Nejnavštěvovanějšími stránkami jsou weblogy: ITSM/ITIL, VISIO, e-Learning, digifoto a j.
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v červnu 05
182.113
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

VISIO 2003
Uživatelská příručka

Vladimír Bříza
 


 

         

       Autorem knihy je Ing. Vladimír Bříza.  Byl lektorem počítačových kurzů se zaměřením na kancelářské programy – textové editory, tabulkové procesory a prezentační programy. Je autorem celé řady knih především z oblasti kancelářských programů, převážně produktů firmy Microsoft, zaměřených jak na začínající, tak na pokročilé uživatele. Patří tedy ke zkušeným autorům.
       V anotaci knihy na stránkách GRADY se dočtete ( cituji výběr ):
“Kolikrát jste se snažili vytvořit organizační schéma nebo blokový diagram kreslením jednotlivých objektů, kolikrát jste formátovali a přesouvali šipky tak, aby ukazovaly od jednoho objektu ke druhému, a kolikrát jste k tomu využili jako nedokonalou náhražku obyčejné kreslící nástroje.
Práce s Visiem je zcela odlišná, neboť tento program je pro vytváření diagramů speciálně přizpůsoben…..Visio lze používat samostatně, abyste mohli získat, upravit, vytisknout a třeba umístit na web výkres nebo skupinu výkresů – diagramů, schémat, tabulek… Velmi často se však výkresy tvoří proto, abyste je využili v jiném programu – v textovém editoru Word, tabulkovém kalkulátoru Excel či prezentačním programů PowerPoint.“
       Kniha Vladimíra Břízy je věnována produktu firmy Microsoft, který patří do širší rodiny MS Office Systém. Není sice součástí základních balíků MS Office standard nebo profesional, ale v poslední verzi 2003 má k Wordu, Excelu a Powerpointu velmi blízko. Program Visio dlouho patřil k málo známým produktům. První publikace věnované Visiu vydala firma BEN, později se Visio objevilo i v edičních plánech CPressu. Od letních měsíců 2005 patří do rodiny vydavatelů knih na téma VISIO i GRADA.
       Na českém knižním trhu neexistují samostatné tituly, které by se aplikaci Visio věnovaly koncepčněji. V případě vydaných knih jde o uživatelské příručky, které jaksi „bokem“ plní i funkci osvětovou a částečně proto i propagační. Firma Microsoft se systematické propagaci produktu v ČR začala věnovat až po vydání zatím poslední verze Visia – 2003.
V současné době je na webovém portálu Microsoftu mnoho hodnotného materiálu, včetně výukových video kurzů, příkladů a návodů. Pokud budeme předpokládat, že potenciální zájemce o Visio stránky Microsoftu navštíví, není třeba knize V. Břízy vyčítat přednostní orientaci na otázky související s prostředím a ovládáním Visia. Zejména také proto, že i v rámci nevelkého prostoru 170-ti stran věnuje autor 30 stran praktickému použití vybraných typu výkresů.
         30-ti denní plná verze Visio standard
na přiloženém CD dává čtenáři šanci k okamžitému ověření doporučených postupů. ( Přesto si myslím, že by bylo neškodilo zpřístupnit na webu GRADY ke stažení několik zajímavých příkladů.)
        Na webu je k dispozici detailní obsah knihy V. Břízy, podle kterého si lze udělat představu o struktuře uživatelské příručky. To mi umožňuje zvolit k recenzi trochu netradiční přístup. Předtím, než budu v recenzi pokračovat, musím však prohlásit, že jako uživatelská příručka je kniha V. Břízy hodnotným příspěvkem do „rodiny“ publikací o Visiu. Obsahuje to, čemu se může říkat „přidaná hodnota“ k firemnímu manuálu a on- line Helpu.
       Základní osnova knihy:
1. Seznámení s Visiem
2. Základní struktury používané při vytváření výkresů
3. Vytváření výkresů z obrazců
4. Praktické použití vybraných typů výkresů
5. Nastavení
       Vybraná dílčí témata, jejichž výklad mne zvláště zaujal:
-
Pracovní plocha a možnosti zobrazení
- Základní struktury používané při vytváření výkresů
- Spojování a rozdělování objektů
- Vrstvy a práce s nimi
- Stručný popis vybraných typů diagramů
- Vytvoření organizačního diagramu na základě importovaných dat
- Export popisů obrazců do souboru
- Nastavení chování objektů na stránce
- Vlastní vzorníky a obrazce
- Nastavení oken a panelů nástrojů
       Visio je od samotného počátku předmětem řady diskusí na téma „je Visio potřebné?“, „přináší něco, co základní produkty neposkytují?“, „v čem je údajná inteligence Visia“, „nejde pouze o drahé kreslítko?“, „v čem spočívá příspěvek Visia k přednostem MS Office?“ atd. Pro knihy pojaté přednostně jako uživatelské příručky, které dávají nutně přednost detailním postupům, není lehké přispět významněji k vyjasnění systémových otázek souvisejících s filosofií, se specifickým posláním a s místem konkrétního produktu v širším systému. Ani zařazení náhodně vybraných konkrétních příkladů nemusí vždy působit dostatečně přesvědčivě. Po prostudování knihy V. Břízy jsem však dospěl k závěru, že jeho pojetí uživatelské příručky jde vstříc čtenáři v jeho snaze najít odpovědi i na uvedené otázky koncepčnějšího charakteru.
( Poznámka: pro toho, kdo by potřeboval více informací a nechtěl ztrácet čas hledáním zdrojů, nabízím služby svého weblogu věnovaného specificky Visio 2003. Weblog najdete na adrese www.akamonitor.cz/visio-monitor.htm.)
       Uživatelská příručka obsahuje všechny informace potřebné k tomu, aby si potencinální zájemce mohl udělat o produktu nezbytnou první představu. Pro začínajícího uživatele Visia je příručka dobrým vodítkem pro vlastní start práce s Visiem. Pokročilým uživatelům může kniha pomoci tím, že dobře strukturuje množinu poznatků věnovaných užití moderního a užitečného produktu, kterým MS Visio 2003 jednoznačně je. 
       Kniha V. Břízy je psána srozumitelným jazykem, uváděné postupy jsou doplněny vhodně volenými obrazovými ukázkami ( výřezy z obrazovky ), celý výklad má logický sled a dobrou strukturu.
Visio udělalo verzí 2003 významný krok vpřed na cestě ke kvalitnímu produktu se specifickým posláním a to za podmínek vysokého stupně kompatibility v širším rámci MS Office Systém. Kniha V. Břízy přispívá k pochopení tohoto pokroku, pomáhá identifikovat typy úloh vhodných pro efektivní aplikaci Visia a chápat vztah Visia k tradičním členům rodiny produktů Microsoft , především k Wordu, Excelu a PowerPointu.     

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
14. září 2005

 

Další recenze ZDE

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

VISIO - monitor
nový weblog věnovaný MS Visio 2003

Nejnavštěvovanější  weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Autor obsahu a webmaster: doc.aka@akamonitor.cz

//-->