Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R

 

MAPA STRÁNEK

 

HLAVNÍ MENU

aaa

AKTUALITY NA TÉMA:

E-LEARNING

----------------------------------------------------------------
Starší zprávy jsou dosažitelné na archivní stránce!
Využijte odkaz na konci této stránky.
----------------------------------------------------------------
                  ARCHIV č. 2
----------------------------------------------------------------
E-Learning PVT
Projekt firemního vzdělávacího portálu e-learningu nazvaného e-Akademie spouští společnost PVT. Jeho realizace je postavena na produktu eDoceo
a na intranetu. Po zkušebním provozu hodlá PVT portál nabízet jako řešení i dalším subjektům
aka- 28.03.04
----------------------------------------------------------------
Časopis CONNECT! zařadil do březnového čísla zajímavou přílohu věnovanou  E-Learningu. Obsahuje 4 články:
- E-learning - klíč k vyšší vzdělanosti
    
informace o odborné konferenci "CISCO EXPO _ Bezpečně a rychle
    oceánem komunikací"
- Efektivní využití IT při vzdělávání pracovníků
    připravil Computer Help
- Případová studie Český Telecom       
    zkušenosti s projektem Virtuální univerzity a další plány
- E-learning v prostředí podnikového portálu
     Portál Unicorn Information System - nástroj pro vzdělávání zaměstnanců
----------------------------------------------------------------
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
pořádá 9. ročník konference
Pedagogický software 2004
Termín: 9.- 10. června 2004
Konference je orientována na široké spektrum problémů souvisejících s modernizací, elektronizací, racionalizací a zvyšováním efektivnosti výuky jednotlivých disciplin i řízení různých typů škol s důrazem na současný stav a trendy e-learningu. V programu konference je předpokládána i účast studentů aktivně zapojených na rozvíjení a aplikaci e-learningu.
Témata konference:
- Elektronická podpora výuky pro jednotlivé discipliny
- Metody zjišťování a výsledky měření efektivity výuky
- Systémy řízení výuky (LMS)
- Internet a metody získávání, zpracování a prezentace
    informací ve výuce
- Multimedia ve vzdělávání
- Informační systémy škol v řízení výuky, vědy, bezpečnosti apod.
- Informatika na středních školách
- Různé
Více dozvíte na adrese:
http://www.zf.jcu.cz/konference/software2004/
----------------------------------------------------------------
"Progresivní formy vzdělávání" je název článku opublikovaného v Moderním řízení 3/2004. Autorky pocházejí z katedry ekonomiky Žilinské univerzity. Snaží se dát odpověď na otázku "Jak obstojí ( e-learning - pozn. aka) v porovnání s klasickým vzděláváním?" Obsahuje porovnání počátečních nákladů a podrobné srovnání z dalších významných hledisek:
- dostupnost informací
- (ne)individualita studenta
- komunikace
- měření efektivnosti edukace
- učební pomůcky
- postavení učitele ( lektora)
- student.
Článek obsahuje výčet LMS systémů, které autorky považují za nejznámější.
Za pozoruhodnou považuji informaci o systému Moodle ( Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Podle autorek je tento systém určen pro správu webových stránek a podporu výuky prostřednictvím online kurzů. ( Přiznám se, že mi Moodle zatím unikal.)
Článek s mi líbí, jenom mne opět "nadzvedla" poznámka v závěru, že - cituji: "skeptici prosazují názor, že e-learning pravděpodobně nikdy nenahradí klasické formy vzdělávání. Argumentují tím, že v některých specifických situacích je nevyhnutelný osobní kontakt studenta a učitele, což e-learning nenabízí...".
Jak dlouho se budeme ještě vzrušovat nesmyslným černobílým vidění problémů
? Existuje řada opravdových problémů, od jejichž řešení budoucnost e-learningu závisí. Nikdo rozumný už dávno nestaví proti sobě klasické knihy a eBooks, klasickou a digitální fotografii a snad ani obě formy vzdělávání. Tím nechci říci, že je nemáme srovnávat s cílem usnadnit si nejlepší využití obou z nich! Ale stavět je proti sobě považuji  prostě - odpusťte - za zhůvěřilost. Neberte to jako výtku autorkám, které nám asi pouze připomněly smutnou skutečnost.
Myslím, že článek stojí za přečtení.
19. března 2004. aka
----------------------------------------------------------------
Vzdělávání s Microsoftem
Česká republika se na konci ledna připojila k celosvětovému programu firmy Microsoft Partners in Learning, který je zaměřen na podporu využívání informačních technologií ve zvdělávání.
Více o programu najdete na
http://www.microsoft.com/cze/education/pil/
----------------------------------------------------------------
V březnovém časopise "ebiz" bychom se měli dočíst o tom, jak se e-learning prosazuje ve vnitrofiremním vzdělávání. Pokusí se odpovědět na otázku "Je pro podniky vhodný?" a "co si od e-learningu můžeme slibovat". Uvidíme, co nového se v slíbeném článku v březnu dozvíme.
