Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

 


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

 

ANGLIČTINA
Zlomte své věčné začátečnictví
100 jednoduchých rad
 jak na angličtinu s přehledem a bez stresu

David Gruber

 

     Kniha Davida Grubera mne zaujala zejména kvůli podtitulku „Zlomte své věčné začátečnictví“. Delší dobu se zamýšlím na otázkou, zda se mi ještě někdy podaří splnit svůj sen a zdokonalit se francouzštině. U tohoto jazyka, který mi zní jako hudba, patřím totiž právě do kategorie „věčného začátečníka“. Možná Vás napadá otázka, proč hovořím o francouzštině v recenzi knihy o angličtině. Důvod je prostý – kniha Davida Grubera dokáže podat pomocnou ruku nejen v oblasti angličtiny. Velká část úvah a rad má daleko širší platnost a to nejen v oblasti studia jazyků. Následující řádky této recenze Vás o tom přesvědčí.
     Nahlédněme do názvů vybraných kapitol z obsahu knihy:
- Otestujte si svou šanci zvládnout angličtinu
- Výsledky testu a jak se dále motivovat
- Jak rozpoznat dobrého učitele, školu, metodu, pomůcky
- Jak začít, respektive znovu začít
- Odkud čerpat naději a sebedůvěru
- Jak se přinutit, jak vytrvale pokračovat, jak dotáhnout studium do cíle
      Kniha Davida Grubera není učebnicí angličtiny. Podává pomocnou roku v řešení otázek spojených s odhodláním, vytrvalostí, s metodami studia atd.
      Dříve, než rozvinu přehled kladů knihy, uvedu určitou výhradu. V souladu s autorem knihy považuji angličtinu za jazyk mimořádného významu. Přesto mi připadá přehnané tvrzení vyjádřené v první ze sta rad, které zní:“Možná se na Jupiteru mluví jupitersky, na Neptunu nepunsky – na planetě Zemi však inteligentní vzdělaní lidé mluví stále výhradněji anglicky. Není přehnané tvrzení, že buď se anglicky dorozumíte – a pak můžete být považováni za gramotné – anebo se nechytáte – a pak je ovšem nemožné hovořit o tom, že máte přijatelné vzdělání“. V tomto duchu je neseno všech deset rad prvního oddílu knihy. Přiznám se, že jsem si po přečtení těch několika prvních stránek postavil otázku, zda mám číst dále, ale překonal jsem to a jsem tomu rád. Zbývající oddíly knihy, což znamená dalších 90 rad, představuje velmi užiteční a prospěšné čtení.
      Ani ne tak bohatý výčet institucí a organizací, kde všude autor působil a působí, ale především obsah a zvolené pojetí knihy, svědčí o tom, že autor je velmi zkušený lingvista, psycholog a pedagog, jehož radám stojí za to naslouchat.
     Podle slov autora je kniha určena generaci „věčných začátečníků“, jejichž problémy autor dobře zná. Nabízí rady, které vycházejí s poznání podmínek studia a to jak na straně studenta, tak na straně okolí. Jde o reálný pohled na problematiku, o čemž svědčí jedna z hlavních rad, která zní: "spoléhat na emoce více než na vůli" ( emoce - motivace, pozn. aka ). Autor nezůstává u zásady, ale podrobně ji rozebírá a napovídá cesty a metody jak může student sám sebe lépe k vytrvalosti a efektivnosti studia motivovat. Zdůrazňuje význam poznání přínosu znalosti jazyka ve všech základních oblastech života studenta. Pomáhá ocenit vlastní osobnostní a časové předpoklady pro studium jazyka, umožňující získat reálnou představu o tom, co všechno bude muset student na cestě k cíli překonat. K tomu kniha nabízí velmi podrobnou metodu autotestu, k jehož otázkám se autor opakovaně vrací při výkladu většiny svých doporučení a rad.
      Autor radí jak se studiem začít, napovídá jakým způsobem se motivovat k potřebné vytrvalosti, odkud čerpat sebedůvěru a naději. Neponechává stranou ani otázky spojené s metodami studia. Doporučuje režim efektivního studia respektujícího individuální podmínky studenta.
     Za užitečné považuji v knize rovněž:
- úvahy vztahující se k výběru školy a učitele
- základy psychologie komunikace s cizinci, včetně užití „ body language“
- rada k hledání analogie jazykového studia s jinými podobnými aktivitami
- náznak jak využít zvláštní příležitosti k urychlení a zkvalitnění studia, na příklad jak nejlépe využít zahraniční cesty.
       Recenzi jsem začal výhradou – nemám totiž rád přehánění – ale končit musím jednoznačnou pochvalou. Pokud si knížečku se 100 radami jen prolisujete, není vyloučeno, že ji odložíte. Pokud nad radami autora začnete zpytovat svědomí, pokud rady začnete promýšlet, pokud necháte autora „působit“ a hlavně – pokud se radami začnete řídit, budete se ke knížečce opakovaně vracet.       
     Kniha Davida Grubera nikoho anglicky nenaučí, respektování autorových rad však může výrazně zvýšit šanci „věčných začátečníků“, aby se z této kategorie vymanili a konečně dosáhli svého cíle bez velkého stresu.
     A proto knihu doporučuji a to nejen těm, kdo si postavili za cíl zvládnout angličtinu, ale každému, kdo stojí před problémy, podobnými těm, které provázejí studium jazyka.  

Doc. Ing. Arnošt Katolický
, CSc
Doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz
19. září 2004.

 
 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,728-218877