Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R

 

MAPA STRÁNEK

 

HLAVNÍ MENU

E-books
Projekt. manag.
Znalost. manag.
E- business
E-learning
Nová ekonomika
Inovace
Reportáže
Recenze
Foto-Video
AKA-NEWS
 

Měsíční
návštěvnost
AKA MONITORu
v 12/ 2006
301.276
přístupů!

 
aaa

AKTUALITY NA TÉMA:

E-LEARNING

 

Weblog věnovaný e-learningu

Z důvodu většího komfortu návštěvníků i správce webové stránky, byla nahrazena tato stránka která byla zřízena v roce 2002, novým weblogem "E-LEARNING AKA", který najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/E-L.htm.
Dostanete se na něj rovněž z rozcestníku pro sadu existujících weblogů umístěných na portálu AKA MONITOR, který najdete na adrese http://weblogy.akamonitor.cz.
Věřím, že se mi podaří upoutat vaši pozornost i v novém umístění a že věnujete nové stránce stejnou pozornost jako stránce původní.
Arnošt Katolický

 
 

Omlouvám se za určitý výpadek v aktualizaci weblogu, který byl způsobený
mým zaneprázdněním nad tématy "SW Requirements Management" ( Správa sw
požadavků ) a "Informační management". Každé z témat má svůj weblog:
- www.akamonitor.cz/SRM.htm a
- www.akamonitor.cz/IM.htm.
Zaměření souvisí s mým působením na Vysoké škola manažérské informatiky
a ekonomiky v Praze.
A děkuji věrným návštěvníkům! Vynasnažím se výpadek nahradit!
Arnošt Katolický
----------------------------------------------------------------

30. a 31. května 2007 proběhne na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně mezinárodní odborná konference s SCO (Sharable Content Objects) 2007.
Základní tematické okruhy:
- sdílení elektronického výukového obsahu
- výsledky základního a aplikovaného výzkumu v oblasti e-learningu
- ekonomika a řízení procesů souvisejících s realizací e-learningu
- kvalitativní hodnocení e-learningových kurzů
- standardy e-learningu ve vztahu k akreditacím studijních programů
- digitální knihovny a standardy
- videokonference ve výuce
- e-learning 2.0
- e-learning v celoživotním vzdělávání
- tutorování a kolaborativní formy práce
V rámci konference bude rovněž pořádána „Přehlídka kursů a technických řešení v e-learningu“ jako praktické nekomerční workshopy v počítačových učebnách. Přihlášení účastníci zde mohou zájemcům prakticky předvést ukázku práce v jimi používaném systému, či je provést přímo vlastním vytvořeným kurzem apod. Výzva k přihláškám, podmínky a instrukce k prezentacím budou vyhlášeny v lednu 2007 - sledujte, prosím, aktuality na našich stránkách.
Více najdete na adrese: http://sco.muni.cz/2007/

----------------------------------------------------------------
PMPrepcast - Portál věnovaný přípravě na zkoušky z PM

Zajímavý příklad toho, jak mají e-learning a moderní technologie webové komunikace
k sobě blízko je uplatnění podcastu v on-line přípravě na zkoušky spojené s certifikací
v oblasti projektového managementu. Myslím, že stojí za to, abyste se podívali na nový
portál s názvem "The Project Management Prepcast". 
Na níže uvedené adrese se dočtete ( cituji ):
"Helping you prepare to take the PMP® exam!  Are you planning to take the PMP® exam? We can help you prepare! Use your MP3 player to prepare for the PMP® exam. Listen to The Project Management PrepCast™ and let us explain the concepts, methods, tools and techniques that you will need in order to feel ready to sit for the PMP® exam. Our episodes will acquaint you with the information that you need. Carry them with you wherever you go. Preparing for the exam has never been easier!
http://www.pmprepcast.com/

