AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Digitální video
natáčime, upravujeme, vypalujeme

Josef Pecinovský

GRADA www.grada.cz

Kniha Josefa Pecinovského  je především o tom, jak v amatérských podmínkách natočit, zpracovat a předvádět kvalitní domácí video. Najdete zde jednoduché rady, jak si počínat při práci s kamerou, jak natáčet, čeho se vyvarovat, a dále jak zpracovat natočené video tak, aby jej mohl shlédnout nejen rodinný příslušník, ale i další (blízká) veřejnost.

Možná si řeknete: proč další kniha na toto téma? Máte pravdu: jde o téma, které je poměrně často zpracovávané a nabízené. Přesto si myslím, že nová kniha Josefa Pecinovského má své opodstatnění.  Digitální video je téma, které se velmi rychle vyvíjí. Mění se technologie, mění se dostupnost této technologie, způsoby její aplikace a mění se i potřeby lidí. V důsledku uvedeného je zcela opodstatněná i změna nejen v obsahu samém, ale i ve způsobu podání tohoto obsahu. A tady se uplatní další kriterium, kterým je dispozice autora knihy pokrýt vyvíjející se nároky na zpracování a podání tématu.  Josef Pecinovský patří do skupiny nejzkušenějších autorů a jeho nová kniha je toho dalším dokladem.

Obsah – názvy kapitol:
Trochu teorie
Co umí videokamera
Co natáčet a jak natáčet
Zpracování videa v počítači
Střih videa
Vytváříme DVD

Kniha je rozdělena do šesti kapitol.
Úvodní kapitola je ryze teoretická. Dočtete se v ní, jak vlastně pracuje videokamera, jaké typy kamer známe a k čemu jsou na ní všechna ta hejblata. Dovíte se, jaké příslušenství taková videokamera ještě vyžaduje a jak se o ni starat, aby vydržela co nejdéle.

druhé kapitole už kameru čtenář s autorem spouští a autor radí jak vlastně natáčet, a to z hlediska technického. Řeč  je především o použití transfokátoru, automatickém a ručním zaostřování a expozicí, o bateriích, o tom, jak video přehrávat a jak s kamerou fotografovat.

Třetí kapitola se zabývá natáčením z hlediska „uměleckého“. Zde je především řeč o kompozici snímku, o tom, kdy se má natáčet a kdy to není vhodné, a také o tom, jak natáčet ve tmě, i o tom, jak třeba natočit svatbu.

Čtvrtá kapitola je poměrně krátká a popisuje obecné postupy při zpracováni videa na počítači a postupy při stahování videa z kamery na pevný disk počítače.

Pátá kapitola je nejobsáhlejší a věnuje se zpracování natočeného videa (střihu) pomocí počítáce. Popsány zde jsou nejjednodušší dostupné aplikace, které jsou vhodné pro začátečníky. Jde především o Windows Movie Maker, který se dodává spolu s operačním systémem, a je tedy „zdarma“. Pak jsou popsány dva jednoduché a poměrně levné programy, zejména oblíbený Pinnacle Studio a pak Ulead VideoStudio jako ukázka aplikace v původním anglickém zněni (nikdy neuškodí znát anglickou terminologii).

Závěrečná
kapitola pak popisuje postupy převodu hotového videa na obecně přehrávatelné médium, tedy na disk DVD.

V úvodu klade autor důležitou otázku:
Proč jsme si vlastně pořídili kameru? ( cituji z odpovědi)
„Důvodů je mnoho. Jsou mnozí, kteřf natáčení videa baví a mají je jako hobby. Jsou ochotni prožít s kamerou v ruce dlouhé hodiny a při následném sestřihu tráví u počítače dlouhé dny až týdny. Chodí do terénu s konkrétním záměrem, který se pokusí s větším či menším úspěchem naplnit.

Pak jsou lidé, kteří natáčejí příležitostně, to když se naskytne nějaká událost hodná zaznamenání, především v rodině. A tak se potom doma skladují svatby, oslavy, narození děťátka, atd. Nic proti tomu, po letech je velmi milé si připomenout, co se tenkrát vlastně stalo a vidět, jak jsme před lety vypadali. „

Autor rozebírá natáčení videokamerou nejdříve z hlediska technického, a následně podrobně i z hlediska uměleckého. Čtenář se dozví jak by měl vypadat záběr, jakou volit kompozici snímku, co dělat, aby záběry byly lepší a jak natáčet různé události.

