AKA - MONITOR

FOTOVIDEO

 
 

REPORTÁŽE
 
 
 
 
MONITOR
 
DIGIFOTO
 
RECENZE
 
RSS
 
MoBlog
 
Wi-Fi
 
GPRS
 
E-learning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITIL Fórum ( konference )
doc. ing. Arnošt Katolický, CSc (c)

 

INFORMACE o připravované konferenci

       

Aktuální informace:
na adrese ZDE najdete weblog věnovaný tématu
ITSM- ITIL


"ITIL Forum“  - Co přinese nového?

"ITIL Forum (Konference)"  se  koná 26.-27. ledna 2005 v hotelu Crowne Plaza, Praha. Pořadatelem konference je IIR v ČR ( Institute for Internetional Research).

       V posledních měsících se problematika ITSM a jmenovitě ITIL stala předmětem pozornosti dvou zajímavých akcí:
- konference „IT SERVICE & SUPPORT - ITIL" uspořádané 4. - 5. 11. 2004 společností "top vision"
- a konference  „IT Governance - "Pokročilé přístupy k řízení a správě informatiky", konané ve dnech 25. a 26. listopadu 2004
ve Znojmě, uspořádané ISACA.cz.
IIR přichází s akcí na téma ITIL v nezvykle krátké době jako třetí a to s nabídkou "ITIL Forum".

       České firmy a instituce až dosud s implementací ITIL moc nespěchaly. Širší zájem o ITIL podnítilo několik cenných textů v odborných časopisech, nabídky SW firem a systémových integrátorů, ale především objektivní potřeba změn v ITSM

       Nabízí se otázka: co slibuje ITIUL Fórum? Čím se bude lišit od předchozích
akcí na stejné téma? Stojí za to Fórum navštívit? IIR Fórum je v programu jinak strukturováno. Oproti minulým konferencím program Fóra zdůrazňuje a rozvádí některá témata, která vystupovala v programech minulých akcí jako témata dílčí.  Konference Top vision byla pojata výrazněji projektově, s prioritním důrazem na aplikační problematiku. Fórum prezentuje know-how - včetně vstupního workshopu - s vyváženou strukturou pokrývající celou oblast související s implementací ITIL v ITSM. Na Foru má být věnováno hodně pozornosti odborné terminologii. Přehled procesů by měl být podán podrobně a jednotně.

Co lze od Fóra očekávat? 
Podle prohlášení pořadatele (IIR) se na konferenci dozvíme:
- Jak zvýšit kvalitu IT služeb ve Vaší společnosti?
- Metody Optimalizace nákladů na IT služby pomocí ITIL
- Jaká je nejefektivnější cesta implementace ITIL?
- Vztah ITIL a outsourcing IT služeb
- Jaké jsou možnosti měření a vyhodnocování IT procesů?

Program pokrývá následující témata
, která jsou předmětem samostatných přednášek:
- ITIL - představení procesů a jejich propojení
- Důvody k implementaci ITIL procesů v podniku?
- Předpoklady pro zavedení ITIL ve firmě
- Zásady implementace ITIL
- Nástroje ITIL podporující IT Service Management
- Kritéria pro volbu nástroje
- Úskalí implementace
- Možnost měření a vyhodnocování IT procesů jako jedna z výhod ITIL
- Service Desk a Incident Management - podstatné zvýšení kvality IT služeb
- Change Management - plánování, řízení a vyhodnocení změn v IT
- SLM - spojovací článek mezi poskytovatelem a odběratelem IT služeb
- Financial Management for IT Services - optim. hospodaření s fin. prostředky v IT

