Ukázka práce s databázovými funkcemi Seminář !EXCEL pro náročné"
Standardní syntaxe:    DSUMA(databáze,pole,kriteria)
Příklad:
Najít hodnoty pěti funkcí ( žluté ) z databáze (modré)
Kriterium pro výběr: do výběru patří města země A s počtem obyvatel větším než 100
a současně města země B s počtem obyvatel většim než 200
Databáze Kriteria
Město země počet Město země počet
aaa A 300   A >100
bbb B 1000   B >200
ccc B 250
ddd A 90
eee A 75 Pravidlo pro zápis kriterií:
sss B 90 Zápis na stejném řádku: kriteria platí ve smyslu "A"
ggg A 120 Zápis na samostatných řádcích: platí ve smyslu "NEBO"
hhh A 200
kkk B 320
mmm B 125  
nnn A 55 Soubor ke stáhnutí ZDE-ZDE
ppp B 190
Arnošt Katolický - 23.5.2005.
Výsledky Syntaxe
součet dsuma 2190 "=DSUMA(A10:C22;"počet";E10:G12)"
průměr dprůměr 365 "=DPRŮMĚR(A10:C22;"počet";E10:G12)"
min dmin 120 "=DMIN(A10:C22;"počet";E10:G12)"
max dmax 1000 "=DMAX(A10:C22;"počet";E10:G12)"
počet dpočet 6 "=DPOČET(A10:C22;"počet";E10:G12)"
(uvozovky nepatří do syntaxe funkce")