AKA MONITOR  - www.akamonitor.cz - doc.A. Katolický


Diktafon nebo ( /a ) MP3 přehrávač?
 

Recenze konkrétního modelu diktafonu

 


Nemám rád černobílé vidění a proto nemám  rád ani tento typ otázek. Bez specifikace účelu není taková otázka logická a výsledek snahy na takto položenou otázku - bez dalšího komentáře – odpovědět, může být předmětem sporu.  O to více, jedná-li se o zařízení z oblasti, která se technologicky vyvíjí závratnou rychlostí. Proč jsem tedy tento text nazval jak výše uvedeno? Právě proto, abych vám umožnil na takto položenou otázku dát odpověď  na základě detailní informace o jednom z reprezentantů skupiny produktů, označovaných pojmem hlasový záznamník, nebo-li  diktafon.  Vzhledem k značnému rozšíření MP3 přehrávačů, kterých je na trhu nespočet modelů, jakož i vzhledem k jejich cenové dostupnosti, převážná většina uživatelů MP3 přehrávačů prohlásí, že diktafon nepotřebuje, protože jejich přehrávač přece umí zaznamenat nejen hudbu, pro kterou je především pořizován, ale i přednášku, diktát, zprávy z rozhlasu atd.  A co více, marketingové zájmy vedou ke sbližování funkcí  řady příbuzných zařízení.  Takže se u MP3 přehrávače ( měli bychom dodat „některého“ ) mohou vyskytovat funkce, které záznam mluvené řeči pro základní, nejběžnější účely, usnadňují.  Takže: potřebujete nebo nepotřebujete diktafon, čili hlasový záznamník? To, k čemu byste ho mohli potřebovat víte, nebo tušíte, sami. Možná ale nevíte, co  všechno dokáže právě specializovaný přístroj, určený přednostně pro záznam mluvené řeči.  Pokusím se vám, na konkrétním příkladě funkce jednoho povedeného diktafonu, specializovaný přístroj přiblížit. Na základě těchto informací si pak na otázku položenou v záhlaví tohoto textu, odpovíte sami.  A ještě něco k nadpisu článku.  Jistě jste si povšimli, že jsem za slovo „nebo“ uvedl v závorce „/a“. Proč? Protože se ukáže, že onen povedený diktafon „leze notně do zelí“ MP3 přehrávačům.  Takže, kdybyste si koupili napřed takový diktafon, možná by otázka stála takto „potřebuji MP3 přehrávač, když mám diktafon?“.  V dalším textu půjde o charakteristiku funkcí konkrétního modelu diktafonu, který označuji jako „S700D“. Pořídíte ho za cca 2 tis Kč.  Zvolil jsem ho pro sebe jako nástroj pro tvorbu podcastů ( MP3 souborů ), které budou určeny pro vysílání internetového rádia. Obsahem podcastů bude nejen záznam mnou namluvené řeči, ale i převzaté přednášky z internetu ( webcasty ) nebo záznamy z účasti na přednáškách a konferencích.  
Ale dost obecných úvah a přejdeme k faktům.

Vybral jsem tedy konkrétní typ diktafonu – budu ho označovat S700D
S700D zaznamenává audio z vestavěného mikrofonu a z externích zdrojů. Přehrává soubory přes vestavěný reproduktor a přes sluchátka. Jako paměť mu slouží výměnná SD karta. S700D pracuje s SD kartami – od 512 kB do 8 GB . Formát souboru je MP3. Paměť je rozdělena do 4 složek. S700D má rozměry 36,6 x 96 (!) x 13,3 mm. Je vybaven konektorem USB a 2x 3,5 jacky, 1 pro sluchátka a další pro externí mikrofon nebo jiný vnější zdroj zvuku.. Nemá žádnou interní paměť. Napájen je z 1 x AAA baterie. Při volbě „HQ“ vydrží napájet diktafon po dobu 19 hodin při zápisu a přibližně stejně při přehrávání záznamu. 

Stručná souhrnná charakteristika konkrétního modelu diktafonu
S700D představuje něco jako „multifunkční diktafon“.
Plní funkce diktafonu a dále je schopen pracovat jako:
- MP3 přehrávač,
- výměnný disk pro záznam souborů
- záznamník s časovačem ( spustí záznam v určitém čase na určitou dobu )
- čtečka SD karet
- jednoduchý editor-střihač zvukových souborů ( dělení a výmaz souborů ).
- MP3 konvertor ( vstupní signál z externího zdroje ukládá do MP3 )

Jak toho dosahuje? Je schopen realizovat následující funkce:
Funkce a vlastnosti S700D uvedu heslovitě

