AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Silverlight - datové služby
John Papa

Vydal: ZonerPress www.zonerpress.cz


Recenzi bych chtěl uvést citátem z úvodu knihy:
V Silverlightu lze vytvářet nejenom stylová rozhraní, ale také interaktivní aplikace pro různé prohlížeče. Ale co samotné aplikace v Silverlightu? Ne jen vložit video nebo pěkně vypadající sadu tlačítek, ale chodící, hovořící, plně funkční obchodní aplikaci. Samozřejmě že chcete míttaké velmi elegantní rozhraní. Dobrá zpráva je, že díky Silverlightu 2 můžete mít všechno najednou.“

Silverlight je považován za skvělý nástroj určený pro návrhy propracovaných rozhraní, jež fungují v různých prohlížečích. Silverlight je díky rozsáhlé podpoře programování možným řešením pro obchodní aplikace. V rámci této knihy se čtenář seznámí s vytvářením vizuálně a funkčně vyzrálých aplikací prostřednictvím Silverlightu.

Každá platforma, jež chce přežít v jakékoli organizaci, musí být schopna zajišťovat základní činnosti na základě informací poskytovaných koncovými uživateli. Pro každou aplikaci jsou proto nejdůležitější data. Svět technologií je obklopen daty, jež přicházejí a odcházejí z aplikací, ať již ve formě informačních kanálů, uživatelských vstupů, automatických služeb atd. – data vládnou.

Na Silverlightu jako platformě pro nás může být důležité cokoli, ale data budou vládnout ve

všech našich aplikacích. Pro úspěšnou implementaci aplikací je proto nezbytné pochopit různé způsoby přijímání a poskytování dat v rámci Silverlightu.
Na Silverlightu je skvělé to, že se v podstatě jedná o .NET! Většinu svých stávajících znalostí o přístupu k datům lze využít i při implementaci další platformy. Silverlight vývojářům nabízí několik jedinečných příležitostí a výzev.

Za pestrými uživatelskými rozhraními, přehráváním videí a stylovými šablonami se v Silverlightu nachází propracovaná struktura, jež dobře spolupracuje s různými typy datových zdrojů. V posledních letech získával přístup k datům různé významy. Termín přístup k datům skutečně popisuje přistupování k datům z libovolného počtu zdrojů. To může znamenat přístup k datům z databáze přímo prostřednictvím ADO.NET, ADO.NET Entity Framework, NHibernate, LLBLGen Pro, Enterprise Library nebo nějakého vlastního obchodního objektu a vrstvy přístupu k datům. Může jít také o přístup k datům prostřednictvím webových služeb, ASMX, Windows Communication Foundation ( WCF), informačních kanálů RSS, webových služeb ve stylu REST a požadavků HTTP.

Obsah knihy je členěn do 10- ti kapitol a 2 příloh:
- Začínáme se Silverlightem
- Základy datových vazeb Silverlightu
- Režimy a oznamování
- Správa seznamů, šablon a konvertorů
- WCF, webové služby a mezidoménové zásady
- Předávání entit prostřednictvím služeb WCF
- Užití služeb RESTful prostřednictvím tříd WebClient a HttpWebRequest
- Využívání služeb RESTful pomocí Silverlightu na Amazonu
- Informační kanály a Silverlight
- Silverlight a ADO.NET Data Services
- Příloha: Přehled ADO.NET Data Services
- Příloha: Ladění aplikace Silverlightu

Obsah knihy je velmi členitý . Názvy kapitol jsou příliš hrubým a detailní obsah knihy příliš
podrobným pohledem. Pro charakteristiku autorem zvoleného přístupu jsem proto zvolil kompromis v podobě výběru dílčích témat, která mne v knize obzvláště zaujala:
Model pro popis webovych služeb a jejich operaci
Nový model ovládacich prvků
LINQ
Rozšiřujici metody
Vytvářeni vazeb za běhu
Vytvařeni vazeb v nastroji Blend
Možnosti přepracovani kodu (refactoring)
Nastaveni vlastnosti ItemsSource
Komplikovanějši datove šablony DataTemplate
Využivani různych režimů vazeb
Vytvořeni webove služby ASMX
Mezidomenova volani a zasady
Soubor zasad Silverlightu
Nastaveni služby WCF
Entity domenoveho modelu
Vytvořeni modelu Entity Framework
Zakladni webove požadavky HTTP
Připrava na využivani služby RESTful pomoci WebClient
Třida HttpWebRequest v akci
Nejnovějši trend: Cloud Services
Vytvořeni služeb RESTful pomoci WCF
Připadova studie: SilverTwit
Uživatelske rozhrani SilverTwit
Mezidomenove zasady
Využiti vlastnich datovych zdrojů
ADO.NET Data Services a Entity Framework
Rozšiřeni klientskeho modelu
Možnosti URI v ADO.NET Data Services 354

