doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.
AKA MONITOR
 
ABBYY
FineReader 8.0

Recenze
 

      
        Rozpoznávání dokumentů představuje jednu z častých operací na pracovištích i v soukromí.
Přes veškerou dosavadní snahu tvůrců hardwaru a specializovaného softwaru jde stále ještě o činnost poměrně náročnou. V dosavadní snaze o zvýšení produktivity a kvality rozpoznávání sehrály významnou roli dosavadní verze programu ABBYY FineReader. Významný pokrok v aplikaci optického rozpoznávání znaků slibuje jeho nová – osmá verze tohoto programuFineReader 8.0. ( dále je FR8 ). Následující text je odpovědí na otázku co je v aplikaci FR8 nového?
      
Aplikace ABBYY FineReader 8.0 přináší oproti minulým verzím řadu vylepšení a nových funkcí vedoucích ke zvýšení produktivity při práci s naskenovanými dokumenty, obrázky, soubory PDF a faxy. Nabízí kvalitnější čtení dokumentů pořízených digitálními fotoaparáty, přesnější rozpoznávání faxů a papírových dokumentů v nízkém rozlišení, lepší zpracování rozvržení dokumentů a rozšířené funkce zabezpečení v souborech PDF. Byly přidány nové funkce jako plánování činnosti, rozpoznávání kopií obrazovky a správce automatizace ke zpracování opakovaných úloh. FR8 je dodáván ve více verzích.
      V tomto textu upozorňuji na nové možnosti verze 8.0 Profesional, s kterou jsem se osobně seznámil.

      
Informace o nových možnostech jsem seřadil na základě poznaného přínosu pro růst produktivity a kvality rozpoznávání. Některé nové funkce otevírají možnosti rychlejšího rozvoje vybraných oblastí, jako je tomu v případě plnějšího využití digitální fotografie a elektronických knih.

1) FR8 vychází vstříc lidem na cestách, kdy nemají k dispozici skener. Umožňuje sejmout dokumenty digitálním fotoaparátem a rozpoznat je později ve stolním počítači díky nové adaptivní technologii rozpoznávání, která umožňuje lépe zpracovat obrázky z digitálních fotoaparátů.

2) FR ve verzi 8 rozpoznává hypertextové odkazy, například odkazy na webové stránky a e–mailové adresy, a obnovuje je ve výstupních dokumentech. Do rozpoznaných dokumentů FR8 umožňuje též přidávat nové hypertextové odkazy.

3) FineReader 8.0 Professional Edition ( po zaregistrování ) umožňuje sejmout část obrazovky a rozpoznat text v sejmutém obrázku. Sejmuté části obrazovky ukládá do souboru nebo do schránky. Dosahuje toho díky nástroji s názvem
ABBYY Screenshot Leader

4) Nově lze výsledky rozpoznávání ukládat do formátu LIT, který je vhodný k zobrazení na příručních zařízeních a zařízeních PDA. Formát LIT souvisí s vytvářením elektronických knih aplikace Microsoft Leader.

5) FR8 umožňuje vytvářet soubory PDF, které lze snáze zobrazit na zařízeních s omezenou velikostí obrazovky, například v příručních zařízeních. Dosahuje toho díky nové možnosti ukládání souborů ve formátu Tagged PDF.

6) FineReader 8.0 poskytuje až 30% zvýšení přesnosti rozpoznávání při práci s
okumenty které byly naskenovány s nizkým rozlišením než je doporučeno pro funkce OCR( faxy nebo upírové dokumenty)

7) FR8 vychází vstříc požadavkům na vyšší stupeň zabezpečení souborů PDF. Umožňuje zadat hesla pro otevření a oprávnění a nastavit další možnosti zabezpečení souborů PDF. Můžete vybrat 40bitové nebo 128bitové šifrování RC4 nebo nejnovější 128bitové šifrování AES (Advanced Encryption Standard).


8) Nová funkce t zv. správce automatizace umožňuje rychlejší zpracování opakovaných úloh rozpoznávání dokumentů vytvořením sady následných operací, kterou pak lze vyvolat stisknutím jednoho tlačítka. K dispozici je několik předdefinovaných automatických úloh. Lze také vytvářet vlastní uzpůsobené automatické úlohy a sdílet je s kolegy.

9) FR8 zvyšuje 2–2,5krát rychlost rozpoznávání dokumentů s jednoduchým rozvržením a dobrou kvalitou tisku a skenování. Dosahuje toho díky novému režimu rychlého rozpoznávání. Přesnost rozpoznávání dosažená v rychlém režimu v mnoha případech postačuje i pro převod složitějších dokumentů, kde je běžně doporučován jako vhodnější přesný režim (například při převodu papírových dokumentů do souborů PDF umožňujících vyhledávání.)

10) Indexování a vyhledávání v různých aplikačních programech usnadňuje další přednost FR8 spočívající v možnosti definovat další vlastnosti dokumentu, jako například Název, Autor, Předmět a Klíčová slova a uložit tato data do souboru ve formátu PDF, DOC/RTF, XLS, HTML, Word XML nebo LIT.


11) Na 179 se zvýšil se celkový počet podporovaných jazyků. Z toho pro 36 jazyků je k dispozici slovníková podpora a funkce kontroly pravopisu. Při práci s vybranými odbornými texty není nutné používat specializované rozpoznávací slovníky, jelikož hlavní anglický a německý rozpoznávací slovník nyní obsahuje právní a lékařský slovník anglického a německého jazyka

12) Při práci s vícestránkovými soubory pomocí FR8 již není třeba převádět celý vícestránkový dokument PDF (nebo TIFF). FR8 umožňuje otevřít pouze vybrané stránky.

FineReader 8.0 je pozoruhodnou inovací, která příznivě ovlivní produktivitu a kvalitu rozpoznávání znaků a otevírá cestu rozvoji řady navazujících aplikačních oblastí.

doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
V Plzni 14. listopadu 2005.
 

 


 

doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz