Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

A K A   M O N I T O R

SOUDNÍ ZNALEC

reklamní a marketingové služby, zpravodajství


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Naučte se komponovat kreativně
Vyučuje 25 významných českých fotografů
 


 

Jména 25-ti vyučujících - významných českých fotografů:
Vladimír Borgis,  Milan Blšťák, Pavel Brunclík, Karel Cudlín, Jiří Česák, František Dostál, Jiří Havel, Jiří Keller, Bohdan Holomíček,Vladislav T. Jiroušek, Ladislav Kamarád, Jiří Koliš, Jaroslav Kučera, Jan Pohribný, Josef Ptáček, Kamil Rodinger, Jan Saudek, Roman Hejkot, Josef Sekal, Herbert Slavík, Jan Šibík, Jindřich Štreit, Jiří Tiller, David Walter, Norbert Záliš. 

       Kniha „Naučte se komponovat kreativně“ plynule navazuje na knihy vydané vydavatelstvím Zoner Press – „Naučte se dívat kreativně“ a „Naučte se exponovat kreativně“. Ústředním tématem knihy je fotografická kompozice. Nejde o žádnou „učebnici“ kompozice omílající všeobecně známé poučky. I mezi nejvýznamnějšími světovými fotografy najdeme řadu takových, kteří vědomě odmítali některá klasická kompoziční pravidla. Čtenář se přesvědčí o pravdivosti rčení, že „velké fotografie“ dělají „velcí lidé“ a že dobrá fotografie si rozumí s člověčí duší.
       Kniha představuje prezentaci kreativní kompozice z pohledu našich předních fotografů. Na českém trhu podobná kniha na téma kompozice dosud nebyla. O překvapení se postaralo dvacet pět českých profesionálních fotografů, kteří dali k dispozici své  názory, zkušenosti a popisy vlastních tvůrčích cest. Odměnou jim je skutečnost že kniha byla vytištěna na nejvyšší možné úrovni a fotografie autorů jsou prezentovány opravdu velmi kvalitně. V knize se podařilo vhodně skloubit dohromady různé styly, formáty, barevnost fotografií i texty, a přitom nechat na čtenáře v plné míre působit individualitu autorů, což se projevilo nejen zcela svobodným výběrem fotografií, ale i různým pojetím a nestejným podílem doprovodného textu.
       Psát o knize plné nádherných fotografií bez možnosti alespoň některé z nich ukázat, je nesmírně obtížné. Přemýšlel jsem nad tím dost dlouho a byl jsem blízko rozhodnutí recenzi vzdát. Napsat jen tak: „ Je to krásné – kupte si to!“ neodpovídá mým zvyklostem. Naštěstí autoři fotografií se o svém vztahu k fotografické kompozici sami v doprovodném textu rozpovídali. Pokusím se proto využít této příležitosti a knihu přiblížit výběrem citací z těchto textů. Výběry si dovoluji prezentovat jako společné bohatství 25-ti autorů bez uvádění jmen. Není to neúcta k autorům, ani snaha o sebezviditelnění. Je to proto, že můj výběr citací je velmi subjektivní a v některých případech se mohl ztratit i kontext, což by při čisté citaci mohl být problém. Prezentace názorů autorů je projevem mé snahy o přiblížení bohatosti a svobody myšlení  předních tvůrců. Doufám, že jsem při tom nezašel příliš daleko. Zvolený přístup umožní posoudit jak pestré jsou názory na tvůrčí kompozici, v čem se názory na kompozici shodují a v čem se liší. A ještě něco: názory nehodnotím, o názorech přemýšlím. A totéž si doluji doporučit i Vám.

