AKA - MONITOR

DIGIFOTO

 
 
 

REPORTÁŽE
 
 
 
MONITOR
 
DIGIFOTO
 
RECENZE
 
FotoVideo
 
PhotoLife
 
Fotoalba
 
ODKAZY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I G I T Á L N Í   F O T O G R A F I E
doc. ing. Arnošt Katolický, CSc (c)

 
 


Digitální fotoaparát v roli videokamery
 

DIGIFOTO, FILM, STŘIH, SLIDESHOW na SONY DSC P73

      K napsání tohoto textu mne vedly tři důvody:
- výrazná změna podmínek pro využití digitálních fotoaparátů k filmování ve srovnání se stavem před 2 – 3 lety,
- snaha podělit se o vlastní zkušenosti z filmování s konkrétním typem digitálního fotoaparátu – jmenovitě SONY DSC P73
- pokus oslabit černobílé vidění při úvahách na téma „mohou či nemohu nahradit digitální fotoaparáty videokamery“
.  Ignorování konkrétní situace, účelu, podmínek, omezení atd. vede k paušálním prohlášením, které jsou často daleko od toho, čím žijí lidé, kteří se většinou řídí jednouchou úvahou více než obecnými teoretickými tvrzeními.
      Prohlédl jsem pomocí hlavních vyhledávačů český web, na téma digitální fotoaparát v roli videokamery jsem našel jediný článek z roku 2001.
Nevylučuji, že vyvolám nesouhlas některých zastánců teorie, budu však spokojený, pokud se mi podaří přispět svou osobní zkušeností s konkrétním modelem digitálního fotoaparátu k snadnější orientaci lidí, kteří uvažují o využití moderního digitálního fotoaparátu  v cenové relaci kolem 10 tisíc Kč nejen pro fotografování, ale i pro tvorbu ozvučených videosekvencí – videoklipů.
Řadu let využívám klasickou videokameru. Uvažoval jsem o koupi levnějšího modelu digitální videokamery. Jakmile jsem na Interkameře 2004 zaregistroval posun ve schopnostech digitálních fotoaparátů pořizovat relativně kvalitní ozvučené videosekvence, zamyslel jsem se nad účelem svého digitálního filmování a rozhodl jsem se pro koupi modelu SONY  DSC P73.
      Hlavní význam pro mé rozhodnutí měly tyto faktory:
- frekvence záznamu 30 snímků/ sec.
- rozlišení 640 x 480
- schopnost práce se zvukem
- omezení délky záběru pouze kapacitou paměťové karty
- podpora tvorby složek, zvolený systém střihu a 
- existence smartzoomu, ( posouvá možnosti kvalitního zoomu za hranici 3x )
     
Pro pořizování videoklipů na P73 budu používat pojem „filmovat“. Jsem si vědom všech odlišností od plnohodnotného filmování pomocí videokamer, přesto to považuji za vhodnější označení, než na příklad „tvorba videoklipů“.
      Na webu je stručné pojednání pana Březiny, který publikoval na servru GRAFIKA.cz článek věnovaný odpovědi na otázku zda může či nemůže digitální fotoaparát nahradit videokameru. Článek je z roku 2001, takže mnohá tvrzení doznala mezitím značné změny. Text přesto doporučuji k prostudování a to proto, že velmi stručně a při tom srozumitelně charakterizuje koncepční odlišnosti videokamer a  digitálních fotoaparátů z technického  hlediska.

Filmování
Filmování pomocí digitálního fotoaparátu SONY DSC P73
Při filmování pomocí digitálního fotoaparátu se vyplatí věnovat více času na promyšlení celé akce. Souvisí to s podstatně menší nabídkou funkcí umožňujících korekce nastavení fotoaparátu po spuštění záznamu
      Před startem záznamu je možné nastavit:
- rozlišení: 640 x 480 FINE,  640 x 480 Standart 160 x 112 e-mail.
- zoom
- makro-režim ( cca 50 cm od konce objektivu )
- samospoušť.
      MENU P73 v režimu VIDEO nabízí následující možnosti:
- nastavení korekce expozice
- focus ( nekonečno, 7m, 3m, 1m, 1/2m, center AF, Multi AF )
- mod měření ( spot, multi )
- vyvážení bílé
- P. Efects ( B & W, Sepia, OFF )
      Co nejde:
- nejde vložit datum.
- nejde použít blesk
- nejde měnit velikost zoomu během filmování.
- nejde zobrazit histogram.
      Pro ukládání filmů/klipů je vhodné využít možnost zřízení samostatné složky. Usnadňuje to pozdější manipulaci s klipem/klipy. Tvorba nové složky a změna aktuální složky se provádí v režimu SETUP.
      Nastavení parametrů pro filmování i aktuální stav lze sledovat pomocí identifikátorů zobrazovaných na displeji. Jde o následující identifikátory:
- identifikátor ( dále jen ID ) režimu záznamu
- zbývající kapacity baterie
- vyvážení bílé
- měřícího režimu
- obrazového efektu
- ID upozorňující na nízké napětí baterie
- rámeček hledáčku rozsahu AF
- nitkový kříž bodového měření
- ID režimu MACRO
- velikost snímku
- doba záznamu
- ID záznamové složky
- zbývající kapacita karty MS
- ID samospouště
- nastavení EV ( kompenzace nastavení expozice )
      Na co musíme myslet při filmování digitálním fotoaparátem?
- absence blesku zvyšuje nároky na nastavení ovlivnitelných parametrů snímku
- náročnost snímků na paměť vyžaduje šetřit pamětí, v extremním případě využít možnost střihu nebo přímo výmazu některých méně důležitých snímků
- více než při běžném fotografování využívat informace identifikátorů na displeji.
      Číslování filmů v paměti aparátu. Číslování filmů může usnadnit práci nejen při manipulaci se záběry přímo na počítači, ale především na počítači, kam jsou¨záběry ukládány pro pozdější využití ( editace, výběry, prohlížení atd. ) P73 nabízí dva režimy číslování. První považuje všechny záběry za jedinou řadu, čísluje kontinuálně bez ohledu na výměnu paměťových karet. Druhý režim provádí reset číslování při každém vložení karty. Společně se zřizováním složek je volba a využití systému číslování důležitým nástrojem organizace záběrů.
     
