Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


WEBLOGY
o
WEBLOGU
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Business English
Korespondence, porady, prezentace,
obchodní jednání a společenská konverzace

 Gertrud Goudswaard
 


 

 

        Co potřebujeme k tomu, abychom mohli úspěšně komunikovat v cizím jazyce a v cizím prostředí a to jak ve služebním, tak v návaznosti na ně i v osobním styku? Nejsme-li profesionálové s delší zkušeností, určitě uvítáme oporu v příručkách. Jako manažéři, ekonomové, obchodníci nebo technici, setkáváme se s celou řadou typických situací, souvisejících s určitým typem komunikace. Mít po ruce vhodný slovník doplněný nejčastěji používanými frázemi, je samozřejmostí, jelikož moderní technologie vnesly i do jazyka mnoho nového. Neodmítneme příručku, která nás upozorní na zvláštnosti komunikace odpovídající zvyklostem určité země a určitého jazyka, často související se společenským chováním. Nikdy neuškodí nechat si před důležitým jednáním připomenout i některá obecnější, nicméně důležitá pravidla úspěšného jednání. Za normálních okolností máme hned plný kufr knih.
        Zaměstnaný člověk přirozeně touží po tom, mít po ruce příručku/ky, která/které obsahuje/jí jen to nepotřebnější a navíc ve stručné podobě. Právě toto zřejmě přimělo Gertrudu Goudswaardovou k tomu, aby napsala knihu „Business English“ s podtitulkem: „korespondence, porady, prezentace, obchodní jednání as společenská konverzace“.  Grada Publishing nezaváhala a na začátku roku 2004 je na světě český překlad velmi pozoruhodné knihy.
        Čím je kniha pozoruhodná? Především svojí koncepcí, obsahem, výběrem témat a situací, způsobem podání obsahu a rozsahem 111 stran ( to není překlep!) . Do útlé knihy byla zahrnuta následující témata:
- první kontakty
- cestování
- firma
- úspěšná obchodní komunikace
- po pracovní době.
         Především pro manažéry a obchodníky, ale nejen pro ně, bude pravděpodobně  nejcennější částí knihy kapitola věnovaná úspěšné obchodní komunikaci. Pokrývá následující dílčí témata:
- jednání a porady:  diskuse, uzavírání diskuse, účastníci jednání, zápis z porady nebo jednání
- vyjednávání
- prezentace: zahájení prezentace, hlavní část prezentace, grafy a diagramy, ukončujeme prezentaci.
       V jednotlivých kapitolách se setkáváme s typickými profesními situacemi, jako první  kontakty dopisem, faxem, e-mailem či telefonem, s obchodním jednáním nebo s prezentacemi. Postupně se je naučíme zvládat pomocí vzorových textů, modelových rozhovorů, výběru užitečných frází, příkladů vět a slov. Každá kapitola končí anglicko-českým slovníčkem.
        Unikátní je kniha zařazením velmi cenných kulturních a konverzačních tipů obsahujících formulační rady a podněty. Ukázkou může být v kapitole cestování: „laskavost“ na letištích, anglická a americká snídaně, alternativní možnost vypůjčení auta, a pod. Málo kdo odmítne nápovědu k přesnějšímu označování oddělení firmy, seznamu povolání nebo funkcí, k řídící hierarchii počínaje „board of directors“ až po „heads of departements“, výkladem k četným zkratkám aj. Autorka zná náročné situace velmi dobře, o čemž svědčí i takové rady jako: „pokud si sami připravujete nějakou prezentaci nebo vystoupení, raději  si plánované prostory prohlédněte předem“ , po čemž následuje ukázka řady frází, které Vám to usnadní. V knize se dočtete rady jak se chovat při řízení diskuse a to opět včetně frází vhodně vybraných pro danou situaci. Užitečné, i když trochu legrační, jsou rady jako: „entrepreneur“ a „undertaker“ (podnikatel v pohřebnictví) není totéž. Ne každý si je vědom toho, že „warehouse“ je skladová hala a ne obchodní dům, že „branch“ není obor podnikání, ale pobočka fiormy, atd. V běžném  slovníku sice termíny také najdete, ale k nezaplacení je vstřícné upozornění autorky na možnosti nepříjemných záměn.
        Ještě jedna ukázka z knihy, která napoví autorčino pojetí: „Slovo meeting v sobě zahrnuje více významů, může to být prostá schůzka či setkání nebo zasedání, porada, jednání, shromáždění.“ Následuje výčet všech variant i s výkladem přesného významu slova.
     Rozhodnete-li se pro knihu G. Goudswaardové, překvapí Vás její obsah příjemně v několika směrech. Není příliš rozšířené, aby se pod názvem „Business english“  skrývalo na  malém prostoru pouhých 111-ti stran tolik prakticky využitelných poznatků.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz
26. ledna 2004

 
 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877