----------------------------------------------------------------
V Brně proběhla konference SCO 2004 s podtitulkem E-learning přichází. Konference se věnovala jak volbě vhodného elektronického systému, tak tvorbě kvalitního obsahu. Podle příslibu organizátorů se mají přednesené přípěvky objevit na stránkách
http://sco2005.phil.muni.cz
a diskusní fórum již můžete navštívit na adrese
http://sco2004.phil.muni.cz/phpBB2/phpBB2/
Začíná se to konferencemi k e-learningu pěkně hemžit. Uvidíme co dobrého to v nejbližší době přinese ve vzdělávací praxi podniků a institucí.
----------------------------------------------------------------
Moji recenzi textu doc. Karla Květoně, DrSc. si již můžete přečíst využitím odkazu ze stránky http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
----------------------------------------------------------------
14. února 2004
Dostal se mi do ruky text zpracovaný Karlem Květoněm na téma
"Základy e-learningu 2003".
Byl vydán při příležitosti konference BELCOM 04. Text sestává ze tří částí:
- vlastní výklad základů
- výkladový anglicko-český slovník výrazů z oblasti e-learningu
- stručné shrnutí textu.
Na 115-ti stranách je soustředěn bohatý materiál s osnovou:
- úvod do E-learningu
- účastníci E-L
- technické zabezpečení E-L
- institucionální zabezpečení E-L
Materiál je zajímavý nejen samotným výkladem, ale rovněž bohatstvím odkazů na webové stránky týkající se E-L. Každá kapitola textu je uvedena cílem výkladu a zakončena shrnutím obsahu.
Pro rychlý přehled o tématu je zařazeno 6-ti stránkové shrnutí celého textu.
Cena 1.200,- Kč se může leckomu zdát vyšší než by očekával, ale kdo chce získat racionální cestou komplexní přehled o E-Learningu nebude určitě peněz  litovat.
Podrobnější informace o textu a o autorovi získáte na adrese:
http://belcom04.comtel.cz/prirucka.html
Ukázka textu je ve formátu pdf ke stažení z adresy:
http://belcom04.comtel.cz/doc/prirucka.pdf
Obsahuje obsah, předmluvu, první kapitolu a shrnutí celého textu.
Shrnutí textu v ukázce si samo o sobě zaslouží naší pozornost.
Připravuji vlastní recenzi obsahu textu, kterou najdete v nejbližších dnech využitím odkazu ze sekce RECENZE na stránkách AKA-MONITORu
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
----------------------------------------------------------------
V únorovém čísle časopisu "Business World" vyšel článek Jarmily Frejtichové:
E-LEARNING - s podtitulkem: "elektronické vzdělávání se postupně stává samozřejmostí."  Na přípravě textu se podíleli: Jiří Laciga, Jan Pejša a Jan Plecháč, kteří odpovídali na otázky autorky a jejichž odpovědi jsou v textu citovány.
Pojetí textu vyjadřují nadpisy jednotlivých částí textu:
- Všechno záleží na lidech
- Multimedia na postupu
- Překážky na cestě
- Co e-learning nemůže
- Pozor na amatéry!
Ze závěru vybírám: "E-learning se zkrátka stal uznávanou metodou vzdělávání, která se plně prosadila i v České republice. Také u nás vznikají špičkové e-learningové technologie, které pronikly i na zahraniční trhy."
Můj dojem? Zajímavý článek, který prezentuje názory dodavatelů a poradců. Myslím, že názory uživatelů z podnikové praxe budou o něco opatrnější.
---------------------------------------------------------------
Zuzana Šedivá z Katedry informačních technologií VŠE opublikovala svůj článek na téma: "Zkušenosti s vývojem elektronického kurzu v univerzitním prostředí". Najdete ho v prosincovém čísle časopisu "Systémová integrace" vydávaného ČSSI. Titulky kapitol:
- úvod do problematiky
- E-Learning ve vysokoškolském vzdělávání
- řešení elektronického kurzu pro výuku v prezenčním studiu
- tabulka "Specifikace předmětu INF210" ( počet studentů, počet vyučujících, celoškolsky povinný předmět,počet kreditů,distribuce podkladů, hodnocení studentů,forma výuky)
- motivace studentů
- problematika vývoje a implementace elektronického kurzu
----------------------------------------------------------------
BELCOM - KONFERENCE o E-Learningu
4. ročník konference se zaměřením na stav a perspektivy e-learningu
proběhne 2. a 3. února 2004 v Praze. Program letošního ročníku je zaměřen
na používání nových IT nejen v úřadech, v různých organizacích nebo na vysokých školách, ale nově i ve školách základních.
Více na http://belcom.comtel.cz
----------------------------------------------------------------
Mnoho organizací v dnešní době řeší problém, zda zavádět e-learning, a pokud ano, jak
 jej využívat. Ty firmy, které se už pro e-learning rozhodly, chtějí investované prostředky efektivně využívat – motivovat uživatele ke studiu, získávat měřitelné výsledky, posílit strukturu učící se organizace a posílit firemní kulturu. Těmito slovy je uveden článek v časopise, kde bychom ho zatím moc nehledali - The Finance Management. Publikován je v čísle 6/2003 pod názvem:
