Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno: Arnost Katolicky
Místo: Plzeň, Czech Republic

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudní znalec KS Plzeň, docent na ZČU v Plzni a na VŠMIE v Praze.

24.3.10

Tento blog byl přesunut


Tento blog je nyní umístěn na adrese http://srm-aka.blogspot.com/.
Během 30 sekund budete automaticky přesměrováni, případně můžete kliknout sem.

Pokud tento zdroj odebíráte, aktualizujte své odběry na stránce
http://srm-aka.blogspot.com/feeds/posts/default.

16.2.10

Změny na portálu AKA MONITOR

Právě dnes jsem vyměnil obsah domovské stránky svého portálu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradičně, inspirovala mne informační tabule
před obecním úřadem :-).
Úlohu hlavního rozcestníku jsem předal stránce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velké
části mých webových stránek, pořízených za 15 let existence
portálu AKA MONITOR.
Na stránku SITEMAP jsem umístil i 3 nástroje:
- pole pro vyhledávač (Google směrovaný dovnitř domény),
- pole pro WolframAlpha - více o systému najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracovač webových adres TinyURL.
Během března t.r. proběhne změna v hostingu odborných blogů.
(Google přestane podporovat FTP pro upload.) Takže pokud
byste narazili na problémy, podívejte se, prosím, na stránku
věnovanou novinkám na portálu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyvětlení jak
postupovat. Za případné problémy se předem omlouvám.

30.9.09

The Agile Business Analyst

Rapidly changing market conditions are requiring companies to shorten delivery cycles and become more responsive to customer expectations. Agile development methodologies are leading the way, helping software development teams adjust to the new economy. Agile challenges our notion of software engineering best practices, project management methodology, and how we lead our teams. The Agile movement impacts every role on a project team differently and creates opportunities to learn new skills and develop new ways of working together.

Agile development is having a significant impact on the Business Analyst community. Agile introduces a significant shift in how teams look at requirements and when they are defi ned in the process. Agile Business Analysts are an integrated part of the team throughout the life of the project and facilitate collaboration across a broader cross section of the project team and the business. Collaboration, facilitation, leadership, coaching, and team building become significant new skills required for Business Analysts on Agile projects. Leadership and collaboration are key components critical to their success.
With these new skills and new ways of looking at the development process, Business Analysts are well positioned to become critical to the success of Agile teams.
Více na : http://www.requirementsnetwork.com/node/1943

3.3.09

Managing the Requirements Process

Tajímavý 3-stránkový text věnovaný procesu řízení a správy požadavků, jsem
vystavil na adrese:
http://web.vsmie.cz/katolicky/Managing_the_Requirements_Process.pdf
Doporučuji prohlédnout nabídku odb orných weblogů na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz
nedávno byly vystaveny weblogy věnované sociálním sítím, virtualizaci a
Cloud computingu.

19.10.08

Další weblogy na AKA MONITORu

Rád bych Vám připomenul existenci dalších, tématicky blízkých weblogů: informační management, total information quality management, business process management, requirements management, ITIL-CoBIT-ITSM, digifoto a další, které najdete využitím rozcestníku na weblogy: http://weblogy.akamonitor.cz.

Další weblogy AKA MONITORu

Rád bych Vám připomenul existenci dalších, tématicky blízkých weblogů: informační management, total information quality management, business process management, ITIL-CoBIT-ITSM a další, které najdete využitím rozcestníku na weblogy:http://webogy.akamonitor.cz.

7.10.08

Inquestra E-Learning Curriculum

Během uplynulých let jsem několikrát upozorňoval na sadu výborných elektronických kurzů firmy INQUESTRA. Firma pozměnila své webové stránky, obsahující odkazy na kurzy, informační zdroje a tutoriály. Já jsem byl až dosud informován o následujících částech nabídky INQUESTRY:
Inquestra Courses
Business Systems Analyst Certificate Program
The Fundamentals of Requirements Elicitation
Determining a Project’s Objectives
Determining a Project’s Scope
Describing Business Processes
Determining Information Requirements
Developing User Stories in an XP Environment
Project Management Concepts for Managers
Inquestra Resources
Business Analyst Assessment
BSAC Certificate Package
(Audio Book) Agile Requirements and User Stories: Extreme Programming Practices for Project Managers and Business Analysts
Další informace, včetně cen kurzů a podrobných metodických návodů jak se zdroji pracovat, najdete nyní na adrese:
http://www.inquestra.com/course-catalog/course-list.html

28.9.08

Multidimenzionální měření postupu vývoje sw

Upozorňuji na pozoruhodný článek, publikovaný v zářijovém čísle časopisu ITSystems.
Pojednává o multidimenzionálním měření postupu vývoje sw.

