Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

Měsíční
 návštěvnost
AKA MONITORU
v červnu 2005
182.113
přístupů

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Elektronické klávesové nástroje
 
Ondřej Jirásek, Josef Vondráček
 


 

     

       Pořídili jste si klávesový nástroj, nebo o tom vážně uvažujete? Chcete se o nich dozvědět více proto, abyste si mohli vybírat nástroj se znalostí věci, nebo jste již začali využívat klávesy a toužíte po tom, abyste si s nimi lépe rozuměli? Máte právě teď dobrou příležitost. CP Books zlevnil knihu Elektronické klávesové nástroje na pouhých 60 Kč. Důvodem bude zřejmě skutečnost, že se i v této oblasti vývoj řítí nezadržitelně kupředu a kniha z roku 2003 již plně neodráží aktuální stav. Vznikly nové nástroje i nové programy. Pečlivě pořízený seznam webových adres poněkud zastaral. Přesto si troufám říci, že kniha má ještě stále čtenáři co říci. Čtenář ocení nejen obsah, ale i způsob podání. Je vidět, že autoři umí promlouvat k žákům, ostatně sami tvrdí, že kniha byla především určena žákům základních uměleckých škol, kteří se učí hrát na elektronický klávesový nástroj a amatérským hudebníkům.
       Z obsahu knihy se v části, která nezastarala, dozvíte zejména:
-  
čím se elektronické nástroje liší od nástrojů akustických a jejich rozdělení podle tvorby zvuku
-  vznik a šíření zvuku,  rozdíl mezi uměle a přirozeně tvořeným zvukem
-  zvuky zaznamenané z přírody  a zvuky vytvářené umělou cestou
-  jaké univerzální ovládací funkce najdete na každém z nástrojů a k čemu slouží,
-  s jakými nástroji a jak lze klávesy propojit
-  jak propojit klávesy s počítačem a jak můžete komunikovat s počítačovými programy
- jaké výhody nabízejí elektronické nástroje?
-  co je to tzv. MIDI, jak pomocí něj můžete propojit klávesy mezi sebou, komunikovat s vnějšími zvukovými moduly,
-  jak na klávesy hrát bez automatického doprovodu,
-  jaké běžné automatické doprovody najdete nejčastěji zabudované v klávesách a jak s nimi pracovat,
- kde všude elektronické klávesové nástroje využijete
-  jak se dá nástroj začlenit do různých hudebních těles – od vážné hudby až po hudbu taneční,
-  jak si pomocí počítače můžete vybudovat domácí hudební studio, tiskárnu notových materiálů, sestavit si z oblíbených písniček vlastní CD nebo ozvučit video ( konkrétní prvky sestavy domácího studia snadno zjistíte z aktuálních nabídek
-  můžete se z obrázků vložených do knihy dozvědět i to, jak vypadá elektronický klávesový nástroj uvnitř.
- základní popis nástroje a části elektronického klávesového nástroje ( Sustain – Expression pedal, MIDI konektory , Disketová mechanika, Doplňky kláves)
- rytmický doprovod – banka rytmických stylů a jejich ovládání
- rejstříky a jejich členění
- zvukové databanky neboli rejstříky elektronických klávesových nástrojů
- způsoby hry na elektronické klávesové nástroje. Jiná klaviatura, jiný způsob práce s rukou
- způsoby hraní – bez doprovodu, s automatickým doprovodem
- využití elektronického klávesového nástroje ve vážné komorní a orchestrální hudbě
- co je SINGLE FINGERED (CASIO CHORD) FINGERED (CHORD), FULL (RANGE) CHORD
- základní druhy doprovodů a jejich charakteristika
- styly – jak jsou doprovody (harmonizace, instrumentace) připraveny, co je pro který styl typické
- paměťová jednotka, paměťové médium a jeho význam
- co je MIDI a jak jej můžeme využít. Jak funguje MIDI? Jak zapojit a oživit MIDI komunikaci? MIDI propojení klávesového nástroje s počítačem
- co budete potřebovat, chcete-li zpracovávat hudbu na počítači? Rozdělení počítačových programů do hlavních skupin  ( notační programy, zvukové databanky, Plutony, programy nahrazující nahrávací a mixážní studio, finalizační programy, kompoziční programy ). Pozn. Recenzenta: Aktuální přehled představitelů jednotlivých skupin snadno získáte z odborných časopisů.
       Z příloh ke knize oceníte určitě:
Slovník obecných pojmů
Notační programy – slovníček
Hodit se Vám mohou i odpovědi na řadu stále se opakujících dotazů.
      Chcete-li získat základní představu o elektronických klávesových nástrojích a budete-li mít na paměti, že část knihy ( technické parametry nástrojů a výběr počítačových programů) vyžaduje doplnění o aktuální nabídku, Vaše investice do koupě zlevněné knihy se Vám vyplatí.

Doc. Arnošt Katolický
doc.aka@akamonitor.cz
21. července 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877