Záznam
- S700D je vybaven přepínačem pro volbu jednoho ze 3 stupňů citlivosti mikrofonu ( low, medium, high)
- záznam lze uskutečnit v jednom ze tří stupňů kvality: HQ, HQLP, LP , což výrazně ovlivňuje spotřebu paměťové kapacity přístroje
- záznam z externího zdroje lze monitorovat zapojením sluchátek a regulovat jeho hlasitost
- u časového nahrávání lze nastavit čas zapnutí ( hod., min.) a délku záznamu ( 30 min, 1 hod., 2 hod. )
- záznam z mikrofonu S700D ukládá na kartu SD automaticky do složky MIC a to ve formátu MP3
- záznam z externího zdroje (LINE input) ukládá automaticky do složky LINE, rovněž ve formátu MP3
- do jedné složky ukládá až 199 souborů
- třetí složkou je složka MUSIC, kam jsou kopírovány soubory ve formátu MP3 z počítače
- čtvrtá složka DATA ( není na displeji S700D vidět ) představuje část paměti využívanou pro dočasné ukládání nejrůznějších souborů z počítače
- výhodou S700D je možnost postupného nastavování ( změny ) hlasitosti záznamu
- proces záznamu lze ovládat hlasem ( VAS - automatické zapínání a vypínání záznamu )  při čemž lze nastavit citlivost mikrofonu v 5-ti úrovních

Přehrávání
- reprodukce je ovlivnitelná nastavením equalizeru ( BASS, POP, ROCK, JAZZ )
- S700D umožňuje stupňovitou volbu zrychleného přehrávání souboru

- přehrávání lze začínat v definovaném místě skladby, při čemž místo je definováno časem od začátku skladby
- vyhledávání složky a souboru usnadňuje možnost přeskoku - na začátek aktuální skladby, na další nebo na předchozí skladbu/skladby
- existuje možnost rozdělit v určitém místě přehrávaný soubor na dva ( přečíslují se následující soubory )
- umožňuje výmaz aktuálního souboru, obsahu složky nebo obsahu celé SD karty ( formátování paměti 700D )
- možnost nastavení automatického dělení záznamu do více souborů při přerušení vstupu z externího zdroje na dobu více než 2 sec.
- opakované přehrávání úseku skladby, celé aktuální skladby nebo všech skladeb v paměti
- opakované přehrávání části skladby od určitého místa
- možnost volby přehrávání 5-sekund ze začátku všech skladeb

Další vlastnosti konkrétního modelu diktafonu
- plynule lze ovládat hlasitost během záznamu i během přehrávání
- hlasitost záznamu a přehrávání lze regulovat 0 – 20
- nabízí se zablokování funkce kláves ( HOLD ) v procesu záznamu nebo přehrávání
- je umožněno snadné vybavení základních informací týkajících se aktuálního souboru
- lze vypnout zvuk
- lze vypnout světelnou signalizace záznamu (LED)
- přenos souborů mezi 700D a počítačem nevyžaduje žádný speciální software, vše obstará průzkumník Windows ( nebo jiný správce souborů )
- systém umožňuje v průběhu záznamu snadno zjistit: délku záznamu, zbývající kapacitu a úroveň záznamu
- Přejmenovat soubory lze pouze po přenosu do PC, ale budou-li přeneseny  s novým jménem zpět do 700D, lze je přehrát jen pokud budou v složce MUSIC
- složka MUSIC umožňuje vytvářet strukturu 2 úrovní složek, mezi složkami se lze snadno pohybovat využitím tlačítek na S700D
- S700D si pamatuje stav při vypnutí a po jeho zapnutí tento stav obnoví ( s několika výjimkami )
- kapacita SD karty ( 2 / 4 / 8 GB ) vystačí při HQ na 22 / 45 / 90 hodin,  max. kapacity je 544 hodin při 8 GB a nejnižší kvalitě záznamu

Co mi na S700D trochu vadí

- 2 sec. „ticha“ považuji za příliš krátkou dobu pro funkci automatického dělení záznamu zvuku (z externích zařízení) do samostatných souborů
- vzhledem k podmínkám automatického dělení záznamu do samostatných souborů, bych uvítal možnost spojovat/napojovat soubory jeden na druhý
- podmínku práce bez rozbočovače je někdy obtížné dodržet
- nutnost formátovat SD kartu v diktafonu je nepříjemná ( opomenutí )
- pamatovat si čísla souborů ( pokud je nepřejmenujeme v PC a nepřeneseme do složky MUSIC) je nepříjemnou nutností
- krytky slotů pro USB a pro SD kartu jsou velmi jemné a hrozí jejich odtržení.

Celkově považuji model ( označený pro účely této recenze S700D ), který lze pořídit za cenu do 2 tis. Kč, za dobou volbu, která splňuje převážnou většinu požadavků, vyplývajících z mých aplikačních záměrů. Citlivost mikrofonu je slušná, na stupeň High „utáhne“ diktafon i středně velkou učebnu

Je na vás, čtenářích, návštěvnících mého portálu, abyste si srovnali uvedené funkce představeného reprezentanta třídy diktafonů ( s dodatečnými schopnostmi ) se svými potřebami a zvážili, zda je pro vás investice do diktafonu opodstatněná či ne.  Možná se vám na první pohled bude zdát řada funkcí uvedeného modelu jako nadbytečná. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že nově poznané možnosti nástroje , dříve či později, vyvolají novou potřebu.

doc. Arnošt Katolický
8. února 2010.
 

 

V Plzni dne 8. února 2010.