11.7.08

Požadavky na software - kniha CPressu

Když jsem na portálu CPressu spatřil nabídku knihy s uvedeným názvem, chtělo se mi zvolat "hurááá - konečně". Proč? Před 2 roky jsem začal s přednáškami na téma "Správa požadavků" (v pojetí "vývoj a správa požadavku" - čili Requrements Management) na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Když jsem úkol převzal, netušil jsem co mne čeká. Kromě několika stručných článků jsem v češtině nesahnal skoro, co by téma pokrývalo komplexně. Studoval jsem z anglických zdrojů, nejvíce mi pomohla kniha MicrosoftPressu "Software Requirements - 2.vyd. z roku 2003". Ale co dat studentům jako povinnou literaturu? Naštěstí mi v začátku pomohla firma LBMS, která pořádá školení na dané téma. Když jsem si dal pracně dohromady vlastní prezentace, přichází CPress s kvalitním překladem právě výše uvedené knihy Software Requirements. Konečně mají studenti, ale i lidé z praxe, komplexní pojednání na dané téma v češtině. A nejen to, autor prezentuje téma v širokém kontextu navazujících disciplin. Jsem přesvědčen, že kniha přispěje k omažitému oživení tohoto důležitého a často opomíjeného tématu.
Na webu CPressu je vystavena hodnotná anotace knihy, dobře vybrané ukázky z knihy a hlavně detailní obsah, podle kterého si uděláte sami dokonalou představu o tom jak významnou tato kniha je nejen pro analytiky požadavků a business analytiky, ale pro celou branži ICT, podílející se na zadání, vývoji a správě požadavků na software. Knihu ocení i profesionálové z oblasti řízení ICT projektů. Před dvěma léty jsem vystavil detailní komentovanou upoutávku na anglickou verzi knihy na stránce tohoto odborného weblogu věnovaného
Software Requirements Management - SRM. Pro nalezení konkrétní zprávy na stránce weblogu doporučuji použít vyhledávací klíč "Microsoft Press". Více informací o českém vydání knihy najdete ZDE-ZDE .

25.9.07

Developing User Stories in an XP Environment (ENG)

Hodinový multimediální e-learningový kurz, nabízený firmou INQUESTRA, představuje úvod do vývojového cyklu a do procesu Extremního Programování ( XP ) a Extremní Analýzy ( XA ) se zaměřením na User Stories ( v literatuře používáno bez překladu, nebo překládáno jako požadavky zákazníka). Kurz vyvrací řadu mýtů, které brání efektivnímu užití XP, přibližuje výhody XP a podmínky dosažení efektu jeho uplatnění, především ty, které souvisí s kvalitou požavků.
Kurz se zaměřuje na odpovědi následujících otázek:
- How do I put User Stories in their proper context?
- How detailed should each User Story be?
- How do I write User Stories consistently?
- How do I determine the dependencies between User Stories?
- How do I deal with contradictory and ambiguous User Stories?
- What is the Extreme Programming Development Cycle?
V anotaci kurzu na stránce dodavatele se praví:
"This tutorial is intended for those who are relatively new to the User Story and Extreme Programming world and want to do it ‘right the first time’, or those who are experienced and want to pick up some tips and techniques before tackling their next XP project."
Obsah kurzu představuje význammný přínos do souboru metod vývoje požadavků ( Requirements Development ) i celého Requirements Managementu. O významu User Stories se praví:
"User Stories are one of the primary development artifacts for XP project teams. A user story is a very high-level definition of a requirement, containing just enough information so that the developers can produce a reasonable estimate of the effort to implement it. A good way to think about a user story is that it is a reminder to have a conversation with your customer (in XP project stakeholders are called customers).
Bleskový pohled na několik slajdů z obsahu kurzu najdete kliknutím na obrázek v levém horním rohu zprávy!
Více informací získat na adrese:
http://www.inquestra.com/IQ003dusxp.htm

3.8.07

„Správa požadavků“ v studijním plánu manažerské informatiky na VŠ

Text je částí podrobnějšího pojednání, které je publikováno ve sborníku Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky v Praze, pod názvem: „Pojetí a poslání předmětu „správa požadavků“ v studijním plánu manažerské informatiky na VŠMIE.“

