Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
E-learning
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

M O B I L N Í   I N T E R N E T

G P R S
General PacketRadio Services

 

         GPRS - jako variantu mobilního internetu - považuji za perspektivní trend. Na tom nic nemění problémy, které se momentálně vyskytují. Patří k nim jednak nákladnost, jednak nestabilita rychlosti připojení. Abych si udělal svůj názor na aktuální stav, prostudoval jsem obsah celé řady webových stránek, opatřil jsem si nejlevnější variantu mobilu podporujícího GPRS, zakoupil datový kabel, opatřil chytrý software pro spojení mobilu s počítačem, předplatil jsem si Oskara ( Oskartu ) a pustil jsem se do toho. Výsledek prvního pokusu byl překvapivě kladný. Podařilo se mi o weekendu surfovat a odesílat el. poštu rychlostí 57 Kb/sec. Výrazně horší to bylo v pondělí kolem poledne, kdy klesla rychlost na 14 Kb/sec v obou směrech.
         Zřízením tohoto rozcestníku chci usnadnit vstupní kroky ke GPRS pro své známé a pro návštěvníky mého "aka-monitoru". Stránka bude postupně doplňována a bude se měnit ve weblog.
         Seznam zdrojů je pouze přehledem www stránek, jejichž obsah mi připadal užitečný. Nečiní si nárok na úplnost. Nemohu též zaručit věrohodnost obsahu na uvedených adresách - zejména s ohledem na trvalý vývoj technologií a na proměnlivost situace na trhu mobilních služeb.
         K pojmu GPRS:
GPRS (General PacketRadio Services) nabízí rychlejší datový přenos, a především nový systém účtování. Neplatí se za čas, po který jste byli připojeni k Internetu nebo WAPu, ale za obsah, který jste si stáhli. Můžete být k Internetu přes mobilní telefon připojeni stále a bez přerušení

ZDROJE, KTERÉ MI POMOHLY V RYCHLÉ ORIENTACI

POZOR! Věnujte pozornost údajům o aktuálnosti textů!

Výklad pojmů: GPRS, HSCSD, Timeslot.
( Výběr ze slovníku na MobilMania.cz )
-----------------------------------------------------------------
Kompletní přehled mobilů s GPRS. ( Mobilmania.cz )
-----------------------------------------------------------------
Datové přenosy GPRS ve stručnosti ( Mobilmania.cz )
-----------------------------------------------------------------
T-Mobile GPRS software ( Mobilmania.cz )
-----------------------------------------------------------------
Velký přehled datových služeb mobilních operátorů ( Mobilmania.cz )
-----------------------------------------------------------------
Komu a kdy se vyplatí nové datové tarify T-Mobilu?  ( Mobilmania.cz )
-----------------------------------------------------------------
Stručné odpovědi na základní otázky. ( OSKAR – GPRS-vždy připojen )
http://www.oskarmobil.cz/services/gprs.php

- Co služba GPRS umožňuje?
- V čem GPRS vyniká?
- V čem je GPRS výhodnější?
- Jaká je rychlost přenosu dat s GPRS?
- Kde je možno GPRS využívat?
-----------------------------------------------------------------
Poprve přes GPRS. ( OSKAR )
http://www.oskarmobil.cz/services/gprs_starting.php

-----------------------------------------------------------------
Nastavení GPRS. ( OSKAR )
-----------------------------------------------------------------
Chcete si koupit mobil s GPRS? ( MOBIL.cz )
-----------------------------------------------------------------
Ceny GPRS karet pro notebooky ( MOBIL.cz )
-----------------------------------------------------------------
Konec dohadů o tarifu Data NonStop ( Mobilmag.cz )
-----------------------------------------------------------------

 
 

Doc. Arnošt Katolický
Doc.aka@akamonitor.cz

http://www.akamonitor.cz/
12. května 2003.

 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc 

 
 

Mobilní telefony a VT

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877