Vybrané dílčí otázky:
Z detailního programu ITIL Fóra ( s respektování obsahu nedávno proběhlých akcí ) upoutal moji pozornost především záměr ozřejmit na ITIL Fóru následující otázky:
- Role IT v hodnotovém řetězci firmy
- ITIL versus stávající model řízení
- Nejčastější problémy implementace
- Jednotná terminologie v ITIL
- Skýtá ITIL rizika?
- Implementace ITIL je strategickým rozhodnutím a celopodnikový projektem
- Co je třeba změnit? Jaký je cíl? Jaké zvolíte prostředky a postup?
- Jednotlivé fáze implementace ITIL a jejich možná úskalí
- Jednotná konfigurační databáze, její struktura a její možnosti
- Implementace jednotlivých procesů a jejich propojení
- Kategorie nástrojů, požadavky na nástroje a kritéria pro jejich volbu 
- Quality of Services - jasná definice kvality pro jednotlivé procesy
- Jak často měřit a vyhodnocovat jednotlivé procesy?
- Výsledek měření - identifikace příležitosti pro zlepšení procesu
- Zajištění stability a kontroly nad infrastrukturou IT
- Vztah Service Desku k ostatním procesům ITIL
- Metody a procedury k rychlému vyřízení změn
- SLM - spojovací článek mezi poskytovatelem a odběratelem IT služeb
- Operation Level Agreement (OLA) a Underpinning Contracts (UC)
- Nákladově efektivní procesy díky ITIL
- Jak zajistit transparentnost nákladů prostřednictvím ITIL?

Přednášející
V programu ITIL Fóra je uvedena charakteristika přednášejících. Jde o osoby
s bohatou zkušeností v oboru. Ukazuje se, že i v ČR lze najít dost zkušených odborníků, schopných předat své zkušenosti  širšímu okruhu zájemců. Potěšující je, že (až na výjimky), půjde o jiné tváře než na minulých akcích, což dává účastníkům minulých akcí šanci dozvědět se informace i z poněkud jiného úhlu pohledu. Mezi přednášejícími jsou: Ing. Jan Bareš, Ing. Tomáš Hrůza, Ing. Radomíra Ivanská, Ing. Daniel Klíma, Ing. Petr Kos, Ing. Martin Pavlíček, Ing. Eva Pecháčová, Ing. Petr Přibyslavský, Ing. Radek Trobl a Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Slibná je struktura přednášejících, pokrývající několik odvětví, řadu zastávaných funkcí a charakter dosavadní praxe.

      Co z toho vyplývá pro odpověď na otázku: "jít či nejít na ITIL Fórum?".
- Kdo dosud neměl příležitost vyslechnout v ucelené podobě know-how v oblasti ITSM-ITIL, má příležitost k seznámení s problematikou ITIL a k navázání potřebných kontaktů.
- Kdo není úplným nováčkem a má určité dílčí znalosti o ITIL, má příležitost k doplnění poznatků a jejich uspořádání.
- Tomu, kdo absolvoval konferenci Top vision, případně i konferenci ISACA, může posloužit pro rozhodnutí „jít či nejít?“ výše uvedený seznam dílčích témat, u kterých program slibuje možnost rozšíření a prohloubení poznatků.

       Do začátku Fóra zbývá ještě více než měsíc, na obsahu přednášek se bezpochyby ještě intenzivně pracuje, ale všechno zatím nasvědčuje tomu, že se Fórum má šanci zařadit mezi akce s inovativním přístupem k aktuální tématice související s efektivností a produktivitou ICT procesů.

      Veškeré informace o připravovaném "ITIL Fóru" se dozvíte především
na stránkách pořadatele ITIL Fóra, společnosti IIR - www.konference.cz. Na stránkách mého portálu, www.akamonitor.cz, a především v hojně navštěvovaném weblogu věnovaném ITSM-ITIL na adrese www.akamonitor.cz/ITIL/  najdete řadu dalších informací, které Vám usnadní přípravu na konferenci a umožní Vám vytěžit z přednášek, které na konferenci zazní, maximum.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
10 prosince 2004.
doc.aka@akamonitor.cz

 

Uvítám připomínky, upřesnění a náměty na doplnění obsahu stránky

 
 

Správce obsahu a webmaster: doc. Arnošt Katolický
Upozornění: neručím za event. škody vzniklé užitím informací obsažených na této stránce!