----------------------------------------------------------------
Podcasting
O tom, jak dalece téma e-learningu a podcastingu spolu souvisí a jakou to má perspektivu se vedou diskuse. Dříve, než si odpovíme, nemusí uškodit trochu se po webu porozhlédnout a zjistit co se v této oblasti děje ve světě. Abych tomu napomohl, zřídil jsem samostatný weblog věnovaný tématu podcasting. Najdete ho na adrese www.akamonitor.cz/podcast.htm. Feed pro RSS čtečku je: www.akamonitor.cz/podcast.xml.
----------------------------------------------------------------
E-learning a ETIKA v podnikatelském prostředí
Na jaře 2006 vydala GRADA knihu s názvem "ETIKA v podnikatelském prostředí". Moji původní recenzi knihy najdete v nejbližších dnech na adrese http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/. Součástí kapitoly "rozvoj osobnosti manažéra" je výklad věnovaný moderní technologii vzdělávání se strukturou:
- E-learning
- vzdělávací objekty
- digitální knihovny.
- e-learning v rámci firmy
- zavádění distančních studijních programů
- standardizace technologií vzdělávání.
Kapitola obsahuje též přehled používaných přístupů zpracovaných CEN/ISSS v roce 2002. Přehled se zabývá:
- procesně orientovanými přístupy
- produktově orientovanými přístupy
- transparentností zdrojů pro v zdělávání.
Zajímavou částí je i pojednání o bodování návrhu výuky a návrhu softwaru.
Text kapitoly uzavírá typologie studujících on-line vzdělávání a úvaha s doporučením na téma: co je nutno řešit při zavádění e-learningu.
Čtenáře určitě zaujmou i navazující části knihy, na příklad základy managementu znalostí ( rovněž v kontextu etických problémů v podnikatelském prostředí).
---
Konference SCO 2006 (Sharable Content Objects)
1. a 2. února 2006 se uskuteční v Brně konference věnovaná širokému okruhu problematiky sdílení výukového obsahu.
Podrobný PROGRAM KONFERENCE NALEZNETE NA ADRESE
http://sco.muni.cz/2006/program.php

Zakladni tematicke okruhy konference jsou:
- Sdileni elektronickeho vyukoveho obsahu - situace a trendy v CR
- E-learning jako pedagogicky proces zamereny na studenta - zkusenosti
- Vysledky zakladniho a aplikovaneho vyzkumu v oblasti e-learningu
- Institucionalni zajisteni e-learningu
- Ekonomika a rizeni procesu souvisejicich s realizaci e-learningu
- Kvalitativni hodnoceni e-learningovych kurzu
- Standardy a jejich vyznam v e-learningu
- Software pro e-learning

----------------------------------------------------------------
E-Learning for Defence and Security
        30. listopadu 2005 se uskuteční v Berlíně forum věnované „E-Learning for Defence and Security“. V pozvánce na setkání se praví – cituji:
“The new security environment also means that there is a growing need for security-related e-learning and online training packages in many areas of civil society. Security awareness among employees, for example, can be greatly enhanced by appropriate corporate intranet programmes. Increasingly, the corporate world is realising that it is very much part of the new security environment and that e-learning can play an important role in developing new security solutions“.

Základními tématy pro diskuzi na setkání jsou:
Military and naval applications of e-learning
Security applications of e-learning
E-Learning and security awareness
Emergency planning and e-learning
Online training for resilience and recovery
The business case for e-learning in defence and security
Developing and marketing e-learning to the military and security establishment
E-Learning and security cooperation
Public / private sector cooperation
Measuring success
Network-centric warfare and e-learning
Online training for crisis management
Data, information and financial security
Public internet security awareness – case studies of the UK and Finland
Procurement, contracting and standards
Securing applications
Language, security and e-learning
Major events and online training