Jednou z prvních VŠ v ČR, kde se správa požadavků ( SP ) vyučuje jako samostatný předmět je Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky v Praze . Ani na předních zahraničních VŠ dosud nelze hovořit o nějaké tradici. Ze strany VŠMIE jde o projev pochopení významu multidisciplinárního, komplexního, systémového a systematického přístupu k životnímu cyklu požadavků, zahrnujícímu technická a netechnická hlediska. Vědomí potřeby zvýšit pozornost poznatkům, které umožní studentům pochopit věci v souvislostech, mne vedlo k rozhodnutí, přijmout před rokem nabídku vedení VŠMIE a ujmout se předmětu nazvaného „správa požadavků“.

Standardní slovník terminologie SW inženýrství definuje požadavek jako:
- podmínku nebo schopnost, vyžadovanou zákazníkem k vyřešení problému nebo dosažení cíle,
- podmínku nebo schopnost, kterou musí splnit nebo poskytnout systém nebo komponenta systému, aby bylo vyhověno smlouvě, standardu, specifikaci nebo jinému formálně závaznému dokumentu,
- dokumentované vyjádření podmínky nebo schopnosti uvedených v bodech předchozích.
Požadavky jsou specifikacemi toho, co má být implementováno. Popisují jak se má aplikace chovat a jaké má mít vlastnosti. Mohou představovat i omezení pro proces vývoje aplikace.

Správa požadavků má výrazně interdisciplinární charakter. Využívá poznatků takových disciplin, jako:
- projektový management
- risk management
- change management
- configuration management
- softwarové inženýrství
- teorie a praxe inovací
- některé části z personálního managementu
- řízení týmové práce, atd.

Jako významný argument, potvrzujících význam studia správy požadavků, může posloužit následující přehled nejčastějších příznaků blížících se problémů při správě požadavků:
- uživatelé jsou příliš zaměstnání na to, aby se věnovali spolupráci s analytiky nebo vývojáři
- projektová vize, ani rozsah projektu nejsou nikdy pořádně definovány
- stává se často, že se za mluvčí uživatelů vydávají různí manažeři nebo odborníci různých útvarů, kteří však uživatele nereprezentují
- uživatelé přísahají, že všechny jejich požadavky jsou kritické, takže se nemusí zabývat otázkou priorit
- požadavky existují v hlavách firemních expertů, nikdy nejsou zaznamenávány
- vývojáři si musí domýšlet co asi uživatelé potřebují, protože postrádají přesné a včasné informace
- komunikace mezi vývojáři a uživateli se zaměřuje na to, co vidí na displeji uživatelů a ne na to, co budou se softwarem skutečně dělat
- uživatelé sice podepisují požadavky, ale pak je soustavně mění
- požadavky na změnu se ztrácejí, takže ani vývojáři, ani sami uživatelé nemají přehled o skutečném stavu v jejich realizaci- vývojáři zajistí novou funkcionalitu, ale nikdo ji nevyužívá
- specifikaci požadavků je učiněno zadost, ale uživatelé spokojení nejsou
- rozsah projektu se se změnami požadavků zvětšuje, ale projekt se zpožďuje, protože nejsou k dispozici dodatečné zdroje a žádné stávající požadavky nejsou rušeny.
Za pozornost stojí pestrost uvedených problémů. Podle zkušeností odborníků stačí, když jsou v organizaci alespoň 3 stavy ze seznamu totožné se skutečností, aby byl důvod k vážnému zamyšlení nad SP.

„Správa požadavků - SP“ resp. „Requirements management - RM“, je v řadě zemí delší dobu předmětem pozornosti jak v teorii, tak v praxi. Přesto vše ukazuje na to, že nedostatečná pozornost požadavkům, je celosvětově hlavní příčinou problémů s úspěšností projektů (nejen sw). V ČR jsme v oblasti racionalizace SP pozadu: - neexistuje ucelená česká publikace pokrývající téma RM,- pojednání na dílčí témata RM v podobě článků publikovaných v časopisech je velmi málo,- na školách je téma SP většinou rozptýleno po kouscích do řady „mateřských“ předmětů,- ani odborné akce ( semináře a konference ) zatím v ČR téma RM nedocenily,- „prapor“ RM zatím drží pouze přední firmy, které se tématu věnují m.j. v návaznosti na poradenství ( interní nebo externí ) v oblasti SWI,- ani přístupy projektového managementu problematiku RM dostatečně nezdůrazňují.Problémy začínají už u terminologie. Název předmětu „Správa požadavků - SP“má své výhody i neváhody. Výhodou tohoto názvu je náznak skutečnosti, že SP není výlučně spojena se softwarem, ale že má mnohem širší význam. Nevýhoda názvu SP je spojena s českým výrazem „správa“, který intuitivně předpokládá existenci požadavků, zatím co nejnáročnější aktivity RM jsou spojeny s jejich vývojem ( Requirements Development – DM ). Řešením je zavedení pojmu Requirements Engineering – RE, který zahrnuje RD i RM. Velkou pozornost vyžaduje t. zv. traceability (trasovatelnost) vývoje požadavku, ovlivňující organizovaný návrat do dřívějších etap v životním cyklu požadavku - v případě jeho změny.

