internet v marketingu  internet v marketingu  internet v marketingu  internet
     

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


RECENZE
----------
DigiFoto
----------
E-books
 

 

NOVINKY
ČASOPISY

 

MAPA

 
E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v červnu 05
182.113
přístupů

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E - 2001 až 2005

 

Jak na Bluetooth v rekordním čase
Aneb jak se nebát poznat a začít používat
zařízení vybavená bezdrátovou technologií
Bluetooth

Josef Tkáč

 


 

 

       Mnozí z nás jsme již dnes obklopeni nejrůznějšími nástroji informační a komunikační techniky. Mobilní telefony s bezdrátovým handsfree,  GPS, digitální pera, kapesní počítače (PDA), komunikátory, přehrávače hudby, paměťové karty, notebooky, PC s celou škálou nejrůznějších periferií, jako skenery, tablety, tiskárny a pod., to vše nám nabízí své služby v kanceláři, v obchodě, ale i doma nebo mimo domov. Pomáhají nám zvyšovat efektivitu práce, lépe zvládat rodinné záležitosti, šetřit čas, vzdělávat se, věnovat se kultuře nebo se prostě bavit. Přibývá takových situací a úloh, které vyžadují spolupráci více zařízení ICT. Tyto je třeba vhodným způsobem propojit. Bezdrátové technologie se zde ukázaly jako nejvýhodnější a zároveň nejperspektivnější řešení. Technologie Bluetooth splňuje poměrně širokou škálu požadavků a zároveň nabízí pohodlné používání. Prudce rostoucí počet různých přístrojů a doplňků vybavených Bluetooth dokládá užitečnost a celkovou atraktivnost této technologie. Uplatnění technologie bluetooth je ve většině situací natolik jednoduché, že ho i bez speciálního školení zvládá snadno každý trochu zkušenější uživatel soudobých počítačů. 
       Když jsem se dočetl, že GRADA vydala knížečku s názvem „Jak na Bluetooth v rekorním čase“ s podtitulkem „Aneb jak se nebát poznat a začít používat zařízení vybavená bezdrátovou komunikační technologií Bluetooth…“, byl jsem zvědavý co obsahuje. Až dosud jsem patřil k těm, kdo nad technologií
bluetooth moc nemudrovali, přesto, že ji využívají. Uvítal jsem vydání knížky o Bluetooth proto, abych si informace doplnil a utřídil.  V textu recenze kombinuji své osobní poznatky a postřehy s volnou citací z obsahu knihy Josefa Tkáče.
       Kniha Josefa Tkáče představuje názorný a srozumitelný popis technologie Bluetooth, přehled historie, vývoje, možností využití a postupů nastavení, včetně spuštění a popisu zařízení moderní technologie přenosu dat, a to nejen mezi mobilními telefony, ale i mezi mobilním telefonem a handsfree, mezi PDA a telefony nebo počítači, či mezi počítači vzájemně. Podrobný obsah knihy je dostupný na webu vydavatele www.grada.cz. Struktura knihy je následující:
1. Co je to Bluetooth a kde se vzal
2. Proč vznikl Bluetooth
3. Verze
4. K čemu lze Bluetooth použít?
5. Jak Bluetooth pracuje
6. Zařízení s Bluetooth
7. Bluetooth prakticky
8. Temná strana síly
9. Bluetooth a životní prostředí
10. Budoucnost
11. Odkazy na Internetu
12. Slovník zkratek
       Knížka Josefa Tkáče má v názvu „v rekordním čase“. Musím konstatovat, že její obsah je do té míry zajímavý, že se dá skutečně přečíst „jedním vrzem“. Jsem při čtení knih zpravidla hodně netrpělivý a mám ve zvyku přeskakovat stránky, abych se co nejdříve dostal k jádru věci. Tato 84-stránková knížečka mne zaujala natolik, že jsem ji pročetl pozorně stránku od stránky od začátku do konce. Dozvěděl jsem se spoustu informací, které mi moji představu o technologii Bluetooth doplnily a hlavně dobře strukturovaly. Charakterizuje výhody i rizika, při čemž jde o reálný pohled bez přehánění v jednom či v druhém smyslu.  Jednotlivé poznatky jsou řazeny v logickém sledu, což usnadňuje pochopení výkladu. Kniha obsahuje vše, co potřebuje běžný uživatel ICT o Bluetooth vědět. Kniha sice není určena profesionálům, obsahuje však řadu cenných odkazů na webové zdroje, které mohou čtenáře vést v dalším podrobnějším studiu. Příkladem optimálního pojetí podrobnosti výkladu je kapitola „Jak Bluetooth pracuje“, která obsahuje řadu cenných informací z oblasti architektury Bluetooth a profilů. Dozvídáme se , že každý výrobek obsahující modul Bluetooth má pomocí profilů pevně nastaveno, jaký  druh dat se bude přenášet a jakým způsobem. Vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti se počet výrobků rozrůstá velmi rychle. V krátkém přehledu nám autor knihy ukazuje typické zástupce základních skupin výrobků. 