Více se dozvíte na webové stránce věnované setkání:
http://www.online-educa.com/en/forum_defence.htm
----------------------------------------------------------------
SCO 2005
Na 25. a 26. května připravuje Masarykova univerzita ve spolupráci s Univerzitou v Hradci Králové 2. ročník konference o e-learningu. - SCO 2005.
Konference proběhne v Brně na půdě Fakulty informatiky. Jejím tématem je elektronická podpora výuky. Účastníci budou diskutovat o zkušenostech s existujícími systémy pro její správu (LMS), tvorbou výukových kurzů a podporou její přenositelnosti, standardizaci kurzů, využití multimédií, mezinárodní a meziuniverzitní spolupráci, trendy a vizemi do budoucna atd.
O tom, že budete mít s kým diskutovat, se můžete přesvědčit  v seznamu registrovaných účastníků vystaveném na webu konference. Při registraci nebudete kupovat zajíce v pytli. Na webu jsou vystaveny abstrakty všech plánovaných příspěvků zařazených do programu konference SCO 2005. Sborník z konference bude obsahovat 39 recenzovaných příspěvků, včetně tří zvaných přednášek. Sborník tak má šanci stát se cenných souborem poznatků pro všechny zájemce o aktuální přístupy a výzkum v oblasti elektronické podpory výuky - e-learningu.
Všechny potřebné informace vztahující se k 2. ročníku konference a přihlášku najdete na adrese:
http://sco2005.fi.muni.cz/
Arnošt Katolický
http://www.akamonitor.cz/aka-welog.htm
----------------------------------------------------------------
Elektronická výuka školám
Soutěž o řešení vhodné pro učitele a žáky
Společností AutoCont On-line a Microsoft vyhlásily soutěž do o nejlepší elektronický výukový materiál pro produkt Microsoft Class Server ve školním roce 2004-2005. Soutěž má za cíl podpořit aktivitu a zájem škol o prezentaci svých činností v oblastí tvorby a využíváni elektronických výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků. Soutěže se mohou zúčastnit základní školy, střední školy a učiliště se sídlem na území České republiky.Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit na internetové adrese www.classserver.cz
( více v ComputerWorld 10/2005)
----------------------------------------------------------------
EXCEL - Makra - VBA
On-line kurz nabízený firmou Dashofer
MS EXCEL patří vedle MS WORDu k nejpoužívanějším softwarovým nástrojům celé řady profesí. Jednou z jeho předností je schopnost uspokojit nároky jednoduchých úloh i velmi složitých aplikací
Znalost základů VBA, společně s využitím MAKER, umožňuje uživatelům – tvůrcům využít Excel k vytváření náročných aplikací šitých na míru potřeb. Na toto téma byla vydána celá řada knižních publikací a několik multimediálních příruček. Vývoj přístupů ke vzdělání směrem k e-learningu nenechal bez povšimnutí ani přípravu uživatelů Excelu na uvedené náročnější aplikace.
Pro čtenáře, kteří dávají přednost individuálnímu, částečně asistovanému studiu, nabízí vydavatelství DashoferOn-line kurz EXCELU se zaměřením na MAKRA.“ Firma Dashofer mi umožnila detailní seznámení s uvedeným kurzem. Na níže uvedené adrese uvádím náhled do prostředí on-line kurzu a jeho hodnocení. Ze svého hodnocení vyjímám:
- Zvolená forma výuky je racionální. Studující dostává každý týden k dispozici aktuální lekci s novým studijním tématem. Samotný výklad ( lekce) je doplněn příkladem, cvičením s úkolem a vzorovým kontrolním řešením.
- Rozsah lekcí ( v Kb ) nepřesahuje přijatelnou míru odpovídající podmínkách stahování při pomalejším připojením k internetu.
- Lekce jsou podávány srozumitelným jazykem.
- Celá výuka je zaměřena na potřeby praxe.
- Sekvence výkladu je ( až na malé výjimky ) dobře volena. Studující má navíc možnost návratu k obsahu předešlých lekcí.
- Náročnost úkolů a příkladů je dobře volena.
- Výklad respektuje cíl kurzu. Nezachází do přílišných podrobností jazyka VBA, jeho výklad slouží potřebě úprav zaznačených maker.
Více najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/excel_makra_vba.htm
aka
----------------------------------------------------------------
Y!Q - nová služba firmy Yahoo!
Nově koncipované vyhledávání na internetu
Již delší čas se řeší problém kontextového vyhledávání na webu. Mělo by dojít k výraznému snížení procenta nerelevantních výsledků vyhledávání. Problém byl a dosud je v tom, jakým racionálním způsobem vyjádřit onen kontext.