Proces formulace a potvrzení požadavku není jednoduchý. Požadavek prochází fázemi získávání, analýzy, specifikace a verifikace a výstupy z každé fáze představují výsledky rozhodnutí, bez ohledu na to, co se s výstupem bude dít dále. Je to sekvence, nebo síť dílčích rozhodovacích aktů, při němž každý výstup ovlivňuje navazující aktivity. Důležitá je soustavná komunikace mezi všemi účastníky procesu, kterou musí aktivně ovlivňovat osoba nebo tým v roli označované jako „requirements analyst – RA“ – analytik požadavku. Ještě náročnější je rozhodování o změně požadavku ve fázích následujících po formulaci požadavku. Do hry zde vstupuje komise pro change management. Velkým problémem je časté odkládání dílčích rozhodnutí, což může ohrožovat úspěch celého projektu.

RA musí být přesvědčený, že business požadavek, uživatelský požadavek a funkční požadavek byly formulovány v souladu s určitými principy, platnými pro proces RE. RA pomáhá partnerům dospět k takovým formulacím, které představují výsledek JEJICH promyšlené a zdůvodněné představy a ne náhodný nápad. RA se musí přesvědčit, že byly vzaty v úvahu souvislosti, vazby, atd.Obě roviny – věcná a metodická – se velmi prolínají, proto pro mnohé RA není snadné se ubránit tomu, aby při vedení partnera přešli z metodické roviny do roviny věcné. I v tom je kus profese.

Úspěch fáze formulace požadavků závisí z velké části na zvolené technice zjišťování požadavků od účastníků procesu a uživatelů budoucího produktu. Patří k nim: interview, řízený workshop, analýza dokumentů, průzkum, návštěva uživatele, analýza bussiness procesu, analýza workflow a činností, seznam událostí, analýza konkurenčních produktů, reverse inženýring existujícího systému a j.U interview, u workshopu, u brainstormingu atd. velmi záleží na způsobu komunikace RA ( analytika požadavků) s partnery. Je to doména psychologie, sociologie, logiky atd. RA musí diskusi vést z hlediska racionality průběhu, musí volit jazyk, kterému je rozumět, nesmí vnucovat své představy, ale ovlivňovat způsob myšlení a vyjadřování partnerů. Je třeba věnovat pozornost navozené atmosféře, metodám a technikám záznamu diskuse. S tím souvisí i pojetí souhlasu účastníků s návrhy, které ( jako výsledek jednání ) předkládá RA. Nesmí jít o odkývání, ale o vědomé, svobodné stanovisko.

Obecné bariéry včasného uplatnění kvalitně připravených změn požadavků:
- nedostatek času, zaneprázdněnost , tlak trhu na urychlení dodávek
- nedostatek podpory vedení procesům RD a RM a potřebným investicím do procesu
- obecný odpor proti změnám
- skeptický přístup k procesům RE
- neochota akceptovat nové nebo lépe strukturované procesy
- třenice mezi účastníky procesu
- podivná podniková kultůra
- neadekvátně školení pracovníci
- nejasné projektové role a odpovědnosti
- nedostatek přímé odpovědnosti za aktivity
- problém s dostupností „product champions“
- málo pozornosti problémům, které přináší praxe RD a RM.

Požadavky na schopnosti pracovníků, působících v oblasti SP, které jsou obzvláště významné pro kvalitní definici požadavků
- schopnost písemné a ústní komunikace,
- schopnost řídit jednání,
- schopnost jednat,
- schopnost řešit problémy,
- schopnost řídit vztahy,
- orientace na detaily,
- schopnost rozlišovat požadavek od řešení,
- schopnost naslouchat a schopnost klást otázky,
- zvládnuté metody grafického ( diagramy), procesního a datového modelování,
- přehledná znalost businessu,
- znalost IT,
- zkušenost.

