AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

AKA-MONITOR

Příloha k "Weblog o Weblogu"

 
 
 
doc.A.Katolický
 

Internet pro
ekonomy

 
 
 
 
TOPlist
 
Pozadujete
informace
o změně na
strance?
Vyplnte
e-mailovou
adresu!
 
MOJE CESTA K WEBLOGU. PROČ WEBLOG ANO?
Text na pokračování, postupně doplňovaný o dílčí témata, s cílem podat komplexní informace o technologii weblogu.

Aktuální OBSAH k 14. říjnu 2002
Weblog - stránka a weblog - systém
WEBLOG – nová móda nebo trend?
Proč jsem já volil BLOGGER?
Nové možnosti servru BLOGGER ve verzi PROBLOGGER
Dvě významné přednosti PRO verze BLOGGERu.
Co zbývá dodělat, na co se můžeme těšít
Podivné reakce některých profesionálů.
Weblog a čtenář
Weblog a redakční tým

Do doby než na tuto stránku, nebo přímo na stránku "Weblog o weblogu", doplním svůj původní úvod do práce s weblogem, odkazuji zájemce na stránky www.sovavsiti.cz.

Weblog - stránka a weblog - systém
Pojem weblog je používán pro webovou stránku vytvořenou a udržovanou v systému, který nese stejné jméno. Weblog není pouze www stránka, ale specifický systém publikování na internetu. Výstupem weblogu jako systému je weblog jako webová stránka. Weblog jako webová stránka nemůže existovat bez systému weblog. Efekt užití weblogů spočívá v extrémní jednoduchosti redakční a publikační práce na straně uživatele, který se nemusí zajímat o nic více, než o to jak zapisovat - publikovat event. jak editovat obsah weblogu. Zajímavé na systému je to, že umožňuje - nenutí - k využívání náročnějších možností v případě zájmu a potřeby. Pro běžné použití systému jsou nároky zcela vyjímečně minimální.

WEBLOG – nová móda nebo trend?
Jak uvádím v jiném místě těchto úvah, praktickou zkušenost jsem získal, resp. získávám zatím pouze s blogem na bázi služby BLOGGERu.com. Na základě svých poznatků si troufám říci, že technologie, kterou dnes reprezentuje BLOGGER, má svoji budoucnost, bez ohledu na to, zda bude provozována tím či oním poskytovatelem a se stejnými nebo bohatšími parametry. Co tvůrci dnešních weblogů potřebují je něco, co budou potřebovat stále více. Jde především o možnost publikovat na internetu bez nutnosti starat se o instalaci a provoz  webového a databázového servru. Jde o možnost co nejjednoduššího uploadování jednotlivých zpráv ( na jedno kliknutí POST - PUBLISH ], o možnost publikovat odkudkoliv kde je PC vybavené prohlížečem internetových stránek přípojené na internet. Speciální webhosting typu BLOGGER by měl umožňovat jednoduchý výběr šablony stránky (z nabídky) , její snadnou úpravu ( v případě potřeby), vedení archivu starších příspěvku s možností jejich výběru a s možností směrování odkazů na jednotlivé archivní záznamy. Weblogy pracují především s textovými zprávami, takže editory jsou jednoduché. Za důležitou vlastnost weblogů je považována podpora vytváření a udržování redakčního týmu, tj. časti čtenářů, kterým zřizovatel weblogu umožňuje přímé publikování zpráv, event. i deleguje správcovskou kompetenci. V podmínkách systému BLOGGER.com je doba potřebná k zřízení nového weblogu 15-20 minut ( včetně registrace ) a doba potřebná k odeslání jedné krátké textové zprávy je 5 minut včetně napsání zprávy. Odezva webhostingového systému, tj. doba od stisknutí tlačítka PUBLISH do zobrazení nového obsahu stránky na internetu je několik vteřin.
Weblog – nebo jak by se tomu mohlo v budoucnu jinak říkat – se nemusí obávat o svoji perspektivu, bude-li pod jakýmkoliv názvem, sám nebo jako součást SW balíku, zabezpečovat výše uvedené potřeby.
Za sebe mohu prohlásit, že technologie weblogu plně vyhovuje pro nenáročnou zpravodajskou publikační činnost, při které jde o vysokou operativnost, širokou dostupnost, maximální jednoduchost s minimem nákladů a pracnosti.
Na OBSAH

Proč jsem já volil BLOGGER?
Neprováděl jsem zatím žádné velké analýzy. O existenci BLOGGERu jsem se dozvěděl ve vysílání ČT2 v pořadu Zavináč od p. Čermáka. Otevřel jsem si stránku BLOGGERu, pročetl jsem si stručné instrukce a podle nich jsem si během 15-ti minut první zkušební weblog vytvořil. Později jsem zjistil, že existují alternativy, ale při jejich letmém prohlédnutí jsem pro sebe konstatoval, že jsou možná v lecčem zajímavé, ale pokud se nemýlím, nezbavují mne do té míry softwarové závislosti jak bych si představoval a jak to s potěšením kvituji u BLOGGERu. Později jsem zjistil, že BLOGGER má otevřené API, což mi dává možnost využívat paralelně s prostředím BLOGGERu i prostředí BlogBuddy ( více o něm viz odkaz z „Weblogu o weblog“). V příštím pokračování tohoto textu uvedu podrobněji charakteristiku své situace a svých potřeb, které mne vedly k hledání nástroje typu weblog.
Na OBSAH

