Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v červnu 05
182.113
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

NAUČTE SE INVESTOVAT
2. rozšířené vydání 

Daniel Gladiš
 


 

        Předmětem recenze je druhé vydání velmi úspěšné publikace vydané pod stejným názvem. Toto nové vydání je rozšířeno o kapitolu, která je zaměřena do budoucna a v prvním vydání chyběla – „budoucí trendy v investování.
       Autorem knihy je
Daniel Gladiš, který je odborníkem na investice do akcií. Je významnou  postavou českého kapitálového trhu. Studoval na Technické univerzitu v Brně a v holandském Utrechtu.  V roce 1999 získal MBA na Rushmore University v USA.
       Autor publikace si staví za cíl naučit čtenáře investovat tak, aby se cítil finančně nezávislý. Využívá k tomu konkrétní příklady, při jejichž řešení se čtenář učí  zvládat investiční proces i psychologii investování.  Podle autora dobře investovat znamená naučit se rozlišovat mezi investicemi a spekulacemi, naučit se správně chápat riziko, odhadovat vnitřní hodnotu akcie, rozlišovat mezi investičními strategiemi.
      
Na webové stránce GRADY najdete nejen podrobný obsah, ale též 14 dobře vybraných ukázkových stran. Proto se obsahu věnuji ve stručné podobě. Základní kapitoly jsou věnovány otázkám:
-  Investice a spekulace
-  Vnitřní hodnota
-  Investiční filozofie a strategie
-  Investiční proces
-  Psychologie investování

Dobře je zvolen především obsah závěrečné kapitoly, kterou autor věnuje m.j. této problematice:
- Trh jako celek
- Měnové riziko
- Daně, inflace a transakční náklady
- Načasování investic do fondů
- Indexování
- Benchmarking
       Z bohatě a dobře členěného obsahu vyjímám několik dílčích témat, jejichž výklad mne zaujal nejvíce:
- Mylné chápání rizika
- Investování do trhů místo do akcií
- Margin of safety
- Diverzifikace
- Nebezpečí příliš sofistikovaného přístupu
- Výkaz vlastního kapitálu
- Základní poměrové ukazatele
- DCF modely
- Relativní modely
- Růstová filozofie
- Hodnotová filozofie
- Časování trhu
- Hodnotový screening
- Screening pomocí šesti kritérií
- Psychologie investování
- Dispoziční efekt a odpor ke ztrátám
- Iluze platnosti a naivní extrapolace
- Měnové riziko
- Daně, inflace a transakční náklady
       Knihu nelze číst, je třeba ji studovat. V průběhu studia, doprovázeného zamyšlením se nad přístupem autora zjistíte, že toto druhé vydání „pootevírá dvéře do dalších tajných komnat investování a snaží se nasměrovat čtenáře k pokročilejším úvahám a k dalšímu studiu.“
       Investování je v knize vysvětleno zasvěceným, ale srozumitelným a běžnému čtenáři přístupným způsobem. Svědčí o tom i péče věnovaná doprovodné částí:
-
Shrnutí, přehled tabulek a obrázků, seznam literatury a dobře sestavený rejstřík
Na základě vlastních zkušeností mohu doporučit zahájit studium knihy letmým prolistováním shrnujících informací zařazených u jednotlivých kapitol a prostudováním osmé, závěrečné kapitoly věnované budoucímu vývoji. Tento přístup usnadní orientaci v rozsáhlé a náročné množině poznatků, které mají spoustu vnitřních vazeb, jejichž pochopení je základem úspěšné analýzy a na ní založeného rozhodování.
      
Autor se snaží přesvědčit čtenáře, že investování je zvládnutelné řemeslo, které se může naučit a úspěšně aplikovat každý.  Myslím si, že má šanci přesvědčit o tom i Vás. Knihu doporučuji!

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->