Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

 

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

RECENZE

 

MAPA

 

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2008

 

FOTOGRAFUJEME NOČNÍ OBLOHU

Tomáš Dolejší
 


 


Fotografování hvězdné oblohy je pro mnohé i zkušené fotografy záležitost netradiční a nevšední. Astronomická fotografie se prakticky zabývá fotografováním všech přirozených objektů, které můžeme spatřit jak na denní, tak především noční obloze. To znamená, že fotograf-astronom se věnuje fotografování Měsíce, hvězd a souhvězdí, planet naší Sluneční soustavy, polárních září, Slunce, ale i tak vzdálených světů, jako jsou hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Astronomická fotografie s sebou přináší mnohá dobrodružství spočívající ve fotografování něčeho, co ještě nebylo příliš prozkoumáno.
Kniha Tomáše Dolejšího se věnuje fotografování noční hvězdné oblohy z několika hledisek:
- Nejprve objasňuje specifika astronomické fotografie vzhledem k běžnému fotografování.
- Seznamuje čtenáře se vzhledem noční oblohy a vysvětluje, jak se na ní rychle zorientovat.
- Uvádí, jaké jsou ideální podmínky pro fotografování noční oblohy a naopak.
- Představuje základní techniky fotografování, kde si vystačíme s pouhým fotoaparátem a běžným stativem.
- Pokračuje pokročilými technikami fotografování, kde již používáme místo stativu takzvanou paralaktickou montáž.
- Krok za krokem a pomocí názorných ukázek předvádí, jak postupovat při fotografování noční oblohy – a to jak pomocí základních, tak pokročilých technik fotografování.
- Zároveň čtenáři nabízí seznamy konkrétních objektů noční oblohy, které lze fotografovat i se základní výbavou.
- A nakonec na praktických ukázkách čtenáře seznamuje s postupem vylepšování a skládání fotografií v editorech k tomu vhodných.

Fotograf-astronom se věnuje fotografování noční oblohy jednak proto, že je to neprobádaná oblast a může se mu poštěstit vyfotit nějaký vzácný úkaz, a navíc proto, že fotografuje minulost. Pokud  fotografuje například souhvězdí Labutě, viditelné v létě, pak světlu z nejjasnější hvězdy v tomto souhvězdí (Deneb) trvalo celých dva tisíce let, než k nám doletělo.

Koncepce knihy
je přizpůsobena běžnému fotografovi, který se noční obloze zatím příliš nevěnoval. V úvodních kapitolách se čtenář seznámí se základy astronomické fotografie a vůbec s hvězdnou oblohou. Poté se dozví, jak nejlépe využít základní vybavení (stativ a fotoaparát), které má každý zapálený fotograf ve své výbavě.

Struktura knihy – názvy kapitol
Kapitola 1 – Specifika astronomické fotografie
Kapitola 2 – Rychlokurz astronomie a meteorologie
Kapitola 3 – Základní techniky fotografování
Kapitola 4 – Pokročilé techniky fotografování
Kapitola 5 – Fotografujeme noční oblohu z pevného stativu
Kapitola 6 – Fotografujeme noční oblohu s hodinovým strojem
Kapitola 7 – Upravujeme a skládáme fotografie hvězdné oblohy
Kapitola 8 – Na závěr

Vybraná dílčí témata
- Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování
- Dlouhé expozice
- Vše je v pohybu a rotuje
- Potřebné základní vybavení
- Podmínky pro fotografování noční oblohy
- Jak se mění vzhled noční oblohy
- Jak se orientovat na noční obloze
- Pravá astronomická noc
- Světelné znečištění není pouhý pojem
- Fotografujeme afokální konfigurací za okulárem
- Princip a postup fotografování s hodinovým strojem
- Pointační dalekohled
- Způsoby fotografování s paralaktickou montáží
- Teleobjektiv s pointačním dalekohledem na paralaktické montáži
- Dalekohled jako objektiv fotoaparátu
- Praktický postup fotografování v primárním ohnisku dalekohledu
- Ostření při fotografování noční oblohy
- Různé tváře Měsíce, aneb kdy jej fotografovat
- Způsoby fotografování zatmění Měsíce
- Závod s časem, zemskou rotací
- Kdy a kde fotografovat souhvězdí
- Trik pro simulaci velmi dlouhých expozic
- Fotografujeme meteory a meteorické roje
- Jak fotografovat družice
- Jak fotografovat polární zář
- Kdy a kde fotografovat polární zář
- Jak fotografovat planety bez dalekohledu
- Kdy a kde fotografovat Slunce
- Vybavení pro fotografování Slunce
- Zásady bezpečnosti
- Fotografujeme souhvězdí
- Jak fotografovat otevřené hvězdokupy
- Vybavení pro fotografování deep sky
- Jaké deep sky objekty fotografovat a kde je najít
- Skládáme fotografie v editoru DeepSkyStacker
- Jak začít s astronomickou fotografií 

S knihou Tomáše Dolejšího se naučíte:
- Vyfotografovat krásu Měsíce, Slunce a jejich zatmění
- Používat stativ a dalekohled při fotografování vzdálených hvězd a planet
- Fotografovat komety, polární záři, družice, meteory i celá souhvězdí
- Sestrojit paralaktický stolek pro fotografování hvězd
- Kreativně využívat efekty noční oblohy pro úchvatné fotografie
- Počítačově upravovat a skládat fotografie noční oblohy
Pokud jste zatoužili vyfotografovat magický Měsíc, úchvatné zatmění Slunce, polární záři, či dokonce vzdálená souhvězdí nebo zářivé komety, využijte možnosti převzít bohaté zkušenosti autora této knihy. Podle tvrzení autora k tomu nepotřebujete žádné drahé speciální vybavení, hvězdnou oblohu může fotografovat téměř každý, třeba i běžným kompaktem.  Naučíte se nejen fotografovat, ale také se budete umět orientovat na hvězdné obloze, chápat a zachytit její krásu a objevíte nekonečný zdroj inspirace a úžasných fotografií.

Komu je kniha určena
Tato kniha předkládá čtenáři návod, jak začít fotografovat noční oblohu a jak se dopracovat ke kvalitním fotografiím. To znamená, že je určena těm fotografům, kteří se o astronomickou fotografií zajímají a chtějí s ní začít, a také pro ty, kdo již noční oblohu fotografují pomocí základního vybavení a rádi by zkusili pokročilé techniky. Kniha je návodem, jak začít noční oblohu fotografovat, jak se postupně zlepšovat a jak se s výslednými fotografiemi vypořádat. Kniha obsahuje celou řadu praktických tipů a rad, které jsou k nalezení v každé kapitole pod názvem tip nebo zajímavost.
Přejete-li si objevovat krásu a dobrodružství fotografování hvězdné oblohy, neváhejte a přizvěte si na pomoc právě knihu Tomáše Dolejšího.
Více se dozvíte na TÉTO adrese.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

4. července 2008.
 

Rozcestník na 20 odborných weblogů AKA MONITORu
ZDE

 

Odkaz na monitoring časopisů
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877