Nové možnosti servru BLOGGER ve verzi PROBLOGGER ( zprovozněné k datu 18.10.2002)
Podařilo se mi upgradovat z free BLOGGERu na PROBLOGGER. Zde jsou první poznatky:
a) větší počet jazyků pro psaní zpráv,( nyní celkem 92) - mezi nimi je i čeština.Konečně je vpořádku zobrazeno i naše české "ž".
b) spellchecking (kontrola pravopisu) - hláskování. Zatím jsem vyzkoušel jen v angličtině.
c) volitené pole pro titulek přímo ve zprávách, nejen v šablonách
d) Image posting - možnost uploadovat a publikovat fotografie ( a jakýkoliv jiný typ souboru ) přímo z editačního prostředí BLOGGERu. Soubor bude vložen na adresu, kde je uložena šablona a ve zprávě se vytvoří odkaz, který umožní zobrazení obrázku/ fotky- Není tedy potřeba aktivovat žádný FTP klient, upload je automatický.
e) Post to the Future ( or the Past) - nastavení data a hodiny kdy / s jakým datem má být zpráva publikována ve weblogu. Používá se především pro zadávání zpráv, které mají být publikovány s určitou prodlevou.
f) Draft Posts.- Nemáte-li čas dokončit právě rozepsanou zprávu, můžete ji označit jako koncept- draft. Takto označená zpráva bude sice uložena do databáze, ale nebude publikována, bude čekat na dopracování a na zrušení blokády.
g) BlogSend. Můžete umožnit čtenáři, aby si objednal informace z weblogu do své e-mailové schránky. Tím dosáhnete vyšší kvality komunikace se svými čtenáři.
h) Post Templates. Pro zprávy s podobným obsahem si můžete vytvořit šablonu, která se zobrazí jako základ zprávy, který poté pouze doplníte nebo upravíte. Ušetříte pracnost a čas na psaní zpráv.
i) Pro větší bezpečí je heslo zašifrované pomocí SSL ( kdykoliv se přihlašujete do BLOGGERu.
Ale to ještě není všechno, co přináší plná PRO verze.
Takže - myslím, že se to už teď za těch 35$ vyplatí pořídit si verzi placenou - PROBLOGGER.
Na OBSAH

Dvě významné přednosti PRO verze BLOGGERu.
Uživatelé PRO Bloggeru mají zajištěnu vyšší prioritu obsluhy proti free Blogeru v situacích s mimořádnou zátěží, kdy hrozí zpomalení frunkce.
Verze PRO nabízí "Blog Search Access" - uživatel PROBLOGGERu má možnost prohledávat zprávy s využitím klíčových slov. Údajně jde o funkci mezi servry podpoprujícími weblogy zatím nevídanou.
Na OBSAH

Co zbývá dodělat, na co se můžeme těšít-
- Post via EMail. - Po odeslání zprávy z e-mailového klienta se zpráva umístí přímo do weblogu.
- Secure publishing. - Připravuje se možnost publikování via Secure Copy Protocol or HTTPS (SSL over HTTP), místo FTP. Což pomůže uživatelům, kteří mají stránky na servech, které neumožňují publikování cestou FTP.
- Moderation. - Možnost volby moderovaného weblogu, kdy zprávy členů redakčního týmu ( blog team members ) mohou být publikovány pouze jako koncepty/drafts do jejich potvrzení moderátorem.
- Better Archiving. Lepší podpora archivování. Především možnost každodenní archivace a dokonce i archivaci jednotlivých zpráv.
Údajně si tým BLOGGERu chystá i další překvapení.
Na OBSAH

