncentraci. Důležitým předpokladem pro dobrou koncentraci je, abychom potenciální rušivé faktory  jako takové rozpoznali a v budoucnu je v rámci možností obešli.  V okamžiku, kdy se na něco soustředíme, máme automaticky cíl, kterého chceme pomocí této koncentrace dosáhnout. Čím přesněji si umíme představit, jak vypadá cíl, kterého chceme dosáhnout, tím spíš můžeme podniknout potřebné kroky, které nás k tomuto cíli přiblíží. Svou schopnost koncentrace můžeme výrazně zvýšit tím, že se budeme vědomě soustředit několika smysly najednou.  Práce s představami a smyslovými vjemy silně oslovuje rovinu podvědomí. Ve vnitřních obrazech se projevuje naše fantazie a kreativita.  Určitě pro nás bude snadné zabývat se tématy, která se nás vnitřně dotýkají nebo pro nás mají z nějakého důvodu význam.  Autoři knihy pro nás mají rady i pokud se týče přístupu k tréninku. Obecně je podle nich jednodušší začít s tréninkem tam, kde máme silné stránky: „Posilování silných stránek zeslabuje slabé stránky." Spojením fantazie a koncentrace se můžeme v myšlenkách přenést do každé jen trochu představitelné situace. Cíleně vyhodnotíme své vzpomínky, zkušenosti a každodenní zážitky a využijeme tento potenciál pro své budoucí chování.
Optimální koncentrace dosáhneme tehdy, když máme o něco velký zájem. Ať už se věnujeme svému vysněnému povolání, nebo jsme zamilovaní do svého partnera.
       Úspěch při tréninku paměti ovlivňují rozhodujícím způsobem dva faktory: koncentrace  a pravidelnost. To bychom měli mít také na paměti chceme-li, aby čas věnovaný této knize přinesl viditelný užitek. Po svých zkušenostech s knihou za sebe mohu prohlásit, že autoři pro nás udělali maximum možného.  Ostatní je na nás!

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
20. května  2006

 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

VISIO - monitor
nový weblog věnovaný MS Visio 2003

Katalog recenzí

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->