Zde jsou některé z nejzajímavějších názorů významných českých fotografů, tak jak je formulovali v komentářích ke svým fotografiím :
- „…mezi mými pracemi se jen stěží najdou nějaké příklady snímků komponovaných podle pravidla zlatého řezu, naopak – většina by mohla sloužit v kursech stavby a skladby fotografického obrazu jako odstrašující příklady….“
- „…všechna ta skvěle vymyšlená a fungující pravidla se také mohou porušovat, aniž by fotografie rezignovaly na výtvarnou působivost“….
- „…kompoziční pravidla záměrně porušovat je moc dobré, když je sám dobře znám...“
- „…makrosvět… Nabízí každým okamžikem zrození i zánik nádherného motivu. Jeho zachycení je kombinací hledání, trpělivosti, štěstí, fantazie a samozřejmě řemeslné zručnosti…“.
- „…schopnost kompozice se nedá naučit, ale dá se v sobě objevit, a nepodléhá školometským zákonům. …je to především otázka citu, někdy čistá jako matematická rovnice, jindy zdánlivě chaotická…“
- „…Humor zachycený během časové náročného pobytu mezi lidmi klasickou momentkou nemusí z fotografie přímo vyčuhovat, spíše je někde vzadu poschovávaný a čeká, až si ho diváci povšimnou…“.
- „…Většina fotografů …touží po náhodě a kompozice je zasunuta ve fotobrašně. Jenže náhodu lze i předvídat, jestliže se znají lidské slabůstky, ale hlavně se musí jít jí naproti…“.
- „…Jen u několika géniů se v harmonii snoubí obsah a forma….Celý proces je velmi složitý, přesto však jednoduchý – mít srdce a oči stále otevřené...“.
- „…Je jisté, že vědomá činnost fotografa ovlivňuje výsledek jeho práce zcela rozhodujícím způsobem…“.
- „…základní kompoziční pravidla. Nejčastěji jsou do fotografova podvědomí vnášena sledováním velkého množství fotografií svých předchůdců i současných kolegů. V lepším případě pečlivým a cílevědomým prohlížením fotografií i studiem literatury…“
- „…díval jsem se na slavné fotografie a ptal jsem se čím mě tak přitahují. Atmosférou, světlem, obsahem? Ano, ale také dokonalou kompozicí….“.
- „…Pokusím-li se definovat, jak vznikají moje fotografie, jejich kompozice, prostorové, světelné i barevné rozvržení, pak se musím především vypořádat s námětem a vizí té které fotografie… Zároveň si však uvědomuji, jak je taková definice křehká a mnohdy umělá, neboť mnoho obrazů vzniká intuitivně, pocitem, interakcí s okolím či objektem (případně modelem) nezřídka podle prazákladních schémat, která stále nosíme kdesi v sobě….“.
- „…Co je to kompozice? …. Uspořádání jednotlivých skladebných prvků do plochy obrazu. A pravidla? Žádná. Jen talent, cit, chuť riskovat, náhoda, odvaha … a trošku i poučenost a zkušenost. Pokud ale nějaké pravidlo musí zaznít, pak snad jen toto: na fotografii musí být vždy jen to, co tam autor chce mít! Vše ostatní musí pryč….Fotografie je stav mysli, nikoli schopnost ovládnout techniku…“.
- „…Také jsem se před mnoha lety pídil po jakýchkoliv informacích o kompozici ve fotografii a věřte nebo ne, bylo toho tak žalostné málo, že jsem … propadl revolučnímu kompozičnímu pesimismu…“.
- „…Pár receptů … V hledáčku mějte vždy jen to, co chcete fotografovat (jednoduché v teorii, složité v praxi)….Jako v divadle, také ve fotografii jsou role hlavní, vedlejší a komparsní. Ať se vám v hledáčku nikdy nemotá nic jiného…“.
- „…to „komponování“ za vás už nikdo neudělá, ale pokud máte vrozený cit nebo talent — dělá se to podvědomě také samo…“.
- „…Pro mě je fotografování pocitová záležitost. Fotografuji objekty, lidi, krajinu tak, jak je cítím, a často je mi jedno, že popírám veškerá pravidla správné kompozice…“.
- „…Pro mě je důležitá atmosféra fotografie bez ohledu na to, kde kdo nebo co stojí, visí, nebo leží; jde mi o vyjádření pocitu, případně vystižení osobnosti portrétovaného. Chci prostřednictvím fotografie vyjádřit vlastní názor a k tomu jsou mi veškeré poučky o kompozici k ničemu, nemyslím na ně. … A proto — chcete-li dobře komponovat, řiďte se především svými instinkty a zapomeňte na poučky!...“
- „…Jistě existují pravidla fotografické kompozice. Je důležité je znát, zažít si je tak, že nad nimi příliš neuvažujete, že se stanou automatickou součástí vašeho fotografického vidění… Má rada zní: Porušujte, ale s rozvahou…“
- „…Znalosti jsou velmi důležité. Poučte se z dějin fotografie, studujte díla velkých mistrů a ovládnete techniku a technologie, avšak porušení naučeného vás dovede k překvapivým výsledům.
- „…Kompozice u každé mé fotografie vždy hrála naprosto klíčovou roli…. Můj přístup ke kompozici ve fotografii: je nezbytné důležité znát základní pravidla, ale nenechat se jimi svazovat. Hledat svou vlastní cestu: srdcem a citem. Tu najdete jen tak, když budete přesně vědět, proč vy samí fotíte, co svými snímky chcete sdělit…“
- „…Na své cestě však místo odpovědí nacházím jen stále více otázek. Snad i pro mnohé z vás je fotografie cestou hledání, cestou ke svobodě - je pak opravdu nutné, abyste se l vy nechali svazovat konvenčními pravidly kompozice? Vaším právem je tato pravidla jak porušovat, tak i dodržovat. Podstatou je pouze výsledný dojem fotografie….“
- „…Fotografie je prostředkem obrazové řeči. Řeč musí mít příjemce, který jí rozumí, protože s mluvčím sdílí určité společné souvislosti….Abyste mohli svou fotografickou výpověď ovlivnit, musíte rozumět tématu – čím víc, tím lip pro výsledek….“
       Kniha „Naučte se komponovat kreativně“ obsahuje odpovědi na mnohé fotografické problémy, uvádí zkušenosti a spoustu ukázek ilustrujících přístup ( nejen ) ke kompozici 25 předních fotografů. V situaci, kdy jsem v recenzi nemohl přiblížit to nejcennější – samotné fotografie, pokusil jsem se přiblížit obsah alespoň výběrem citací z textu knihy. Opakuji, že výběr citací je subjektivní, názory nehodnotím, pouze je prezentuji s cílem ukázat bohatost a svobodu myšlení autorů.
       Jiří Keller v úvodu ke knize říká: „… doufám, že se Vám líbí natolik, že ji doporučíte dvěma či třem svým přátelům se zájmem o tvůrčí fotografii.“ Snad se Jiří Keller nebude zlobit, dovolím-li si překročit nabízený počet a doporučím-li touto cestou knihu VŠEM zájemcům o tvůrčí fotografii. Výběr fotografií byl bezpochyby veden tématem knihy, kterým je tvůrčí přístup ke kompozici. Ve skutečnosti nám toho fotografie 25-ti významných českých fotografů mohou povědět ještě mnohem více. Přeji Vám pohodovou atmosféru při prohlížení a pročítání knihy, jejíž obsah nám může – při trošce našeho přispění – pomoci k ještě větší radosti z fotografování. A co mi utkvělo po prostudování knihy nejvíce v paměti?  Slova jednoho z autorů, který říká: „Při fotografování musí být hlava, oko a srdce v jedné řadě“.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

15. října 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877