Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A - M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E

 

Bezdrátové sítě WiFi
Praktický průvodce
Patrick Zandl
 

       Navštívili jste INVEX 2003? Povšimli jste si pavilonu s nepříliš známým názvem „Technologie Wi-Fi“, který byl naplněn a obklopen zejména mladými lidmi s PDA-čky a s notebooky?
       Zabloudili jste při svých toulkách po webu na adresu www.marigold.cz?
Pak Vás určitě nepřekvapuje zpráva, že vydavatelství CPress a zejména známý síťový odborník a internetový publicista Patrick Zandl „nevydrželi“ a bleskově zareagovali vydáním nové pozoruhodné knihy věnované Wi-Fi.
      Téma „Bezdrátové sítě“ je velmi široké. Patří  do něj problematika mobilních telefonních sítí a standardu GSM, UMTS, CDMA , ale i radiové sítě Tetra, datové sítě FWA atd. Kniha P. Zendla je věnována části problematiky bezdrátových sítí, jmenovitě WiFi – Wireles Fidelity – představující v současné době velkou příležitost a velké lákadlo pro zájemce z nejrůznějších profesí, vzdělání, věku i zájmů. O fenoménu Wi-Fi sítí můžeme hovořit od roku 2000. Autor vysvětluje důvody tohoto vývoje, spočívající především  v možnosti rychle a snadno vytvářet datové sítě bez nutnosti pokládky kabelů, v existenci jednotného standardu a z toho vyplývající příznivé ceně. Toho využili jednotlivci, kteří přispěli k boomu Wi-Fi tím, že se prostřednictvím Wi-Fi začali propojovat do často poměrně rozsáhlých komunitních sítí, jimiž sdílejí svá data, hrají hry a dělí se o připojení k internetu.
        Je proto zcela přirozené, že na tuto situaci bylo třeba reagovat zpřístupněním poznatků formou knihy, která by přiblížila problematiku Wi-Fi nejen technikům a manažérům- investorům, ale i běžným uživatelům, které nezajímá tolik technická stránka věci, nýbrž to, co využitím technologie Wi-Fi mohou získat, jak složité je tuto techniku zvládnout, co pro to musí udělat a zejména co je to bude stát. Kniha Patricka Zandla dává odpovědi na všechny uvedené okruhy otázek.
        Technici získají  velmi podrobné informace
- o základech sítí 802.11, o hardware pro sítě WiFi
- o komponentech, typech sítí, o dostupných frekvencích
- o dostupném sortimentu antén, kabelů, konektorů
Technici velmi ocení rady jak vybrat správný přístupový bod či síťový most
       Investorům kniha nabízí podklady pro plánování výstavby bezdrátové sítě, pro plánování venkovního pokrytí a venkovní sítě.
        Autor rozebírá rovněž aktuální problém bezpečnosti Wi-Fi sítí, který zajímá všechny, kdo pochopili rizika bezdrátových přenosů. Seznamuje čtenáře se zabezpečením sítě šifrovanou komunikací, autentizací, filtrováním adres atd.
        Pro širší uživatelskou obec jsou určeny orientační informace o náročném, ale velmi důležitém dílčím tématu, kterým je licencování frekvenčních pásem, jeho významu, standardech a o vývoji z pohledu dynamiky uživatelských možností. To je důležité pro pochopení budoucího směřování vývoje bezdrátových sítí, jmenovitě Wi-Fi.  Jednou z oblastí, kde se Wi-Fi sítě začínají uplatňovat nejviditelněji, jsou t. zv. komunitní sítě. Autor vysvětluje jejich specifikum srovnáním s typickými komerčními sítěmi.
        Stranou pozornosti nezůstává ani podpora WiFi v různých operačních systémech. Sympatické je rozšíření obsahu knihy o problematiku kompatibility WiFi s PocketPC a s PalmOS. Kapesní počítače (PDA) představují významný segment pro svoji blízkost WiFi sítím v oblasti mobility užití ICT.
        Ve všech kapitolách knihy nachází čtenář zkušené rady odborníka, tipy a návody na řešení možných problémů.
       Jako uživatel bezdrátové sítě mohu z vlastní zkušeností prohlásit, že mi kniha P. Zandla umožnila velmi rychlou orientaci v široké problematice Wi-Fi technologie. Pomohla mi uspořádat dílčí poznatky do uceleného systému a přispěla k vytvoření vlastního uživatelského názoru na možný přínos využití Wi-Fi.
       Vydavatelství CPressu patří dík za to, že opět přichází se správnou knihou v pravý čas. Čtenářům z řad uživatelů, nebo technikům vstupujícím do oblasti bezdrátových sítí poprvé, doporučuji, aby se nenechali odradit skutečností, že více než polovinu knihy zabírají technické detaily. Pročtení méně technicky zaměřených kapitol Vám usnadní nejen uživatelskou orientaci v problematice, ale i rámcové pochopení technicky zaměřené části knihy, což nemůže nikdy uškodit. Pokud Vás téma WiFi zaujme natolik, že se rozhodnete tématu věnovat další pozornost, vězte, že na webu přibývají denně nové informace. Nechcete-li pátrat naslepo, využijte www stránky Patricka Zandla – www.marigold.cz. Přeji Vám příjemné čtení!

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Doc.aka@akamonitor.cz
25. února 2003.
 


Odkaz na URL
www.akamonitor.cz/iproek/
 

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc  - 30. listopadu 2003

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 377471758, 728-218877