AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

   
 

RECENZE

 
HDR
SOFTWARE
--------------------
Photomatix Pro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


HDRI - - pro fotografy a počítačové grafiky

/high dynamic range imaging / zobrazování vysokého dynamického rozsahu/
Christian Bloch

ZonerPress www.zonepress.cz


ZonerPress vydal v krátké době hned dvě knihy věnované tématu HDR. Kniha s výše uvedeným názvem je jednou z nich.  Vyšla v originále v roce 2007 a v Zonerpressu v roce 2008. Anglický název knihy zní:
"The HDRI
Handbook – High Dynamic Range Imaging for Photographers and CG Artists“
Po této knize určitě sáhněte, pokud se chcete:
- naučit fotografovat scény s vysokým dynamickým rozsahem
- seznamit s technikami mapování tonality
- objevit kouzlo tvorby a zobrazení panoramatických HDR snímků.

Před několika dny jsem vystavil recenzi na knihu Michela Freemana, která  vyšla v originále v roce 2008 a v ZonerPressu v roce 2009 a nese název:
„Fotografie a vysoký dynamický rozsah
- Základy HDR“
"Mastering HDR Photography“
Recenzi najdete na adrese: www.akamonitor.cz/mfreeman2.htm.


S ohledem na uvedené považuji za vhodné věnovat pozornost otázkám „co mají obě knihy společného?“, „čím se oba tituly liší“? a „která kniha je lepší – kterou si pořídit?“.  Otázka je přirozená i  z toho důvodu, že obě knihy vyšly ve velmi krátkém časovém odstupu a – jak se ukáže v dalším textu – tak trochu v opačném pořadí, než by člověk očekával podle obsahu, zaměření a přístupu.

Co mají obě knihy společného?
- Mají společné téma – HDR.
- Autoři obou titulů jsou známí fotografové a publicisté.
- Oba tituly jsou napsány srozumitelným jazykem.
- Čtenář může mít bezprostřední užitek z prostudování každé z obou uvedených knih.

Na portálu ZonerPressu jsou k oběma titulům podrobné informace – kvalitní anotace, ukázky částí kapitol, atd.
Uveďme si pro srovnání alespoň názvy kapitol:
Kapitoly knihy „
The HDRI Handbook“:
- Zákulisí
- Nové nástroje
- Snímání obrazů HDR
- Mapování tónů
- Zpracování obrazu HDR
- Panoramatické HDR obrazy
- Použití v počítačových obrazech
A srovnejme to s názvy kapitol knihy "Mastering HDR Photography“:
- HDR scény a lidské vnímání
- HDR snímání a generování
- HDR mapování tonality
- HDR workflow

Rozdíl je patrný již z nadpisu knih: jedna akcentuje „handbook“ a druhá „základy“.

Co je zvláštní na knize „The HDRI Handbook“?
- zabírá širší okruh problematiky
- je určena širšímu okruhu čtenářů
- je dílem kolektivu autorů ( s určitými specializacemi )
- jde více do hloubky v metodách a technikách tvorby a zpracování HDR snímků
- věnuje se méně výrazně problematice lidského vnímání scén
- know-how HDR je více rozptýleno do jednotlivých kapitol
- jde více do hloubky pokud jde o nástroje - software a formáty  souborů
- probírá detailněji techniky fotografování jednotlivých typů scén
- podrobně probírá problematiku panoramatických HDR snímků

Čím se obě knihy především liší, je volba přístupu k prezentaci obsahu:

Kniha Freemana
- představuje především kompaktní, dobře strukturovaný výklad základů HDR
- prezentuje praktickou stránku HDR formou velmi podrobně a dobře připravených
      případových studií orientovaných na základní typy scén.
- obsahuje ukázky tvorby a zpracování HDR
- věnuje se soustředěně a komplexně problematice workflow práce s HDR.
Kniha Blocha
- je především orientována na praktickou stránku ( „Handbook“ )
- představuje jeden velký workshop

- je orientována na podporu aktivní práce čtenáře-fotografa
- poskytuje veškerou datovou i softwarovou podporu experimentování.

Co z uvedeného srovnání vyplývá?
V obou knihách se dozvíte, že: 
- HDRI nejsou obrázky (které můžete často vidět na webu) s přepálenými světly, nepřirozeným rozložením tónů nebo „atraktivně“ posunutými barvami.
- účelem HDRI je dokázat zobrazit takové snímky v podobě, která se maximálně blíží tomu, jak by člověk fotografovanou scénu viděl ve skutečnosti.
- HDRI představuje velký pokrok v technologii zpracování obrazu, a to posun tak revoluční, jako byl přechod od černobílých obrazů k barevným.
- HDRI je zatím posledním krokem, který posouvá možnosti digitálního obrazu před analogový.
Kniha kolektivu vedeného Christianem Blochem je plná praktických rad a tipů, hodnocení softwaru, workshopů, postupů a užitečných tutoriálů.

Publikace se zaměřuje, vedle obecných a vysvětlujících částí, na dvě skupiny uživatelů: na fotografy a na počítačové grafiky. Fotografům jsou určeny zejména kapitoly o fotografování scén s vysokým dynamickým rozsahem, jak HDR obrázek vytvořit a dále upravovat, a jak z něj připravit působivý obraz vhodný pro tisk nebo prohlížení na monitoru. Pro řadu čtenářů budou např. zajímavé postupy zachycení a zpracování panoramatických HDR obrazů. Pro řadu čtenářů budou např. zajímavé postupy zachycení a zpracování panoramatických HDR obrazů.
Doprovodný disk DVD ke knize obsahuje všechno, co pro začátek potřebujete, například:

- - různý software (trial i plné verze)

- - ukázkové obrazy HDR

- - soubory snímků stupňovaných expozic
- - další výukový a zkušební materiál
  Máte-li chuť a máte fotoaparát, s knihou S. Blocha a s jeho DVD přílohou,
   vám už nic nebrání v tom, abyste se plně ponořili do experimentování s  HDR
           snímky.

      Oba tituly se navzájem výborně doplňují a tvoří svým způsobem jeden
           kvalitní celek.

      Doc. Arnošt Katolický
      7. září 2009.

 

 
 
 
 
 
 

www.akamonitor.cz