Firma Yahoo přichází s novou a pro uživatele velmi snadno zvládnutelnou metodou. Stačí nainstalovat speciální DemoBar do Internet Explorertu ( 5 a vyšší verze ) obsahující tlačítko "Related Search". Zadání kontextu probíhá tak, že uživatel pomocí myši označí přímo na stránce, na které se právě nachází, slovo - slova - odstavec obsahující klíčová slova pro hledání. Poté kliknete na tlačítko "Related Search" a to je vše co se po Vás chce. Základ efektu spočívá v tom, že vyhledávač má podstatně více informací o tom, o jaký typ informací máte zájem. Systém totiž aktivuje rozšířené vyhledávání z klíčových slov, které nalezl na právě aktivní stránce. Výsledky jsou zobrazeny na původní webové stránce, což urychluje vyhledávání.
Novinku si můžete vyzkoušet na adrese:
http://yq.search.yahoo.com/splash/demobar.html
Podrobnější výklad v angličtině najdete na adrese:
http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/yq/index.html
----------------------------------------------------------------
E-learning v praxi
Způsob, jak se lidé učí, se mění za pochodu.
Pod tímto názvem je opublikován článek v prosincovém čísle časopisu PC World.
Z obsahu:
- Co všechno se nyní nabízí?
- Bezpečnost je v popředí
- Bezdráty jsou aktuální
- IT Essentials I a II - náplň obou kurzů
- Škola, kde to funguje
Obsah článku se převážně týká změn v orientaci a náplni e-learningových aktivit Cisco Network Academy.
----------------------------------------------------------------
Školení na míru
Pod tímto názvem zveřejnil CemputerWorld následující zprávu:
Společnost CCA Group vytvořila nástroj na tvorbu e-learningových kurzů Ramses Course Designer. Ten poskytuje jednoduché uživatelské prostředí, které umožňuje vytvořit plnohodnotný e-learningový kurz integrovatelný do běžných LMS systémů. Ramses Course Designer je určen pro státní i komerční firmy, které chtějí samy rozšiřovat vzdělání ( rekvalifikaci) svých zaměstnanců.
----------------------------------------------------------------
Projekt e-learningového mostu Kanada - Evropa
Kanadské a evropské univerzity a společnosti spojily síly v e-learningu.  Společnost Technomedia Training je iniciátorem vytvoření e-learningového mostu - internetové sítě pro výměnu obsahu a metod elektronického vzdělávání, jež spojí kanadské a evropské univerzity s firmami, které se chtějí podílet na e-learningových projektech v oblasti managementu a technologie. Cílem rozsáhlého projektu je podle autorů vytvořit pro členy prostředí, v němž by mohli sdílet své zkušenosti z internetového vzdělávání a poskytnout jim přístup ke sdíleným kurzům.
Spoluprací na elektronickém mostu si partneři projektu chtějí zajistit podporu a urychlení internetového rozvoje jejich lidského kapitálu prostřednictvím sdílení strategického učebního obsahu a nejpokrokovějších metod e-learningu.
Zdroj: Deník Právo, 3.11.2004 a portál http://www.headlines.cz/
----------------------------------------------------------------
E-learning před branami škol
Pod takovým názvem byla v listopadovém čísle časopisu Softwarové noviny opublikována stručná úvaha učitele informatiky ( v současné době pracovníka MŠMT ) Ondřeje Neumajera. Připomíná sice, že "dnes jsou velmi ceněny procesy jako socializace, týmová spolupráce, rozvoj kognitivních  schopností a dovedností, verbální komunikace a získávání všestranných znalostí", což lze elektronickou cestou zajistit v dnešních podmínkách dost obtížně, přesto - pokud jsem ho dobře pochopil - uvažuje sice střízlivě, nicméně optimisticky nejen o uplatnění e-learningu ve fírmách a institucích, ale i ve školách. Úvaha obsahuje argumenty, o které se autorův názor opírá.
3. října 2004 A. Katolický
P.S. Malá poznámka pod čarou: měsíční návštěvnost www stránek AKA-MONITORu činila v říjnu 119.631 přístupů. Tento weblog se na návštěvnosti podílí nemalou měrou. Jsem rád, že můj monitoring nevyznívá naprázdno. Pěkný den!
----------------------------------------------------------------
Pozoruhodná návštěvnost AKA-MONITORu
S potěšením mohu oznámit, že měsíční návštěvnost www stránek v doméně www.akamonitor.cz v říjnu poprvé přesáhla 100.000 a dosáhla hodnoty 119.631 přístupů. Připočtením návštěvnosti mých dalších www stránek roztroušených po řadě servrů na webu, se dostáváme blízko k číslu 150.000. Jsem rád, že se mi cestou internetové publicistiky daří přispívat k informovanosti studentů, pedagogů, manažérů, ICT profesionálů a mnoha dalších přátel internetu. Arnošt Katolický.