Přehrávání filmů
      Digitální fotoaparát P73 umí přehrát nejen jednotlivé snímky, ale i videosekvence – filmy (klipy), které sám vytvořil. Pro přehrání jednotlivého klipu je u P73 uzpůsobeno ovládání. Slouží pro to střed ovládacího tlačítka. Pro přehrávání serie klipů lze využít funkce SLIDE, kterou v režimu PLAY nabízí MENU P73.
      Přehrávání klipů ( výsledků filmování ) je možné
- přímo na displeji P73 – na LCD displeji, což je nouzová varianta, sloužící k ověření záznamu ( s možností ovládání hlasitosti -  poznámka: hlasitost u mého exempláře je velmi slabá a dosud jsem nejistil, zda jde o závadu )
- na obrazovce televizoru
- na obrazovce počítače / notebooku. V prostředí XP je prohlížení velmi snadné i bez speciálního software. Velmi snadné a kvalitní je přehrávání s využitím prohlížeče - programu dodávaného na instalačním CD jako součást dodávky P73.
      Podpora střihu a speciálního režimu přehrávání SLIDE přímo v SONY P73, v kombinaci s připojením na TV vytváří možnost prezentovat filmy záhy po jejich pořízení i bez pomoci počítače.
     
Nastavení parametrů pro přehrávání lze sledovat pomocí identifikátorů zobrazovaných na displeji. Jde o následující identifikátory:
- ID režimu přehrávání
- ID změny složky
- ID přehrávané složky
- počet snímků / počet snímků v přehrávané složce
- ID záznamové složky
- počítadlo
      V případě, že film byl pořízen v kvalitě FINE, t.j. v rozlišení 640x480, při 30-ti snímcích za sec., je třeba použít výkonný počítač.  
      Jednotlivé klipy SONY P73 neumí sama spojovat. Chceme-li umožnit prohlížení klipů v původním pořadí, musíme respektovat způsob, jak P73 probíhá  na P73 střih, jak P73 pracuje s čísly souborů a jak a kam jednotlivé střihy ukládá.

Střih filmů na P73
      Možnost střihu filmu v digitálních fotoaparátech není novinkou. Různé fotoaparáty nabízejí různou techniku. Nabídka SONY P73 je jednoduchá a vcelku účinná.
V režimu PLAY si uživatel označí příslušný snímek a otevře MENU obsahující nabídku DIVIDE ( rozděl ). Ke střihu dochází během přehrávání filmu, kdy uživatel stiskem středu ovládacího tlačítka zastaví přehrávání. Nabízí se mu možnost upřesnit místo střihu krokováním v obou směrech. Potvrzením střihu dochází k rozdělení původního snímku na dvě části. Původní snímek je odstraněn a obě poloviny jsou umístěny jako poslední v řadě s novými čísly. Po výběru nového ( částečného ) snímku se proces opakuje. Nepotřebné části původního souboru lze vymazat, čímž se potřebné části seřadí v pořadí jak to odpovídá potřebám prezentace. Podmínkou je promyšlený postup výběru   částí původního filmu.

Co mi dělá vrásky?
     
Velká spotřeba paměti. Na jednu Memory Stisk PRO 256 MB se podaří zaznamenat méně než 3 minuty kvalitního filmu ( volba 640 – FINE ). U stupně 640 Standard je to sice přes 10 minut, ale kvalita je výrazně slabší. Komu postačí rozlišení 160, ten uloží na 256 MB kartu téměř 3 hodiny „filmu“. P73 vyžaduje pro režim FINE kartu PRO, což při cenách v červnu 2004 představuje náklad cca 3.000,- Kč na jednu kartu. V případě potřeby delších záznamů to znamená více karet nebo mobilní odkládací disk.

Závěr
      Praktické aplikace SONY DSC P73 prokázaly, že oblast využití moderního digitálního fotoaparátu pro filmování je poměrně široká. P73 ani jako reprezentant moderních digitálních fotoaparátů přirozeně nemůže nahradit kvalitní videokameru ve všech jejich funkcích, stejně jako videokamera nemůže nahradit v plné míře kvalitní digitální fotoaparát. Existuje však řada důvodů pro to, volit v určitých situacích pro filmování digitální fotoaparát s parametry odpovídajícími SONY P73. Především – ale nejen - tehdy, pokud prioritní aplikací je běžné fotografování. Podstatný pro možnost volby je aktuální stav vývoje techniky digitálních fotoaparátů, který reprezentuje významný krok ke sblížení obou koncepcí v řadě funkcí.

      Podrobnější a komplexnější informace o digitálním fotoaparátu SONY DSC P73 jsou uváděny formou weblogu na adrese:
www.akamonitor.cz/SONYP73.htm

doc. Arnošt Katolický
26. června 2004.

 

Uvítám připomínky, upřesnění a náměty na doplnění obsahu stránky
doc.aka@akamonitor.cz

 

 

 

Správce obsahu a webmaster: doc. Arnošt Katolický
Upozornění: neručím za event. škody vzniklé užitím informací obsažených na této stránce!