AKA MONITOR

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.
 
INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ
 
Nový weblog věnovaný webcastingu
ZDE-ZDE
 
     

Webcast - vysílání na internetu

Může mít řadu podob. Na rozdíl od videokonference, kde se oběma směry trvale přenáší obraz i zvuk, u nejjednodušší verze webcastu se souvisle přehrává jen zvuk směrem od zdroje a v prohlížeči se listuje ve slajdech. U náročnější verze se přenáší směrem od zdroje souvisle i obraz. Listování slajdy je ovládáno přednášejícím na straně vysílače. Webcast je proti videokonferenci řádově méně náročný na přenos dat, takže vyhovuje i pro pomalejší připojení k internetu. Zpětná komunikace od posluchače ke zdroji je zajišťována cestou telefonu, nebo mailem přímo ze stránky s "plátnem". Moderátorka vysílání přečítá nahlas otázky, které touto cestou získala a přednášející na ně odpovídá. Na straně posluchače vzniká dojem, že je přítomen v jednacím nebo přednáškovém sále. U některých verzí SW podpory je nabízena možnost stažení jednotlivých slajdů, sledování přednášky v textové podobě atd. Přednášky formou webcastu jsou zatím nabízeny především jako součást propagace služeb dodavatelských firem, případně akademickými pracovišti v rámci různých dotovaných programů. Kvalita přednášeného zvuku bývá zpravidla přijatelná. Na portálech jsou nabízeny přednášky formou webcastu nejen živě, ale i z archivu. Postupně roste počet portálů, které službu webcastu zařazují.

Jak to celé funguje ukážu na příkladě.
V jednom z eZinů jsem se před týdnem dozvěděl o tom, že na den 16.2.2006 se lze přihlásit k účasti na t. zv. e-Seminář na téma, které mne zajímalo.  Nelenil jsem a na portálu pořádající organizace jsem vyplnil registrační formulář. Obratem jsem obdržel e-mail, potvrzující moji registraci. Mail obsahoval m.j. výzvu, abych se „posadil na své místo“ 15 minut před zahájením semináře. Přepočetl jsem si čas EST PM 12,30 na náš čas. V den konání e-semináře jsem obdržel ještě jeden mail, který hodinu konání akce připomínal. V 18,10 našeho času jsem do prohlížeče zadal adresu, kterou mi pořadatel zaslal. Zpráva na stránce v prohlížeči mne upozornila na to, že teprve přesně 15 minut před zahájením semináře bude na dolní části stránky vystaveno tlačítko, po jehož stisku se načte hlavní stránka semináře. Tlačítko se mi za 5 minut zobrazilo. Po jeho stisku se zobrazilo prostředí pro sledování přednášky s informací, že za chvíli začne přednáška a výzva k odblokování zobrazování oken. Z reproduktoru počítače byla slyšet příjemná hudba, která dokreslovala atmosféru očekávání. Využil jsem několika minut čekání a stáhl si celou sadu slajdů pro pozdější domácí studium. Zapnul jsem si na svém PC záznam zvuku a čekal jsem. Přesně v určený čas se v levé části obrazovky objevila tvář moderátora, který seminář uvedl a posléze i tvář prvního přednášejícího. Hudbu nahradil lidský hlas. Byl jsem překvapen jak čistý byl přenos, stačilo si trochu pohrát s výškami a s basy. V pravé části webové stránky byl prostor pro plátno, kde se během přednášky zobrazovaly jednotlivé slajdy. Listování slajdy bylo ovládáno přednášejícím. Dialogové okno umožňovalo zápis a odeslání otázek. Otázky na moderátora byly odpovídány textově, otázky na přednášejícího byly zodpovídány hlasem přednášejícího. Během semináře se vystřídali dva přednášející. Přesně po 30 minutách, jak bylo avizováno, přednášky skončily a dalších asi 10 minut byly odpovídány zaslané otázky. Moderátor přednášejícím poděkoval a seminář byl ukončen. Po skončení jsem so prohlédl stažený PDF soubor obsahující všechny promítnuté slajdy a ze záznamu jsem si poslechl ještě jednou přednášky.
Abych prostředí e-Semináře lépe přiblížil, pořídil jsem výřezy z obrazovky, ze kterých jsem sestavil krátkou prezentaci ilustrující to, co jsem právě slovně popsal.
Prezentaci odstartujete klinutím  ZDE-ZDE.

doc. Arnošt Katolický - 15.2.06.
www.akamonitor.cz
 

     
 
doc.aka@akamonitor.cz