AKA MONITOR
vzdělávací a zpravodajský portál

Business Analyst (BA) Assessment

Objektivní (on-line) text znalostí a schopností BA

Pro koho je obsah určen?
- jednotlivcům, kteří hledají práci v oboru a chtějí doplnit svůj životopis o výsledky objektivního testu znalostí a schopností
- profesionálům BA, kterým test pomůže v jejich úsilí o rozvoj znalostí a schopností
- zaměstnavatelům, kteří chtějí zdokonalit výběrová řízení
- manažerům v oblastí řízení lidských zdrojů
- agenturám, kterým pomohou při diferenciaci kvality uchazečů o zaměstnání ve výběrových řízeních pro své klienty (firmy) 

V čem test spočívá?
Uchazeč o získání certifikátu odpovídá v průběhu 3,5 hodiny (max.) na 250 otázek. Otázky vybírá náhodně sw systém  z databáze 850-ti otázek. Každý test je proto unikátní. Odpovídá se výběrem z nabídek odpovědí.

Hodnocení
SW systém vyhodnocuje správnost jednotlivých odpovědí a čas, který uchazeč spotřeboval na konkrétní odpověď a čas celkem.

Interpretation of results: Junior (50-69%), Intermediate (70-79%, Advanced (80% and above).
Ukázka certifikátu s uvedením InQuestra Score

 

Výsledek hodnocení - Certifikát - InQuera Score

 
Výsledkem hodnocení je certifikát, obsahující charakteristiky úspěšnosti ve 13-ti hodnocených kategoriích znalostí a schopností, plus ukazatel souhrnný. Jak je vidět na výše uvedené ukázce, úspěšnost je vyjádřena procentuálním vyjádřením (100%=max.) a počtem správných odpovědí z celkového počtu 250-ti otázek.

Test je veden on-line a v anglickém jazyce
z toho důvodu budou informace o tom, co je předmětem testování, podány rovněž v angličtině.
V českém jazyce budou na závěr stránky podány instrukce k způsobu objednání on-line testu.

This innovative offering from InQuestra Learning

is designed for individual and corporate clients that want a Business Analyst Professional Skills Assessment & Testing Certificate to help prove skills, measure the effectiveness of training initiatives, or to make the hiring process more objective. This is a certified testing process with years of development behind it, has not only been aligned to the international standards body and professional certification of International Institute of Business Analysis (IIBA™), but taken beyond this to look at a dozen areas of personal effectiveness skills and critical techniques for Business Analysts. The InQuestra Score given as part of the testing certificate is administered over the internet allowing participants to take the test whenever, and wherever required. InQuestra has implemented innovative technology to protect the integrity of the test, and ensure a valid audit of skills is produced.
"Cognitive domain" questions test skills that revolve around the six levels in Bloom's Taxonomy consisting of knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. Additionally, by constantly changing the question bank, and managing the time allocated to participants for each question and area, InQuestra assures a valid certification of personal skills is produced.

Oblasti testovaných poznatků a schopností

Foundations in the Business Analyst Body of Knowledge (Compliance of skills with IIBA™ Standards):
- Enterprise Analysis
- Requirements Planning & Management
- Requirements Elicitation
- Requirements Analysis & Documentation
- Requirements Communication
- Solution Assessment & Validation
Development of Personal Effectiveness Skills
- Leadership Skills
- Team Building/Relationship Building Skills
- Negotiation Skills
- Communications Skills
- Analytical & Systems Thinking
Understanding of Critical Techniques of Business Analysis
- Facilitation Skills
- Skill in Enterprise and Process Modeling Techniques
Focus with this test is to augment the development of professional standards such as the IIBA™ while improving the communication of specific skills for personal development, professional development, and organizational development initiatives.
Podrobnější rozvedení obsahu výše uvedených oblastí najdete na webové stránce firmy InQuestra. Tamtéž najdete stručnou informaci o technologii vyhodnocevání.

Důležité informace

Dříve než se rozhodnete pro zakoupení on-line testu "Business Analyst Assessment", využijte možnosti ukázkového bezplatného testu na 26-ti otázkách. Standardní cena testu je 59,99 $. Pokud se rozhodnete pro úhradu otestování  svých znalostí a schopností, budete vyzváni k zadání několika informací. Ukázka prostředí pro zadání informací týkající se platby ZDE-ZDE.

Soutež o umístění na "desce" nejlepších 10-ti výsledků testu

Upozorňuji Vás, že pro zájemce, kteří zareagují na nabídku uvedenou na tomto portálu, existuje možnost účasti v soutěži o nejlepší dosažené výsledky testu. Přinos účasti v soutěži spočívá v šanci na zařazení do seznamu pěti účastníků s nejlepšími výsledky testu na této webové stránce. Svůj zájem o účast v soutěži projevíte tím, že při vyplňování objednávky uvedete kod "akamonitor" do pole pro informaci o firmě.  Pokud projevíte zájem o uvedení skutečného názvu firmy nebo adresy ( kromě jména, příjmení a údaje o výsledku-InQuestra Score), pošlete tyto údaje na adresu doc.aka@akamonitor.cz.  
 

Přeji Vám, abyste dosáhli co nejvyšší hodnoty InQuestra Score.

Pokračujte kliknutím na níže uvedené LOGO firmy InQuestra 

Seznam 5-ti nejlepších účastníků soutěže  

pořadí

výsledek

jméno

příjmení

adresa / název firmy

1 79% Louis Molnar InQuestra
2        
3        
4        
5        

 

doc. Arnošt Katolický - www.akamonitor.cz