Předpoklady důležité pro management požadavků
- pozornost detailům
- organizační schopnosti / dovednosti
- chápání potřebu businessu
- schopnost hovořit jazykem businessu a IT
- schopnost příčinné ( kauzální ) analýzy

Uvedený přehled obsahu a pojetí problematiky správy požadavků, měl naznačit multidisciplinární charakter předmětu a jeho zaměření na celistvý, komplexní a systémový přístup k náročnému tématu, který má význam i za hranicemi oblasti vývoje a implementace softwarových produktů. Pestrost motivů vzniku požadavků, pestrost situací, za kterých vznikají, široká množina účastníků procesu a s tím související mimořádné nároky na kvalitu komunikace, směsice využívaných nástrojů, metod a technik, to a další skutečnosti opravňují tvrzení, že se vyplatí věnovat této moderní disciplině ve studijních plánech vybraných VŠ mimořádnou pozornost.

V oblasti Requirements Engineeringu, v obou jeho částech, přežívá tendence teoretické poznatky podceňovat. Při tom systémový a dynamický přístup k procesům spojeným s formulací a správou požadavků, vyžaduje nejen praktickou zkušenost, ale i nezbytnou dávku teorie, jako podmínku flexibilního přístupu k hodnocení nestandardních situací, k optimalizaci volby metod a technik atd. Odpor k teorii je také překážkou na cestě ke zdokonalení procesu RE. Znalost příčinných souvislosti a vazeb životního cyklu požadavků, nebo celého projektu, znalost místa RE v systému řízení organizace, jsou podmínkou schopnosti reagovat na nově vznikající situace. Zkušenosti ukazují, že zařazení tématu „správa požadavků“, v pojetí „requirements engineering“, do studijního plánu VŠ na úrovni samostatného předmětu, je pro přípravu studentů pro praxi velkým přínosem.

Literatura: "Managing Software Requirements: A Use Case Approchach", Dean Leffingwell."Software Requirements“, Karel E. Wiegers.

Arnošt Katolický (c), katedra informatiky, VŠMIE.

1.8.07

Technics for Eliciting Requirements

Seriál "20 Minute IT Manager" se v poslední době zaměřuje výrazně na témata z oblasti "Requirements Management". V tomto týdnu nabízí téma:
Technics for Eliciting Requirements
Obsah:
- Requirements development
- Technics for elicitation
- One-on-one interviews
- Interviewing process
- Group interviews
- Facilitated sessions
- Join Application Design ( JAD)
- Questionares
- Prototypes
- Follow people around
- Summary
Informace o sertiálu "20 Minute IT Manager" najdete na adrese:
http://www.20minuteitmanager.com/

20.7.07

The Essential Business Use Case Primer


O eLearningových produktech firmy INQUESTRA jsem se v tomto odborném weblogu zmiňoval již několikrát. V těchto dnech jsem se měl příležitost seznámit s nově nabízeným kurzem "The Essential Business Use Case Primer". Jde o téma, které souvisí se souborem nástrojů při vývoji požadavků ( Requirements Development ). Současně je třeba konstatovat, že při jejich aplikaci vzniká celá řada otázek, jejichž zopovězení ovlivňuje kvalitu vývoje požadavků a nepřímo i samotný zájem o uplatnění UC v praxi. Nový kurz firmy INQUESTRA je opět multimediální, kombinuje promítané slajdy s doprovodným mluveným komentářem. Zahrnuje 27 slajdů výkladu, na které navazuje test znalostí ( quiz ). Na základě zhodnocení výsledků testu je nabízeno jeho opakování s doplňujícím výkladem k nesprávně zodpovězeným otázkám. Po absolvování testu je nabídnut k tisku certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Pozitivně lze hodnotit nejen zvolený postup a způsob prezentace látky, ale i - pro méně zkušeného angličtináře důležitý - srozumitelný anglický přednes.
Pro přiblížení kurzu jsem vybral několik ukázek:
- o co v kuzu jde - obr.1 a obr. 2
- seznam témat - obr. 3 a obr. 4
- ukázka z vlastního výkladu - obr. 5 a obr. 6
- slajd ze závěru - obr. 7
- jedna z otázek testu - obr. 8
- informace o návazných nabídkách - obr.9.
Adresa stránky věnované kurzu na portálu INQUESTRA:
http://www.inquestra.com/IQ002ebuc.htm