----------------------------------------------------------------
Bezplatný 7-denní přístup do e-learningového kurzu ITIL
Na adrese http://www.itil-academy.de/ s volbou "elearning" v horizontálním menu si můžete objednat BEZPLATNÝ TEST-ACCOUNT pro 7-denní přístup do živého e-learningového kurzu ITIL. Po zaregistrování na www stránce "itil-academy" obdržíte e-mail, obsahující ID a heslo pro vstup do test-accountu. V e-mailu si povšimněte upozornění, že nabízený test-account se vztahu k omezené verzi reálného placeného kurzu. ( Bitte beachten Sie, dass dieser Test-Account nur eine begrenzte Funktionalität beinhaltet und somit nur Teile einzelner Module enthält. Ihr Account ist für 7 Tage freigeschaltet.) I tak si myslím, že stojí za to prohlédnout si profesionálně provedený EL kurz, jak po obsahové, tak po metodické a technické stránce.
----------------------------------------------------------------
Jedno z velmi náročných témat pro výuku formou e-learningu je "ITIL-ITSM Best Practices". Ve svém novém weblogu věnovaném ITIL jsem vystavil odkaz na slideshow sestavenou z výřezů z vybraných obrazovek EL kurzu nabízeného firmou "ITIL-Academy". Dříve než použijete odkaz na slideshow, věnujte,  prosím, pozornost mému komentáři! Adresa weblogu je:
www.akamonitor.cz/ITIL/. Tématika ITIL se ukázala jako velmi aktuální, o čemž svědčí rychle rostoucí návštěvnost weblogu. Listopadová konference firmy "Top vision" s názvem "IT Service & Support - řízení výkonnosti, nákladů a rizik podle ITIL Best Practices" pozornost tomuto tématu bezpochyby dále významně podpoří.
aka - 13.10.2004.
----------------------------------------------------------------
V říjnovém čísle časopisu "The Blue Rose" najdete zajímavý článek Jany Pradlové s názvem "Do Evropy s e-learningem".
Autorka uvádí řadu méně známých a při tom pozoruhodných informací o aktivitách IBM ČR v oblasti e-learningu - především v souvislosti s přípravou pracovníků státní správy na působení v podmínkách našeho členství v EU. Autorka shrnuje krátkou historii působení IBM ČR v oblasti e-learningu. Podává vysvětlení k projektu e-learningového portálu, který přešel do ostrého provozu od 1. dubna 2004. Jde o autonomní systém spravovaný firmou IBM jako dodavatelem celého řešení. Jádro článku je v přiblížení vzdělávacího obsahu projektu "Minimum o EU". Uvádí též přehled podpůrných materiálů, které jsou součástí programu. Zajímavá je informace o tom, že studentům-absolventům poskytuje IBM dlouhodobý bezplatný přístup do vzdělávacího portálu i po ukončení studia. Pouze méně než 19 % účastníků by, podle provedeného průzkumu, dalo přednost ve studiu klasické prezenční formě před realizovanou formou e-learningovou. Článek končí přehledem toho, co nového  připravují IT Education Services IBM ČR pro další období.
----------------------------------------------------------------
V zářijovém čísle Softwarových novin byl publikován zajímavý text Věry Suchánkové věnovaný hledání odpovědi na otázku:
"Ovlivňují informační a komunikační technologie a internet, jako jejich neoddělitelná součást, nějakým způsobem výukové postupy? Pokud ano, jak?"
Nemohu prohlásit, že se vším v článku souhlasím, každopádně však doporučuji článek prostudovat a nad jeho obsahem se zamyslet. O tom, jaký význam tématu přikládá redakce SWN, svědčí prostor 11-ti stran plných informací.
Z obsahu vybírám alespoň titulky kapitolek:
- E-learning
- Informační zdroje
- K čemu může být internet?
- Stroj na učení
- Zdroj informací
- Pomocník učitele
- Pomocník studenta
- Internet doma
- Globální prostředí
- pohled k sousedům
- Evropa, a nejen ta
- Důležitá poznámka závěrem.
Čtenář jistě ocení vložené seznamy odkazů na webové zdroje.
aka - 13.9.04
----------------------------------------------------------------
V nejbližším čísle časopisu Moderní řízení by měl být zařazen
speciál na téma: "Moderní formy vzdělávání". 8.9.04 - aka
----------------------------------------------------------------
Pristi tyden startuje letni e-learningový kurz
"DALŠÍ MOŽNOSTI A FUNKCE DIGITALNIHO FOTOAPARATU"
Bude zaměřen na informace o barvach, o prezentacich, o praxi a aplikacich.
