AKA MONITOR
www.akamonitor.cz

 
 

Balada o kybernetickém hradu

 
Časopisy
 
Recenze
 
Odborné
WEBLOGY
 
Informační
management
 
Digitální
fotografie
 
Sociální
sítě
TWITTER
 
Projektový
managment
 
ITSM - ITIL
 
Ekonomická
fakulta
ZČU v Plzni
 

V dubnu 1964 se uskutečnilo první školení členů automatizačních týmů, zřízených v plzeňské Škodovce pro přípravu na využití středního počítače v oblasti řízení a správy.  V tu dobu byl v podniku instalován jediný číslicový počítač National Elliot 803A, který byl využíván především pro vědeckotechnické výpočty. Informaci o tomto počítači najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/ne803a.htm.
Obrázek NE803A je ZDE.
K instalaci středního počítače ICT 1905 došlo až v roce 1967.
Obrázek ICT 1905 je ZDE.
Jeden z členů týmu, Sláva Baur, pracovník ekonomického úseku podnikového ředitelství, nás během školení, které proběhlo v Konstatinových lázních, překvapil svým básnickým vyjádřením nálad, které v tu dobu mezi členy panovaly. Příprava celopodnikového projektu probíhala v obtížné situaci. Minimum informací o počítači, na kterém měl být informační systém provozován, prakticky žádné zkušenosti s přípravou podobného projektu, značná nedůvěra v ASŘ na straně většiny uživatelů. Členové automatizačních týmů, zřízených v jednotlivých úsecích podnikového ředitelství a několik vybraných metodiků ze závodů, byli jedinými lidmi, kteří alespoň tušili co je - a vlastně celý podnik - čeká.
Malý počítač NE803A byl instalován v Podnikovým výpočetním centru v Plzni na Slovanech. Osoby, o kterých je v básni řeč: Ing. Pavel Wollner ( ved. odd. ASŘ), Ing. Vladimír Leitl ( ved. odd. operační analýzy ) a moje maličkost, tehdy  ( do r.1980 ) ve funkci vedoucího výpočetního centra.

Báseň, kterou její autor nazval "Balada o kybernetickém hradu" odkazuje na hrad Gutštejn, který je nedaleko Konstantinových lázní, kde se školení v roce 1964 konalo.
Báseň najdete na této adrese:
http://www.akamonitor.cz/kyberneticky-hrad/
Arnošt Katolický, 7. června 2009.
 
 

doc.aka(@)akamonitor.cz