Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

Měsíční
 návštěvnost
AKA MONITORU
v červnu 2005
182.113
přístupů

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2005

 

Fotografie, hudba a video ve Windows XP
aneb
Digitální zábava na vašem počítači

Radek Chalupa
 


 

     

       Multimedia se stala středem pozornosti velké části uživatelů PC a internetu. Fotografie, hudba a video pronikly do mnoha sfér života naší společnosti v poslední době díky rozvoji výpočetní a komunikační techniky. Byla by velká škoda, kdyby se zapomnělo na knihu, která vyšla v roce 2004 ve vydavatelství CPress.
       Kniha je rozdělena do několika částí a umožňuje snadnou orientaci. Mezi hlavní části patří Fotografie a Video. V úvodu každé části autor nabízí rady týkající se výběru potřebného zařízení a přidává řadu užitečných tipů pro nákup.  V knize najdete především tipy a triky pro práci s daným zařízením. Obsahuje popis kompletních postupů krok za krokem, pomocí nichž se rychle dostanete k žádanému cíli. Patřičný software zahrnuje sice především produkty Microsoftu, kniha se však neomezuje pouze na ně. Pro organizaci souborů a úpravu fotografií doporučuje například využít i Zoner Media Explorer ( předchůdce Zoner Photo Studio 7 ). K úpravě videa kniha doporučuje  programy Windows Movie Maker a Windows Media Encoder a pro přehrání výsledného souboru Windows Media Player.
       Celá jedna část knihy je věnována živému vysílání. V ní naleznete kompletní postupy jak sledovat živé vysílání nebo jeho záznam. Pokud se Vám tato možnost zalíbí natolik, že budete uvažovat o vysílání vlastních záznamů na Internetu nebo videokomunikaci pomocí programu NetMeeting či Windows Messenger jistě využijete návody obsažené v knize.
       Část věnovaná digitální fotografii začíná  získáváním obrázků ze skeneru. Poté se věnuje digitálnímu fotoaparátu, jeho správnému výběru, použití a technice fotografování. Text pokračuje zpracováním fotografií v počítači a jejich tiskem.
       Pokud používáte operační systém Windows XP, můžete (zdarma) získat balík několika menších programů Power Toys for Windows XP od společností Microsoft, které lze stáhnout přímo z internetových stránek Microsoft (www.microsoft.com). Programy jsou sice k dispozici pouze v anglickém jazyce, jsou však plně kompatibilní také s českou verzí Windows XP, ve které je lze bez obav použít.
       Většinu programů o kterých je v knize řeč naleznete na doprovodném CD, někdy, jako v případě  Windows Media Encoder 9. v české, i v anglické jazykové verzi. Můžete si je rovněž stáhnout z webu Microsoft.
        V programu Windows Media Player 9 lze také přímo „naladit“ a poslouchat nejrůznější internetová rádia vysílající hudbu a mluvené slovo. Předpokladem je  aktivní připojení k síti Internet. I program Windows Media Encoder má v hlavní nabídce relací možnost Živé vysílání. Dozvíte se podrobný návod jak zahájit vlastní živé vysílání.
       Užitečnou informací bude pro mnohého čtenáře i část knihy věnovaná digitalizaci obrazovkv. Tím se v programu Windows Media Encoder rozumí záznam dění na obrazovce počítače a jeho uložení do multimediálního souboru formátu Windows Media. Výsledek můžete přehrát jako videosoubor programem Windows Media Player nebo jiným přehrávačem který umí přehrát soubory formátu Windows Media 9. Současně se záznamem obrazu může být nahráván i doprovodný zvuk z vybraného zařízení.
      Já jsem uvítal i návod jak vytvořit jednoduchou webovou stránku pro přenos živého vysílání na Internet. Dozvěděl jsem se m.j. jak do kódu stránky vložit prvek (ActiveX) přehrávače Media Player pomocí elementu OBJECT.
      S podrobným obsahem knihy se můžete seznámit na webech stránkách CPressu. Pro hledání Vám doporučuji použít jako klíčové slovo jméno autora.
      Pro ty čtenáře, kteří si chtějí o užitečném obsahu udělat představu ihned, uvádím několik vybraných dílčích témat. Výběr je subjektivní a odpovídá mé představě o přínosu knihy. Zde je:
Vybraná dílčí témata:
Proč převádět fotografie do digitální podoby?
Jak dostat video do počítače?
Programy pro práci s hudbou a s videem
Jak správně skenovat fotografie
Kompozice snímku
Rychlé prohlížení (náhledů) fotografií
Využití možností PowerToys pro Windows XP pro náhledy fotografií
Zápis vlastních údajů do informací EXIF
Korekce barev, jasu a souvisejících parametrů
Letem světem zvukovými formáty
Windows Media Player 9 ,Pozor na vizualizace
Tuner – poslech internetových rádií
Jak WMP rozšířit o podporu převodu do formátu MP3
Záznam zvuku při snímání videokamerou
Balík programů Windows Media Senes 9
Zařízení pro digitalizaci videa
Digitalizace videa v programu Movie Maker 2
Střih videa v programu Windows Movie Maker 2
Teorie kódování multimédií
Převod souboru do formátu Windows Media
Digitalizace zvuku nebo videa programem Windows Media Encoder 9
Digitalizace obrazovky
Jak sledovat živé multimediální vysílání nebo záznam
Správné nastavení Media Encoderu při vysílání na Internetu
Sledování vysílání v programu Windows Media Player
Jednoduchá webová stránka pro přenos živého vysílání
Jak uskutečnit spojení v programu NetMeeting?
Zahájení videokonverzace programem Windows Messenger .
       Kniha je psána srozumitelným jazykem a dobře doprovázená vloženými výřezy obrazovek. Přiložené CD má samo o sobě značnou uživatelskou hodnotu už proto, že je něm soustředěn bohatý soubor software.
       Rok je v oblasti multimedií poměrně dlouhá doba. Za rok vznikly nové verze některých programů, poněkud se změnily i priority zájmu uživatelů. Přesto jsem přesvědčen, že jde o knihu, která je převážnou částí svého obsahu stále aktuálním zdrojem poznatků pro velkou část zájemců o multimedia na počítači. 
       Knihu doporučuji  všem čtenářům,  kteří se zabývají nebo chtějí zabývat prací s multimédii na amatérské úrovni a chtějí využít všech možností, nabízených v této oblasti operačním systémem Windows XP. Kniha je orientována především na práci s produkty Microsoftu a na prostředí OS Win XP. Je však psána tak, že v ní najde mnoho poučného i ten, kdo je orientován jinak.

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz

21. července 2005.
 

Ve vydavatelství CPress vyšla  kniha Milana Brože
Microsoft EXCEL 2003
Podrobná uživatelská příručka
více
ZDE

 

Odkaz na "INTERNET pro ekonomy"
www.akamonitor.cz/iproek/

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877