Posledni možnost registrace ZDARMA na
http://www.dtpstudio.cz/elearning/dmf/dmf_01.asp
Ve 3 internetovych workshopech kursu se naučíte dělat 3D foto,
kruhová panorama a odstraňovat šum z digifoto.
----------------------------------------------------------------
V 13/04 čísle Světa počítačů
je zveřejněn rozhovor s Janem Plecháčem, Key Account Managerem, LangMaster Internetional, pod názvem "E-learning od útlého dětství". J. Plecháč odpověděl na řadu běžně zadávaných otázek, ale i na otázky netradiční, z nichž za pozornost stojí:
- čím se liší dosavadní české zkušenosti s e-learningem od zahraničních
- jak vypadá optimální elektronický student a co mu u nás zatím chybí
- čím chce LANGMaster přispět k rozšíření e-learningu v ČR.
----------------------------------------------------------------
V deníku Právo
jsem postřehl krátkou informaci o t. zv. "bezdečném vzdělání na webu". Stránka je v anglickém jazyce. O poslání stránky se dozvíte na adrese: Co se dozvíte na stránkách INFED?
- What is informal education, where does it happen and how does it fit in with other ways of thinking about the work?
- What do informal educators actually do? Examples from schools, social work, community work and youth work. See, also: training informal educators.
- A (very) brief guide to informal education theory
The development of theorizing about informal education. Links to key theorists, books and institutions.
- Explore different facets of informal education and lifelong learning.
- The history of informal education explored via a virtual walk in central London. Over 60 pages to visit.
- The informal education booklist. An annotated bibliography.
----------------------------------------------------------------
V monitorovaných zdrojích jsem našel 2 informace:
1.  "Je e-learning přínosem?"
tak se jmenuje článek, který byl zveřejněn v časopise Počítač pro každého. Mnoho nového sice nepřináší, ale přehled výhod a nevýhod e-learningu se může hodit.Zdůvodňuje "blended learning" - smíšené-kombinované vzdělávání. Za zamyšlení stojí rezolutní tvrzení autorky:"co se týká škol, tam je třeba zachovat klasický model frontální výuky", od kterého se odvíjí doporučení směrem ke kombinaci.
2.  obdržel jsem oběžník firmy "learn2grow". V tomto okamžiku nemohu uvést odkaz na jeho webovou verzi, jelikož ještě nebyl vystaven. Jde o květnové vydání "TRENDY VE FIREMNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ". Až bude dostupný, doporučuji Vaší pozornosti zejména akcent na simulaci v e-learningu. Autorka mne opravdu potěšila, jelikož právě na školách by tento  trende mohl přinést rozšíření oblasti užití E-L. Delší čas to zdůrazňuji. Z mailu-oběžníku firmy cituji jeden odstavec:
"Co považuji za největší přínos simulací pracovního výkonu?
Simulace v e-learningu má mnohem širší záběr, než učebnové hraní rolí. Máte možnost vyzkoušet si velké množství scénářů v bezpečném prostředí, bez toho, aby na vás byly upřeny zraky (případně i videokamery) dalších účastníků kurzu. Můžete si vyzkoušet i cesty, které považujete za chybné a dozvědět se, k jakým výsledkům vás takové cesty zavedou."
aka  - 5. 5. 2004
----------------------------------------------------------------
"Zdroje a nástroje" s podtitulkem "Podnikový e-learning vede k úsporám a lepšímu sdílení informací" - takto je označen článek v květnovém čísle časopisu "ebiz". Obsah článku vyjadřuje jeho osnova:
- Know-how od poučených ( kdo se EL v ČR zabývá )
- Jasná strategie
- Infrastruktura
- Ve velkém i malém
- Zpětná vazba
Vloženy jsou dvě okna:
- Podnikové e-learningové projekty
- Řešení šité na míru
Článek poslouží k orientaci v problematice E-L začínajícím firmám.
aka  - 28.4.2004
----------------------------------------------------------------
Obdržel jsem dubnové vydání oběžníku rozesílaného e-mailem na vyžádání
firmou "learn2grow". Obsahuje stručnou reportáž z 4. konference "E-learning 2004". Zasílání oběžníků si můžete objednat na www stránce firmy, t.j. na:  http://www.learn2grow.cz/ Oběžník nese název "Trendy ve firemním vzdělávání".
aka - 2. dubna 2004
----------------------------------------------------------------
 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc

 

FOTOREPORTÁŽE z různých akcí na ZČU i mimo ní najdete ZDE ZDE

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877