Autor v knize prochází jednotlivé kroky při vytváření jednoduché aplikace Silverlightu řízené daty.
Na webu Zonerpressu najdete kromě stručné anotace, plné znění detailního obsahu a úvodu  knihy a ukázky 3 ( z 10-ti ) kapitol.

V obsahu knihy je věnována velká pozornost  modelu pro popis webových služeb a jejich operací a novému modelu ovládacích prvků. Silverlight může komunikovat s webovými službami založenými na SOAP (např. prostřednictvím WCF nebo ASMX) a předávat defi nované datové struktury mezi klientem Silverlightu a vzdáleným serverem.  Nový model ovládacích prvků v Silverlightu 2 velmi usnadňuje vytváření aplikací Silverlightu. Nové ovládací prvky lze uspořádat v rámci panelů rozvržení (layout) XAML, jako je Grid, Canvas a StackPanel a vytvářet tak propracovaná rozhraní. Ovládací prvky podporují vlastnosti datových vazeb a závislostí založených na XAML.

Silverlight 2 přináší více než dvacet ovládacích prvků, s jejichž pomocí lze vytvářet klientské aplikace Silverlightu. Nabízí panely rozvržení (layout), jako je například Grid, Canvas a Stack Panel a několik ovládacích prvků pro vstup, jež lze upravovat s využitím šablon a stylů.
Silverlight je obsáhlá platforma pro internetové aplikace, jež rozšiřuje možnosti vývojářů .NET i na prohlížeče a umožňuje využívání funkcí, které byly k dispozici již v aplikacích WPF (Windows Presentation Foundation).Tato technologie otevřela nové možnosti organizacím, jež mohou nyní své webové aplikace vytvářet s využitím existujících znalostí v oblasti vývoje .NET mnohem rychleji a spolehlivěji než kdy dříve. Silverlight představuje také novou konkurenci mezi dalšími interaktivními platformami, je výzvou pro přední společnosti na trhu a nutí všechny k přinášení inovací.

Autor knihy, John Papa, pracuje s distribuovanými architekturami od Microsoftu již více než deset let. Napsal více než 60 článků a je autorem (nebo spoluautorem) několika knih věnujícím se přístupu k datům s využitím ASP.NET, WPF, Silverlightu, ADO.NET, XML a SQL Serveru.

Díky svým zkušenostem v oblasti práce s daty na platformách Microsoft přináší John Papa specifický pohled na práci s daty na platformě Silverlightu. Ať již jde o tradiční webové služby ASP.NET, Windows Communication Foundation, informační kanály RSS či datové zdroje RESTful, pomohou nám autorovy zkušenosti pochopit, jak tyto různé zdroje spolupracují se Silverlightem a jaké jsou nejlepší postupy při jejich implementaci. Autor nás provede jednotlivými koncepty a upozorní na nástroje a postupy, díky nimž dosáhneme úspěchu při vývoji svých aplikací v Silverlightu.

Podrobný popis přístupu k datům prostřednictvím Silverlightu je nepostradatelným průvodcem pro každého, kdo pracuje s daty. Autor podrobně vysvětluje, proč bychom měli postupovat určitými způsoby. Díky tomu lépe pochopíme, co se děje v zákulisí při přistupování Silverlightu k datům.


Bez ohledu na to, jak budeme tuto knihu využívat – ať již jako průvodce nebo jako příručku – stane se pro vás neocenitelným pomocníkem při získávání zkušeností, ale i později při naší práci. Po přečtení této knihy se z mnohého z nás stane lepší vývojář v oblasti aplikací Silverlightu. Kniha by měla najít své místo v knihovně každého vývojáře aplikací Silverlightu.

Doc. Arnošt Katolický
V Plzni dne 9. srpna 2009.
 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz