Provizorní verze WWW stránky věnované podpoře seriálu

"INTERNET EFEKTIVNĚ"
publikovaného v podnikových novinách a.s. ŠKODA Plzeň
"ŠKODOVÁK"

"Virtuální server ZČU "
věnovaný elektronickým knihám ( eBooks).


Odkazy na části seriálu "Internet efektivně":
"1. část - Interaktivní internet"
"2. část - Podmínky úspěšného vyhledávání www stránek."
"3. část - Možnosti moderních elektronických konferencí."
"4. část - Koncentrace internetových služeb na "portálech"."
"5. část - "Volba prohlížeče www stránek a jeho využití"."


"HOME PAGE"
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc
17. 5. 1999.