18.7.07

20 Minute IT Manager Series a Správa požadavků

Jistě jste si v tomto portálu již dříve povšimli mé upoutávky na zajímavý zdroj informací, nabízený na adrese: http://www.20minuteitmanager.com/. Jde o nabídky pěkně provedených multimediálních přednášek na nejrůznější témata, týkající se práce IT manažéra. Každá přednáška trvá přesně 20 minut, přednášejícími jsou dva zkušení odborníci a lektoři z oblasti PM a IT, Mike Sisco, zakladatel firmy MDE Enterprises, Inc. , a Tom Mochal, President of TenStep, Inc., a worldwide methodology development, consulting and training company.
Dnes chci návštěvníky weblogu upozornit na skutečnost, že se v seriálu přednášek objevuje stále častěji téma "Requirements Management" - vývoj a správa požadavků. Multimediální přednášku lze těžko přiblížit textově, proto nabízím alespoň několik vybraných slajdů z přednášky, která byla distribuována dne 18.7.2007. Její téma je:
"Four-Step Model for Gathering Requirements"
- 20m0.jpg
- 20m2.jpg
- 20m4.jpg
- 20m6.jpg.
Přednáška zahrnuje 18 slajdů. Oceníte určitě i způsob podání přednášejícím.
Přednášky jsou distribuovány zasláním webové adresy, na které je přednáška ( zpravidla do 5MB ) k dispozici ke stažení nebo k on-line prohlížení.

16.7.07

Řízení projektů v IT

Doporučuji Vaší pozornosti upoutávku na novou knihu CPressu! Jde o titul "Řízení projektů v IT". Informaci o knize, včetně odkazů na doprovodné zdroje, najdete na adrese: www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

10.4.07

Z kodéra vývojářem

Na adrese http://www.akamonitor.cz/mike.htm najdete stručnou recenzi překladu knihy "Z kodéra vývojářem", vydané v CPressu v březnu 2007. Autor knihy, Mike Gunderloy, je zkušeným vývojářem s více než pětadvacetiletými zkušenostmi z mnoha firem a týmů všech velikostí, od malých internetových obchůdků po velké mezinárodní korporace. Je také autorem několika úspěšných knih, včetně Mastering Visual C# nebo ADO and ADO.NET Programming. Nebude jistě prvním, kdo nás bude přesvědčovat, že má smysl trochu dopředu přemýšlet, plánovat, navrhovat a zvažovat, ale bude nespíš prvním rádcem s takovou autoritou a s takovými zkušenostmi.
Cílem autora knihy „Z kodéra vývojářem“ – podle jeho vlastního tvrzení - je pohovořit o všech důležitých činnostech, které musí dělat dobrý programátor, chce-li se stát opravdovým vývojářem, a ne zůstat navždy pouhopouhým kodérem.
Kniha prezentuje širší problematiku, jejíž úspěšné řešení výrazně ovlivňuje kvalitu, efektivnost a účinnost programování. Naznačuje systémové vazby činností, rizika související s činnostmi a na praktických příkladech ilustruje význam kvalitního řízení komplexu činností.

7.4.07

ICT v malých a středních firmách

Jak mi tak "chodí rukama" časopisy a knihy z oblasti ICT a managementu, povšiml jsem si třech věcí:
- přibývá pojednání týkající se malých a středních podniků
- na webu - jmenovitě v databázi googlu - je ještě "místo" pro stránku s tímto zaměřením,
- roste zájem ICT firem o tento segment trhu ( SMB ).
Takže jsem v nové verzi systému blogger.com, který je teď součástí "říše googlu" zřídil další svůj odborný weblog s výše uvedeným zaměřením:
http://www.akamonitor.cz/SMB.htm.
Stránku již znají všechny hlavní vyhledávače.
Na stránku jsem umístil loga s odkazy na spřátelené webové stránky.

