AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

 

Gumnotes
recenze

Autoři Gumnotes prezentují svůj produkt jako "Annotation tool". Od běžně známých produktů této třídy se však v mnohém velmi liší. Program je snadno ovladatelný, prakticky dobře využitelný. Co se mi na Gumnotes nejvíce líbí, je kvalitní dokumentace, která usnadňuje poznání možnosti využití. Příjemná je koncepce programu: nezatěžuje plochu, poznámky ( notes ) jsou uloženy na pozadí a jsou zobrazeny tehdy, jsou-li aktivovány spuštěním dokumentu, ke kterému jsou přiřazeny. Gumnotes funguje pouze v systému Windows a to od XP až po win 7 ( jak uvádějí autoři, já program používám ve Win 8 a pracuje i zde dobře ). Program je fyzicky v jedné verzi, licenčně ve dvou verzích. Pro využití nekomerční je
program zdarma. Pro využití komerční ( označovaný jako Professional ) je program placeny.
A nyní to hlavní: jak je koncipován a jak se s ním pracuje. Podstata je v přiřazení poznámky určitému dokumentu, souboru, složce, webové stránce, obrázku a pod. Funguje především se všemi programy, spadajícími do balíku MS Office. Je-li k určitému dokumentu přiřazena poznámka ( note ), tato se zobrazí kdykoliv je soubor otevřen. Aktivovat poznámku může i timer. Gumnotes totiž nabízí možnost připojit k poznámce časový údaj, který slouží k vydání zvukového signálu ( volitelné ) a zobrazení poznámky, jakmile vyprší nastavený čas. Kromě přiřazení poznámky a časového údaje, existuje ještě jedna možnost. Gumnotes dokáže přiřadit komentář k e-mailu.
A nyní jak dochází k přiřazení poznámky dokumentu. Máme-li aktivní určitý dokument ( je zobrazen na obrazovce ), nebo na př. webovou stránku, aktivování Gumnotes vyvolá automaticky otevření vstupního okénka, do kterémo lze ihned začít psát. Gumnotes si dokáže stáhnout a vložit do okénka název dokumentu, který se stane názvem poznámky a to společně s názvem aplikace, ke které je poznámka přiřazena. Poznámka se automaticky uloží, jakmile se vstupní okénko uzavře, nebo když se zavře Gumnotes.
Posláním této recenze není nahradit návod k obsluze, nýbrž přiblížit koncepci programu a jeho možné využití. Silnou stránkou Gumnotes je možnost sdílení poznámek a to buď přes cloudovou službu, nebo exportem do souboru s jeho uložením do otevřeného prostoru, kam může zájemce pro soubor sáhnout. Majitelé mobilních zařízení se mohou radovat z toho, že Gumnotes dokáže nabízet své služby i jim a to prostřednictvím webové cloudové služby Simplenote. Jednoduchý systém vyhledávání a archivování, představuje další plus Gumnotes. Přirozeně může Gumnotes sloužit i bez přiřazování poznámek k dokumentům. K dnešnímu dni existují 2 jazykové verze Gumnotes: německá a anglická. V této krátké recenzi jsou informace "nahuštěny" a tak se může zdát, že práce s Gumnotes přece jen není tak snadná, jak tvrdím na začátku této recenze. Není tomu tak, ovládání Gumnotes se velmi snadno a rychle zvládne. Jako je tomu u každého nástroje, i u Gumnotes platí, že nejlepším učitelem je praxe. Přesto jsem se rozhodl vystavit na svém webu krátkou, výstižnou slideshow, která přiblíží prostředí a funkce programu.
Slideshow najdete za několik dní na adrese:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/gumnote/
doc. Armošt Katolický, 22. 4. 2013.