Na začátku se ve stručnosti dozvíme vše potřebné o teorii, tedy jak funguje videokamera a záznam, na jaká média můžeme natáčet a která kamera je nejvhodnější.
Autor názorně a jednoduše vysvětluje :
- vše, co je potřeba k samotnému natáčení
- budeme znát, co vlastně videokamera umí,
- jak pracuje expozice, jak ostřit, jak používat transfokátor,
- jak tvořit kompozici, co natáčet a jak to natáčet, co se nemá a nebo nesmí natáčet,
- na čem si film potom můžeme přehrát,
- jak video zpracovat v počítači, které programy k tomu vybrat
- čím video stříhat, včetně popisu nejdůležitějších programů jako jsou Windows Movie Maker a Pinnacle Studio.
Nakonec nám autor pomůže s vypálením výsledného díla v některém oblíbeném vypalovacím programu včetně programu Nero

Autor zvolil jednoduchý, srozumitelný, spíš povzbudivý způsob vyprávění. Zde je několik ukázek ( cituji )
„Pouze máme-li hubatého dospívajícího potomka, tak se doslechněme hlasité pravdy: „Není to ke koukání.“

Poslechněme červíka a i hubatého potomka a zamysleme se nad tím, co děláme Spatně. Možná, že dojdeme ke kruté odpovědi – všechno! V této chvíli netřeba podléhat skepsi a zamykat kameni do šuplíku, kde setrvá po zbývající čas své existence. Chce to jen zkusit to znovu, od začátku, s rozmyslem a s pořádnou teoretickou přípravou.“

„A pak můžeme zjistit třeba tyto závažné skutečnosti:
- Kamera se nekontrolovatelně třese podle pohybů kameramanovy ruky.
- Kamera bloudí beze smyslu všemi směry od jednoho cíl ke druhému, aniž by na čemkoli setrvala déle než půl sekundy.
- Záběry jsou nekonečně dlouhé.
- Děsivém tempem se přibližujeme k různým objektům a zase se od nich vzdalujeme.
- Nikdo se nenamáhal se střihem, protože je přece škoda každé minuty, kterou jsme natočili.
- Originální zvuk je rušen neslušnými průpovídkami kolemjdoucích nebo i kameramana.
- Ve zvuku slyšíme nějaké hromobití- možná, že občas někomu dojde, že je to vítr. „

„Člověk se kuchařem nerodí, kuchařem se musí stát. Ani kameramani nepadají z nebe, Ale na každém závěru musí být zřejmé, že ho natáčel člověk, který ví, jak tuto kameru obsluhovat, který ví, co chtěl natočit, a který to také natočil, a film nakonec upravil do této zkrácené podoby.“

„Tato kniha nemůže nahradit návod k použití, ten si pečlivě přečtete a ještě lépe – noste jej s sebou. Tato kniha vás chce inspirovat k tomu, abyste od svých děsivých začátečnických pokusů dospěli k slušným amatérským filmům. A neurážejte se za to slovo amatér – to je totiž člověk, který něco dělá rád a ze záliby. Naučte se natáčet a stříhat video tak, abyste se dostali na úroveň profesionálů, tedy těch lidí, kteří natáčejí rodinné oslavy, svatby, pohřby, shromáždění, promoce, čili těch, kteří ovládají slušně řemeslo.“

Tato kniha je určena všem, kteří si koupili nebo půjčili videokameru a chtějí ve své činnosti dosahovat slušných výsledků. Ale pozor! - Předpokládá se, že natáčením práce nekončí, ale teprve začíná..

Podle autora přečtením jeho knihy pro čtenáře seznamováni s digitálním videem vlastně teprve začíná. Chcete-li si ještě víc rozšířit své obzory, nakladatelství Grada vám nabízí další publikace z tohoto oboru.

Novou knihu autora bestsellerů o digitálním videu přivítají všichni neprofesionální tvůrci, kteří vlastní digitální videokameru a zamýšlejí zpracovat videozáznam pomocí počítače.


Doc. Arnošt Katolický
V Plzni dne 25. srpna 2009.
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz