AKA MONITOR
www.akamonitor.cz
 
CINTANOTES
Dlouho jsem hledal aplikaci, která by mi umožnila záznam poznámek z různých zdrojů, umožňovala by snadnou další práci s poznámkami,
neobsazovala trvale místo na obrazovce, neopírala se o cloud ve fázi tvorby, ale podporovala využití cloudu jako úložiště, sloužící
sdílení záznamů z více počítačů a/nebo více uživateli.  Vyzkoušel jsem různé programy. Každý z nich byl v něčem výborný, ale něco v ně vždy chybělo. Netroufám si říci, že jsem vyzkoušel všechny aplikace, ale bylo jich dost na to, abych dokázal ohodnotit jednu, která vyhovuje většině mých potřeb a přání. Touto aplikací je program CintaNotes, od stejnojmenné firmy.
CintaNote pracuje se všemi textově orientovanými aplikacemi, schopnými pracovat s clipboardem. Pro CintaNote ( dále jen CN ) je typický snadný vstup poznámek, propracovaný systém kategorizace a uživatelsky přivětivý, na možnosti bohatý systém vyhledávání. Nabízen je CN ve 3 verzích licence: Basic ( free ), Personal a Comypany (placené ). CN je dokonale portabilní aplikace, schopná fungovat i bez instalace. Softwarové požadavky: OC windows XP a vyšší. Nevyžaduje žádné doplňkové knihovny.
CN nabízí více způsobů záznamu poznámek, od ručního, přes clip ze zdrojové aplikace až po vložení obsahu clipboardu.   CN může pracovat na pozadí, takže stačí napsat text a klinout horkou klávesu a poznámka je v seznamu. Při vstupu poznámek vybraných na webové stránce vloží CN nejen obsah, ale i url stránky, ze které byl text vybrán. Snadné je i editování poznámek. Editor poznámek nejen podporuje základní formátování, ale navíc umožňuje aktivován celé řady funkcí zobrazených v kontextovém menu.  Autoři si doslova vyohráli se systémem vyhledávání, který vychází vstříc prakticky jakýmkoliv požadavkům uživatele. Systém štítků ( Tags ) dovoluje vytvářet hierarchii šrítků, jejich editaci, mazání atd. Dostatečná je i nabídka možností třídění a orgaizace poznámek v seznamu.
Poznámky jsou uloženy v db souboru, pro který autoři CN zvolili termín „notebook“. V rámci instalace je vytvořen jeden „notebook“, poté lze vytvářet další. Poznámky z jednoho „notebooku“ jsou zařazeny do sekcí. Standardně je vytvořena jedna sekce, další lze vytvářet. Poznámky lze mezi sekcemi přesouvat. Každá sekce má své vlastní parametry, které jsou ukládány a obnoveny současně s aktivováním / deaktivováním sekce. Speciální sekce je sekce označená jako „inbox“. Do této sekce se vkládají automaticky poznámky pořízení pomocé výběru a odkliknutí ( clipping ).
Jednoduché a účinné je řešení synchronizace obsahu CN a obsahu cloudu. CN pracuje se dvěma cloudovými sloužbami. U verze Basic ( free ) jde o Dropbox, v placených verzích využívá Simplenote. Synchronizace může být aktivována rušně, nebo automaticky, zvolením intervalu v minutách. CN umožňuje i vkládání poznámek do jiných aplikací – překvapivě snadno.
Dobře propracovaná je i vazba mezi poznámkami ( t. zv. links ). Může sloužit např. pro aktivaci odpovídajícího doplňkového výkladu z významového slovníku. „Linky“ jsou zadávány v editoru poznámek, kde se též při prohlížení obsahu aktivují, při označení části textu, ke které se váží.
Poznámky lze z CN exportovat ve formátu txt-unicode, XML, HTML, text lze exportovat přes clipboardu. Dříve vytvoření xml soubory lze do CN importovat. Jednoduchý je i systém zálohování a obnovy poznámek.  
CN je vybavena rozsáhlou možností konfigurace systému CN.     
Hlubší pohled na funkce a příkazy programu CintaNotes nává moje All-in-One Slideshow Review,
publikovaná na adrese www.akamonitor.cz/product-reviews/cintanotes/ .
Arnošt Katolický, doc. - V Plzni dne 19. Dubna 2013.