Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

Internet pro ÚČETNÍ
Jak  hledat a najít

Karel Mader

 

           .
       Obsah internetu se vyvíjí velmi rychle. Denně vznikají nové webové stránky i celé nové portály. Využití bohatství internetu pro konkrétní účel se stává stále náročnějším. Pomocné nástroje v podobě katalogů a vyhledávacích servrů typu SEZNAM, ATLAS, CENTRUM, GOOGLE a pod. jsou sice výbornými pomocníky uživatele, nicméně i ony se často v nesmírné spoustě www stránek ztrácejí. Prohledávání pomocí katalogů předpokládá dobrou znalost struktury problematiky a efekt práce s vyhledávacími servry silně závisí na zběhlosti uživatele při zadávání klíčových slov. Málo kdo má trpělivost prohledávat nabídku stovek či tisíců stránek, které nám po nevhodně zadaném klíčovém slově server nabízí. Uvedené problémy vedly k vydávání tématicky zaměřených příruček, které nabízejí výběr adres zdrojů relevantních pro určitou profesi, nebo prostě zájem uživatele. K takovým příručkám přibyl velmi cenný titul " Internet pro účetní". Autor pečlivě vybral to nejpotřebnější pro práci účetního. Vzhledem k tomu, že profese účetních až dosud nepatřila k hlavním uživatelům internetu, byly do knihy zahrnuty nejdůležitější informace o povaze a poslání internetu, včetně charakteristiky připojení k internetu a popisu prohlížeče webových stránek. Čtenář se dozví jaký je rozdíl mezi předmětnými katalogy a vyhledávacími servry. Postupně je uváděn do bohatství zdrojů, které internet účetním nabízí.
        Obsah hlavní části knihy je členěn do kapitol:
- servry státních orgánů, zahrnující m.j. min. financí, obchodní rejstřík, ČNB, VZP,
- zákony vztahující se k účetnictví, včetně sbírky zákonů, obsahu min. vnitra a j.
- mzdové účetnictví, včetně nezbytných informací o změnách předpisů
- daně a daňová přiznání, s orientací v obsahu hlavních ekonomických servrů,
Kniha uvádí seznam pomocných servrů pro práci účetních, obsahujících řadu cenných informací. Sem patří servery: svazu účetních, komory účetních, seznam poraden pro účetníczví a daně a j.
      Snaha o komplexnost představy o problematice internetu pro účetní vedla autora k zařazení užitečných informací týkajících se:
- časopisů pro účetní
- školení pro účetní
- literatura o účetnictví ( především z vydavatelství GRADA )
- doporučení pro nákup účetního programu
- tiskopisy pro účetnictví.
Vtěsnat tak bohatý obsah do 130-ti stránkové příručky jistě nebylo snadné, lze však říci, že se autorovi práce podařila. Vznikla unikátní na první pohled skromná, ale velmi užitečná knížečka, která má šanci stát se na našem knižním trhu bestsellerem.
      I když problematika internetu pro ekonomy byla zahrnuta do jiného titulu této řady knih vydavatelství GRADA, lze oprávněně prohlásit, že právě kniha "Internet pro účetní" představuje cenný doplněk právě pro ekonomy. Obsah 130-ti stránek knihy "Internet pro účetní" se určitě vyplatí mít po ruce. Jsem přesvědčen, že mnohému účetnímu pohled do obsahu knihy pomůže překonat poslední zbytky psychologické bariery jeho vztahu k internetu.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc
Doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz
2. února 2003.

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc 

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877