        Hlavním účelem vzniku technologie Bluetooth bylo nahrazení do té doby používaných technologií, které nevyhovovaly budoucím záměrům na pohodlné používání mobilních zařízení a vzájemné komunikaci mezi nimi a dalšími doplňky. Bylo tedy třeba najít alternativu, která by byla levná, měla malou energetickou spotřebu a dosah odpovídající účelu použiti. V neposlední řadě muselo jít o řešení, které bylo natolik malé, aby se vešlo do mobilního telefonu, handsfree a dalších zařízení Nová technologie měla mít uživatelsky jednoduchou podstatu a pohodlné používání. Velmi důležitou vlastností byla požadovaná univerzálnost, a tedy schopnost bezproblémové spolupráce mezi výrobky různých společností.  Pro obecnou představu o tom, jak složité nebo naopak jednoduché je nastavení a práce s Bluetooth, autor uvádí  několik typových příkladů na vybraných zařízeních.
       Jako každá věc stvořená člověkem i Bluetooth má svá úskalí. Jedním z nich je zneužitelnost k obtěžování nebo dokonce k neoprávněnému získávání dat. Dozvídáme se o Bluejackingu , i o jeho hrozivějším nástupci – Bluesnarflngu. Pohled na problémy s bezpečností u technologie Bluetooth jsou autorem uváděny střízlivě a bez zbytečné paniky.. Největší reálné nebezpečí souvisí s nezodpovědnou  instalací pochybných programů, nemluvě o ztrátě nebo odcizení přístroje.  Stejně střízlivě je uváděn výklad vlivu Bluetooth na životní prostředí.
       Tato útlá knížka nás seznámuje nejen s tím proč bezdrátová technologie Bluetooth vůbec vznikla a jakým vývojem prošla, ale hlavně s tím jaké jsou její současné možnosti. Seznamuje nás se základními technickými pojmy a s typy výrobků, které tuto technologii využívají. Nabízí nám i pohled na nové, teprve připravované možnosti, které můžeme očekávat již v nedaleké budoucnosti. Prudce rostoucí počet různých přístrojů a doplňků vybavených Bluetooth dokládá užitečnost a celkovou atraktivnost této technologie.
       Po přečtení knížky Josefa Tkáče bychom se měli dobře orientovat v problematice a získat komplexní přehled o tom , jak nám může být tato technologie prospěšná, ať už v práci nebo v osobním životě. Hlubší komplexní poznání Bluetooth se nám vyplatí nejen proto, že nám již nyní může pomoci zvýšit efektivnost naší práce s nástroji ICT, ale zejména proto, že vše nasvědčuje tomu, že jde o technologii se slibnou budoucností. Trend ve vývoji Bluetooth bude směřovat k vyšším rychlostem, k vyšší bezpečnosti a k širšímu rozsahu uplatnění. Zřetelná je snaha o rozšíření funkci do oblastí, které dosud byly spíše doménou WLAN. To vše by mělo probíhat při zachování základních charakteristik – nízké ceny, nízké spotřeby energie a snadného používání.
        Kniha GRADY se věnuje velmi aktuálnímu tématu, je psána srozumitelným jazykem, obsahuje logicky uspořádané informace. Představuje užitečného průvodce k moderní a perspektivní technologii, která zaujala pevné místo v oblasti ICT. Knihu vřele doporučuji k prostudování.

Arnošt Katolický ©
Doc.aka@akamonitor.cz
http://www.akamonitor.cz/
5. srpna 2005

 

Další recenze ZDE

 
 

Projektový, znalostní a procesní management
weblog shrnující obsah 3 el. konferencí
"PROJMAN 2"

Nový weblog věnovaný tématu "ITSM - ITIL"
(
IT Infrastructure Library)

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 37-7471758,  0728-218877

//-->