Podivné reakce některých profesionálů.
Weblogy údajně existují stejně dlouho jako web, ale přece jenom k rozvoji jejich aplikace dochází v posledních 2-3 letech, možná i později. Řada lidí z branže má snahu prodat především to, co jim dalo nejvíce zabrat při studiu. A tak místo toho, aby technologii či metodu hodnotili především s respektováním potřeb a s nimi souvisejícími kriterií konkrétní skupiny uživatelů ( které by se měli snažit poznat ), vybírají si často co je napadne a mnohdy téměř z principu odmítají jednoduché uživatelsky přivětivé postupy. Přesvědčivou ukázkou životaschopnosti weblogů v jejich jednoduchém pojetí je služba, kterou prokázaly bezprostředně po teroristickém útoku 11. září 2001 v USA. Tentýž den jich vznikly tisíce a posloužily jako alternativa jiných tradičních vyřazených nebo ohrožených komunikačních systémů. V mnoha oblastech IS/IT , ale nejen tam, je tendence k černobílému vidění. Ukázkou mohou být dnes již tradiční úvahy na téma knihy nebo ebooks. Znovu a znovu otevírají autoři populárních textů tutéž nesmyslnou otázku „ buď a nebo“. Podobně je tomu často v diskusích o perspektivách weblogu. Moje odpověď na tuto diskusi zní: „ Diskuse plynou, jejich řečiště bohatne, mnoho lidí se v diskusích o opodstatněnosti vyžívá v době, kdy knihy, weblog a nevím co ještě, prostě existují, slouží a rozvíjejí se.“ Existuje-li objektivní potřeba určité metody, technologie, přístupu, žádná diskuse nezastaví vývoj jejich praktické aplikace. Je třeba dodat: ani weblog, stejně jako elektronická kniha ( eBooks) se nehodí na všechno a pro všechny situace. Dříve než budeme hodnotit, měli bychom si upřesnit kriteria a cíle hodnocení. Jinak budeme hovořit jeden o voze a druhý o koze a budeme se zbytečně hádat, místo abychom spolupracovali. Takže: pro mne se weblog v tuto chvíli a v tuto situaci, kterou znám já, jeví jako dobrý nástroj a momentálně mne probíhající diskuse o oprávněnosti, módnosti atd. weblogů zajímají pouze okrajově. Do chvíle, než zjistím, že se moje potřeby vyvíjejí a že potřebuji něco nového, bohatšího, z některých hledisek třeba i méně méně rizikového.

Tento text se budu snažit postupně doplňovat o  další dílčí témata do podoby komplexní úvahy o tvorbě a užití webologů. Úvahou o možných přístupech k tématu jsem musel začít proto, aby čtenáři znali můj zásadní přístup k hodnocení weblogů. Svůj názor nikomu nevnucuji a rád budu spolupracovat i se zastánci odlišných názorů. Zdůrazňuji – spolupracovat a ne platonicky diskutovat.
Na OBSAH

Weblog a čtenář
Weblog je webová stránka, která vznikla a je aktualizována speciální technologií. Vzniká otázka, do jaké míry je či není třeba informovat čtenáře, že nejde o běžnou www stránku, když na první pohled na ní není nic zvláštního. Čtenář se na stránce weblogu pohybuje stejně jako na každé jiné stránce. Skutečnost, že obsah stránky je generován s využitím aktuálního obsahu databáze příspěvků (tedy nejen zobrazován), který může být umístěn na jiném servru než vlastní šablona stránky, není pro čtenáře důležitá. Umístění informace, že jde o weblog, může mít přesto určitý smysl. Čtenář, který ví něco o tom, co to je weblog, snadněji pochopí zpravidla o něco chudší design stránky, především však převažující textový charakter jádra weblogu - vlastních stručných zpráv. Vzhledem k tomu, že se technologie weblogů v ČR nyní rozvíjí, je vedlejším důvodem uváděného upozornění, (že jde o weblog na určité téma), snaha o výměnu metodických poznatků mezi tvůrci weblogů. Existuje určité riziko nižší návštěvnosti takových stránek běžnými čtenáři, na které slovo weblog v názvu může působit trochu odpudivě - alespoň do doby než se začtou do obsahu stránky. Nepochybuji o tom, že postupně bude slovo weblog z nadpisů weblogových stránek mizet a to o to rychleji o co rozšířenější se technologie weblogů stane. 
Na OBSAH

Weblog a redakční tým
Jednou z řady překvapivých vlastností weblogu na bázi BLOGGER.com je možnost vytvářet redakční tým. Zřizovatel weblogu - šéfredaktor - může vyzvat ke spolupráci v redakci další osoby. Volbou "Add team member" a vyplněním jména a adresy, odešle prostřednictvím BLOGGERu výzvu. Pokud adresát najde v e-mailu výzvu a souhlasí-li s rolí redaktora příslušného weblogu, přihlásí se ( podle jednoduchých instrukcí uvedených v e-mailu). Systém si uloží do paměti informaci o dalším členu týmu a bude od něj akceptovat zprávy, které bez další cenzůry přímo vystaví na web. Správce - zřizovatel webu může zvýšit kompetence kteréhokoliv redaktora až na úroveň správce weblogu. V tom případě může člen týmnu nejen publikovat, ale i měnit nastavení weblogu. Podrobné informace jsou k dispozici v angličtině v HELPu na stránce www.blogger.com. Každý, kdo ví jak obtížné je často zajistit v rámci aplikace jednoduchou komunikaci nenáročnou na spec. HW a SW, ocení tuto vlastnost systému BLOGGER.com. Možnost budovat redakční tým představuje jednu z pozitiv weblogu.
Na OBSAH

5. října 2002. doc. Arnošt Katolický
doc.aka@akamonitor.cz