4.4.07

Definice požadavku - kritický první krok

Why Requirements Definition is a Critical First Step
Správa požadavků je pouze polovinou "bitvy". Má-li být management požadavků opravdu efektivní, je třeba považovat za absolutně kritickou především komplexní a přesnou definici požadavku. Společnost Borland sponzoruje elektronický seminář ( eSeminar ), v kterém zkušený analytik požadavků vysvětlí jak dosáhnout shody všech účastníků při definici požadavku na samém začátku jeho životního cyklu, tak aby se na další cestě k cíli nevyskytly žádné neurčitosti.
Cituji z anotace e-semináře:
"Join us for this free and interactive eSeminar. During this event you'll be able to ask questions and receive prompt replies. You'll learn:
- Why adopting a Requirements Definition (RD) solution is necessary from a business perspective, plus current practices and shortfalls
- Best practices for choosing and implementing an RD solution
- Advantages and features of Borland DefineIT via the product demo With solid Requirements Definition, everyone benefits.
Application Development VP's can improve the speed and accuracy of requirements capture. Business Analysts can significantly reduce validation cycles, and Quality Assurance leads can determine clear test objectives from business flows.
E-seminář, který bude trvat 60 minut, se koná dne 18. dubna v 1:00 pm Eastern Time.
Přihlásit k účasti na e-semináři se můžete již nyní na adrese: ZDE-ZDE

26.3.07

Svět informačních systémů 2007

Na stránce odborného weblogu věnovaného informačnímu managementu uvádím textovou upoutávku na další ročník mezinárodní konference "Svět informačních systémů 2007". Čtěte na adrese www.akamonitor.cz/IM.htm.

25.3.07

Agile Requirements Best Practices

Na portálu věnovaném modernímu trendu - "agilnímu modelování" - "Agile Modeling (AM)", zaměřeném na efektivní praktiky pro modelování a dokumentaci, jsem narazil na zajímavé pojednání s názvem: "Agile Requirements Best Practices". Spojení tématu agilní modelování s managementem sw požadavků, slibuje zajímavý zážitek.
Pro představu o zaměření a o jazyku, uvádím alespoň první odstavec textu:
"When you are requirements modeling the critical practice is Active Stakeholder Participation. There are two issues that need to be addressed to enable this practice – availability of project stakeholders to provide requirements and their (and your) willingness to actively model together. My experience is that when a project team doesn’t have adequate access to project stakeholders that this is by choice. You have funding for your project, don’t you? That must have come from some form of project stakeholder, so they clearly exist. Users must also exist, or at least potential users if you’re building a system you intend to provide to the public, so there clearly is someone that you could talk to. Yes, it may be difficult to find these people. Yes, it may be difficult to get them to participate. Deal with it. In the Overcoming Common Requirements Challenges section I discuss several common problems that development teams often face, including not having full access to project stakeholders. My philosophy is that if your project stakeholders are unable or unwilling to participate then that is a clear indication that your project does not have the internal support that it needs to succeed, therefore you should either address the problem or cancel your project to minimize your losses. Failing either of these strategies, you should at least stop claiming that you are taking an AM approach to development (Active Stakeholder Participation is a core practice and therefore is one that must be adopted in order to claim that you are “doing AM”)."
Struktura článku je tato:
- Stakeholders actively participate
- Adopt inclusive models
- Take a breadth-first approach
- Model storm details just in time (JIT)
- Your goal is to implement requirements, not document them
- Create platform independent requirements to a point
- Smaller is better
- Question traceability
- Explain the techniques
- Adopt stakeholder terminology
- Keep it fun
- Obtain management support
- Turn stakeholders into developers
-Treat requirements like a prioritized stack
Adresa, kde najdete nejen článek, ale i řadu cenných odkazů, je: ZDE-ZDE

20.3.07

Requirements Networking Group

Pokud jste dosud nenavštívili tento zajímavý portál, věnovaný tématu Requirements management, pak to můžete napravit a dáte mi za pravdu, že jeho obsah stojí za pozornost. Jde o portál on-line komunity orientované na RM. Registrace je zdarma a po cca 24 hodinách, kdy obdržíte potvrzení přihlášky, budete mít k dispozici všechny materiály, zdarma vstup do archivů, blogů a fór. Cituji z anotace portálu:
"The Requirements Networking Group is in response to a need for the professional development of people who capture and manage requirements for complex and critical systems development projects. The challenges of keeping abreast of the latest developments, techniques and tools in the requirements field demand that we create an on-line community to consolidate and enhance our
knowledge base RQNG offers critical insights and information:
- Articles written by industry leaders about timely and compelling issues
- Networking Groups – invite other individuals to join your network
- Archives designed for researching best practices and procedures
- Vendor links – search vendors offering various services and products
- Forums to share ideas and knowledge with other community members
- Job Postings that advertise the latest employment opportunities
- “Blogs” to express thoughts relevant and important to you."
Portál najdete na adrese:
http://www.requirementsnetwork.com/

