Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v lednu 07
285.326
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2007

 

Působivá prezentace
a přednáška v angličtině

Mario Klarer
 


 

         

Grada přichází na český knižní trh se zajímavým a užitečným titulem vydaným v edici Komunikační a manažerské dovednosti. Jde o překlad 3. aktualizovaného a přepracovaného vydání německého originálu „Prásentieren auf Englisch“, vydaného v Německu nakladatelstvím Redline Wirtschaft v roce 2006. Autorem knihy je Mario Klarer, univerzitní profesor na Institutu pro americká studia na Universitě v Innsbrucku. Je autorem několika dalších odborných knih a vědeckých pojednání, působí jako poradce známých mezinárodních firem a koncernů v otázkách techniky prezentace s ohledem na mezinárodní aspekty.
Kniha je věnována především manažerům, obchodníkům, poradcům, lektorům, ale i všem dalším zájemcům, kteří potřebují perfektně zvládnout prezentaci či přednášku v anglickém jazyce. V knize se dozví celou řadu cenných rad a doporučení. Najdou v ní odpovědi na takové otázky, jako:
- jak vést prezentace a přednášky v angličtině a používat při tom nejen správné a přesné formulace a výrazy, ale působit také přesvědčivě, sebejistě a uvolněně,
- jak přednášet zábavně a s důrazem na to nejdůležitější,
- v čem spočívá tajemství nejlepších amerických přednášecích technik,
- jak prezentaci zajímavě zahájit, vést její průběh, jak ji působivě zakončit a řídit následnou diskusi,
- řídit následnou diskusi,
- jak otázkami a dalšími prostředky zaujmout publikum a udržet jeho pozornost,
- jak využít technické prostředky a vizualizaci,
- jak se vypořádat s obtížnými situacemi a otázkami,
- jak zapůsobit řečí těla,
- jak si přednášku naplánovat a vyzkoušet.
Chcete-li se stát dokonalým přednášejícím či prezentátorem, využijte bohatou nabídku
- konkrétních příkladů v angličtině,
- základních pravidel pro perfektivní přednášku a prezentaci,
- důležitých kontrolních seznamů,
které Vám pomohou najít řešení pro nejčastější situace.
Obsah knihy jde za rámec tématu uvedeného v názvu knihy. Čtenář se dozví, jak všechna základní pravidla platná pro přednášky a prezentace, využít i při jiné komunikaci - na poradách, při obchodních jednáních, telefonování a společenské konverzaci. Ve všech částech knihy je její obsah spojen s přiblížením odlišností  českého a anglického resp. amerického prostředí. Dochází k prolínání americké tradice s britskou a dalšími anglofonními kulturami. Důvodem je dominantní postavení Ameriky v hospodářské oblasti a s tím související přijímání americké formy přednášky nejen v jiných anglicky mluvících zemích, ale i ve státech, kde angličtina není většinovým jazykem.
Podrobný obsah knihy je uveden na portálu GRADY. Z obsahu vybírám dílčí témata, která mne zejména zaujala:
- Rétorické otázky, problém jako úvod do tématu, informace vyvolávající údiv
- Jak pracovat s pozorností publika? Body, odkaz na téma, shrnutí, přechody
- Náznak závěru prezentace, shrnutí, prognózy, poděkování, dotazy
- Jak lze využít prvky úvodu a závěru v běžné komunikaci?
- Příspěvky do diskuse na mítinku, při jednání nebo v neformálních situacích,
- Jak naložit s nepřátelsky laděnými dotazy?
- Jak se chová posluchač při diskusi?
- Jednotlivé kroky přípravy přednášky, čtení versus mluvení spatra, nácvik
- Jak se dá přednáška ovlivnit beze slov? Gestikulace, mimika, oční kontakt,
- Co lze znázornit vizuálně? Vytváření snímků, interakce s obrazovým materiálem
- Struktura, interakce s publikem, řeč těla, práce s obrazovým materiálem
- Struktura úvodu, stati a závěru; executive summary
- Jazykový trénink: Cvičení
Autor uvádí jak praktické rady, tak konkrétní anglické fráze a vzorové příklady. V každé kapitole jsou obecná pravidla či návrhy struktury ilustrovány krátkými anglickými příklady. Úvod, přechody mezi jednotlivými body či závěr jsou zpracovány jak z hlediska struktury, tak z hlediska frazeologie s následným nácvikem. Ačkoli se kniha věnuje především výstavbě a jazykové struktuře anglické prezentace, „ke slovu“ se dostávají také neverbální aspekty přednesu, např. mimika, gestikulace a proxemika (prostorové chování), a rovněž nejrůznější formy vizualizace v podobě konkrétních rad ohledně přípravy powerpointových snímků.
Tato příručka nabízí
pomoc při sestavování prezentací v angličtině, lze ji ovšem využít i v zemích hovořících jinými jazyky. Díky své jednoduché, efektivní struktuře se srozumitelnými pravidly,  ukazuje knížka nejkratší cestu od teorie k praxi pro nejrůznější situace, ve kterých probíhá výměna informací. Působivá prezentace a přednáška v angličtině je koncipována tak, že se hodí jak pro samostudium, tak pro semináře na univerzitách, v kurzech či pro interní firemní školení.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
23. února  2007.

 

Další recenze ZDE

 
 

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

PODCSASTING
nový weblog věnovaný PODCASTINGU

Katalog recenzí

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->