internet v marketingu  internet v marketingu  internet v marketingu  internet
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v červnu 05
182.113
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

Office - Grafy a diagramy
Excel, Word, PowerPoint


Marie Fraců

 


 

 

       Tvorba a využití grafů a diagramů je téma, jehož význam bývá často podceňován. Mnohý uživatel MS Excelu možná namítne: grafy přece zná každý, v každé knize o MS Office se o nich píše, co je na tom složitého? Na malou chvilku jsem byl i já na rozpacích, zda má či nemá smysl o knize na téma grafy a diagramy nějakou recenzi vůbec psát. Stačilo mi namátkou v několika místech otevřít knihu Marie Franců a pochyby zmizely.
       Existence průvodců a nabídek na přeměnu tabulky v graf jedním kliknutím myší má i své stinné stránky. Velké procento uživatelů MS Office využívá této možnosti, není to však pro ně začátkem, nýbrž koncem poznávání procesu tvorby a užití grafů. Nástroje MS Office představují pro uživatele velkou pomoc tím, že jejich uživatelské prostředí je jednoduché a intuitivní. Jejich základy se naučí využívat snadno téměř každý.
       Grafy v MS Office, především v Excelu, představují však nejen nástroj prezentace, ale i velmi silný nástroj analýzy údajů a jejich vztahů. A právě tady začíná problém. Spočívá v tom, že mechanický - operační přístup k tvorbě grafů jako nástroje hlubší analýzy údajů nestačí k tomu, abychom jejich přednosti plně využili. K tomu je třeba myslet – před i po vytvoření grafu. Před výběrem typu grafu a jeho vlastností proto, aby vybraný graf co nejlépe odpovídal úloze, s jejímž řešením tématicky souvisí. Po vytvoření výchozí verze grafu musíme myslet na to jak s grafem dále pracovat a jak jeho sdělení interpretovat. Skutečnost, že můžeme grafy téměř libovolně upravovat, nám dává cenný a při tom jednoduchý nástroj modelování. To, co nám nenapoví o vazbách a trendech jeden typ grafu může nám ukázat jiný typ grafu, často i trochu upravený formát téhož grafu. Buďme chvíli sebekritičtí a přiznejme si, jak často se zamýšlíme nad možností opustit zavedenou množinu sloupcových a koláčových grafů. Jak často nahlédneme do komplexní nabídky typů grafů? Jak často se zamýšlíme nad tím, jestli by nebyl vhodnější některý z méně známých typů?  Víme které to jsou, kde je hledat a jak s nimi pracovat?
       Pro začátečníky kniha M. Franců poslouží jako jednoduchý a srozumitelný návod pro první kroky při tvorbě grafů a diagramů. Pro pokročilé uživatele MS Office, především, ale nejen Excelu, poslouží jako velmi cenný zdroj inspirace. Najdou v knížce řadu méně známých informaci o t. zv. DOPLŇCÍCH k Excelu, ( kde najdou mimo jiné podporu tvorby histogramu), dozví se co je k čemu slouží Paretův diagram nebo méně známý Vennův diagram.     
       Webový portál GRADY obsahuje
podrobné informace o obsahu knihy,
anotaci, nabídku souboru ( 70 Kb ) s příklady ke stažení a 12 stran
barevné přílohy s 32 barevnými ukázkami grafů a diagramů. Příloha je nejen vhodnou ilustrací k textu knihy, lze je považovat přímo za výtvarné dílo. Nahlédnutím do přílohy se přesvědčíte o tom, že Vás její obsah přímo vyzývá k tomu, sáhnout po souboru s příklady grafů umístěnými na listech sešitu v Excelu a začít experimentovat s jejich obsahem i formou.
Po přečtení knihy budete možná smutní. Uvědomíte-li si význam vazby typu grafu a kategorie řešené úlohy, bude Vám líto, že nemáte po ruce údaje pro tvorbu některých méně známých grafů.
      
Pro ty čtenáře recenze, kteří se nehodlají vydat na stránky GRADY ( www.grada.cz) za detailními informacemi o obsahu knihy a za ukázkami z textu knihy, vybírám alespoň názvy některých dílčích témat:
Jak změnit pořadí datových řad
Lze sloupce v grafu překrývat?
Kdy se do grafu přidá druhá osa?
Jak přidat spojnici trendu do datové řady?
Vložení chybových úseček do grafu
Rozdíl mezi výchozím a vlastním typem grafu
Lze vytvořit graf z více tabulek?
Jak se vytvoří harmonogram?
Jak se vykreslí funkce do grafu
Jak se vykreslí Paretův diagram?
Kdy použít graf prstencový?
K čemu využít paprskový graf?
Topologická mapa aneb povrchový graf
Jak vytvořit piktogram
Jak použít obrázek ze souboru?
Sloupcový graf nebo histogram? Tvorba histogramu
Doplňky Excelu
Vytvoření grafu přímo z tabulky v MS Wordu
Tvorba grafů v PowerPointu
Kopírování grafů do Wordu a PowerPointu
Kopírování grafu do textu ve Wordu
Kopírování grafu do prezentace
Význam a tvorba diagramů v Microsoft Office
Jak vložit jehlanový diagram?
Jak vybrat část diagramu?
Jak změnit velikost a tvar diagramu?
Jak vytvořit organizační diagram?
Jak změnit tvar a vzhled  organizačního diagramu?
Vennův diagram nebo trocha matematiky?
       Kniha obsahuje ukázky použití grafů při řešení konkrétních úloh:
- Jak znázornit tržby
- Jak zpracovat měření či jiná experimentální data
- Sledování počtu vad
- Výkup materiálu nebo sběr odpadu
- Jak sledovat plnění úkolů?
- Jaká je rychlost opravy silnice?
       Ukázky vykreslení některých diagramů
- Diagramy a schéma toku energie
- Organizační diagram vedení podniku
- Jak se nakreslí potravinová pyramida?
- K čemu slouží paprskový diagram?
- Terčový diagram
Knihu doplňuje příloha s přehledem předdefinovaných grafů v Excelu.
      
Autorkou knihy je RNDr. Marie Franců, která působí jako soukromá lektorka v kurzech výpočetní techniky a v poradenství ve firmách při využívání programů pro zpracování dat. Věnuje se vytváření prezentací nebo vytváření internetových stránek. Je autorkou řady knih a článků v časopisech.
      
Kniha Marie Franců je tím správným pomocníkem především pro ty uživatele MS Office, kteří chtějí udělat krok k plnému využití možností tvorby a užití grafů a diagramů.  Pro ty, kteří chtějí grafy a diagramy v Office využívat nejen k prezentaci, ale i k analýze údajů. Dobrou pomůckou bude kniha Marie Franců  i pro začínající uživatele, kteří ocení zejména jednoduchý a srozumitelný jazyk autorky a bohaté ilustrace.
       Vhodně volený graf většinou obohatí znalost získanou prostudováním údajů poskytnutých v tabulce. Naučit se interpretovat význam této přidané hodnoty je součástí kvalifikace každého analytika.

     
Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
17. července 2005

 

Další recenze ZDE

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->