MOTIVACE V E-LEARNINGU s využitím zpětné vazby
----------------------------------------------------------------
V prosincové nadílce časopisů k monitoringu jsem našel 2 tituly, které se věnovaly
e-learningu.
Softwarové noviny si pospíšily s lednovým číslem a na str. 114-115 opublikovaly článek Miroslava Bureše ( ČVUT-FEL) s názvem "Počítač jako učitel".
Po krátkém úvodu autor prezentuje své pojetí e-learningu. Akcentuje potřebu nástrojů simulace živé komunikace mezi pedagogem a studenty. Za ideální prostředek považuje přenos videa v reálném čase. Jádrem pojednání jsou kapitolky:
- Systémy LMS
- Standardizace
- E-learning v podniku ( velmi zajímavé pojednání! )
Současnost a budoucnost e-learningu autor spojuje s adaptivními hypemedii a adaptivním webem. Přechod od hypertextové k hypermediální podobě e-learningových kurzů považuje autor za "skoro jisté". Unifikaci formátů a protokolů pro e-learningové kurzy považuje za podmínku efektivního rozvoje.
Problematika e-learningu nenechává v klidu ani redakci It systemu. V prosincovém čísle publikuje hned dva zajímavé články. První od známé autorky Rity Pužmanové nese název "E-learning jako metoda komunikace". Na ploše článku se v okně objevuje i heslo dne: "informace a komunikace kdykoliv a kdekoliv". Čtenář bude příjemně překvapen tím, že v článku najde řadu myšlenek, které jdou za hranice běžné známého rozjímání o
e-learningu. Dočte se o e-learningu jako podnikovém systému a to v souvislosti s velmi odvážnými úvahami o virtuální laboratoři a simulaci, umožňující účastníkům praktická cvičení a interakci pro technicky zaměřené oblasti - podobně jako strategické hry pro manažérské vzdělávání.
Pojednání pokračuje dílčími tématy:
- Streaming media v e-learningu,
- audio,video,webcast,
- požadavky na síťovou infrastrukturu
Kapitolka s názvem "Komunikační sítě jako prostředek vzdělávání" velmi zajímavý článek uzavírá.  Cenný je obsah vložených "oken" věnovaných:
- výčtu podmínek a aktivit podmiňujících úspěch e-learningu
- vyhledávání informací jako významné součásti práce
- Interaktivitě, jako základu vzdělané komunity.
Bez nadsázky lze říci, že Rita Pužmanová nezůstala nic dlužna své pověsti. It systemu patří dík za zařazení článku, který představuje pro čtenáře krok vpřed v poznání e-learningu.
Druhým článkem opublikovaným v It systemu je pojednání Petra Šiky s názvem "E-learning - další varianta vzdělávání". Věnuje se uplatnění a přínosům e-learningu především pro firmu. Uvádí několik modelů kombinací prezenční a elektronické formy vzdělávání. Zamyšlení Zdeňka Ubry na téma "Realizace projektů e-learningu" článek vhodně doplňuje.
Po pročtení obou časopisů ( SWN a IT systemu ) jsem posílil svůj optimismus, že se konečně dostaneme ze zajetí neustálého opakování několika dávno obecně známých myšlenek o e-learningu a pokročíme v řešení praktických problémů. Články, na které tentokrát upozorňuji, představují bezpochyby slibné vykročení tímto směrem.
----------------------------------------------------------------
V časopise "Počítač pro každého" se dočtete o e-learningovém systému z dílny Microsoftu - "Class Server", který je srdcem projektu "Class Server pro řízení výuky", který řeší společně Microsoft, Autocont as Langmaster.
Titulky kapitolek článku:
- E-learning - ano nebo ne?
- Kdo může s Class serverem pracovat
- Jak se plní databáze kurzů
Autor článku zdůrazňuje, že ClassServer podporuje mezinárodní standardy pro
e-learningové systémy. Pokud někdo z návštěvníků tohoto weblogu ví, kde tyto standardy na webu najít, uvítám, když mne na zdroj upozorní.
----------------------------------------------------------------
Nenechte si ujít článek Ing. Václava Pravdy v zářijovém čísle Moderního řízení
na téma " Proč e-learning v ČR pokulhává?". Výtisk se mi dostal do rukou až nyní, omlouvám se za zpoždění! Autor seznamuje čtenáře s problémy, se kterými se v praxi setkává. Až na tvrzení, že "elektronické distanční vzdělávání přináší jiné výhody, zejména spoří čas a náklady", které považuji za neúplně a možná i sporné z hlediska priorit, mohu říci, že jde v mnoha směrech o rozbor velmi potřebný. Včetně tvrzení, že "školy i firmy jsou plné teoretiků e-learningu, kteří diskutují didaktické parametry kurzů, hodnotí jednotlivé systémy, aniž by je mohli porovnat s jinými, a píší články o jeho výhodách". Nejlépe bude, podívat se do MŘ 9/03 a zamyslet se nad obsahem. A.Katolický.
 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc

 

FOTOREPORTÁŽE z různých akcí na ZČU i mimo ní najdete ZDE ZDE

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877