1.3.07

20 Minute IT Manager

Zaneprázdnění IT manažéři a ředitelé těžko hledají čas ke studiu objemných knih a ještě obtížněji k tomu, aby navštěvovali časově náročné semináře. Dvě firmy a dva zkušení odborníci nabízejí řešení v podobě produktu/služby: " The 20 Minute IT Manager". Jde o seriál 20-ti minutových multimediálních lekcí, nabízených na webu v týdenním intervalu. Obsahují nejdůležitější praktické poznatky, vztahující se ke konkrétnímu vybranému tématu. Jde o vybrané poznatky důležité jmenovitě pro práci IT manažéra. Postupně, týden za týdnem, tak vzniká užitečná knihovna cenných, prakticky využitelných poznatků.
Cituji:
"Every week you receive download instructions for a new mentoring session that uses slides and audio to present a complete management lesson in an easy to follow format. The 20 minute length makes it easy to fit into your schedule, and that duration is scientifically proven to be optimal for recall of new material."
Ukázková lekce, věnovaná tématu:
"Understanding IT Employee Work Behavior" je zdarma k dispozici k poslechu na adrese:
ZDE-ZDE nebo zdarma ke stažení a k poslechu podle libosti, na adrese: ZDE-ZDE.
Celou sadu 43 lekcí, které byly publikovány v roce 2006, si můžete objednat na adrese:
ZDE-ZDE Získáte k tomu zdarma navíc 7 lekcí z roku 2007 a knihu Project Management eBook.
Adresa pdf souboru se seznamem témat 43 lekcí z roku 2006 je:
ZDE-ZDE
Jedním z autorů, je prezident a zakladatel firmy TenStep - www.tenstep.com - Tom Mochal. Druhým autorem je Mike Sisco, prezident firmy MDE Enterprises, inc. - http://www.mde.net/ . Oba autoři lekcí mají bohaté zkušenosti v dané oblasti, o čemž se snadno přesvědčíte nahlédnutím do obsahu jejich portálů.

27.2.07

Nová verze portálu TenStep 6

Po delší době příprav byla spuštěna nová verze světově proslulého portálu věnovaného celému procesu projektového managementu - portálu TenStep.com. Nová verze znamená podstatný pokrok v obsahu a především v jeho celkové hodnotě. Jako vlastník plné licence jsem okamžitě využil příležitosti a formu i obsah portálu TenStep v jeho nové 6-té verzi jsem si prohlédl. TenStep představuje unikátní studnici poznatkového bohatství z moderně a komplexně pojatého PM, které zasluhuje naší pozornost. Uvádím charakteristiku změn, ke kterým došlo v nové verzi, tak jak ji formuluje prezident společnosti TenStep, Inc. pan Tom Mochal, PMP.
Cituji: "For the first time in seven years we have slightly changed the overall TenStep model.
- Step 8 is now "Manage Human Resources". This change reflects a growing trend throughout the project management field to emphasis people management as one of the keys to overall project success. We created this new section by moving people management content that we previously had scattered throughout the TenStep Process, plus adding a significant amount of new content.
- The old TenStep section 8 on Managing Documents has been retained, but moved under Step 6 Manage Communication.
- Section 5 has been renamed "Manage Change". The emphasis in this section is still on managing scope change, but the section also includes the more generic change management processes as well as configuration change management.
- We have completely mapped TenStep into the five PMBOK® process groups. TenStep was always consistent with the PMBOK®. Now we have added paragraph headings that map back into each of the PMBOK® knowledge areas and sub-processes. This new mapping will make it very clear how we support each aspect of the PMBOK®. We encourage all individuals and organizations to use the PMBOK® as a reference, but to implement the PMBOK® using the TenStep Project Management Process.
- We are pleased to offer a new Mike Sisco IT Management Library for licensed companies. Mike is one of the pre-eminent authors in the IT management field today. We are excited to offer this great library of e-books and templates to help organizations gain control of their entire IT environments.
- We are now including our popular Lessons in Project Management and Lessons in People Management e-books for all licensed companies. Every person covered by your company license can now have access to these great e-books.
- We have a new library of completely filled-in templates. This fills a gap we have heard in the past from people who love our templates but would like to see an example of how they are completed on a "real project".
- We have reformatted each of our project management processes to be clearer in terms of step number, the role of the person executing the step and the actual step itself. All processes are now formatted in process tables rather than free form text.
- We have added 20% more content, new templates, new models and a host of other new features."
Doporučuji navštívit stránku
http://www.tenstep.com/ a seznámit se s novou verzí TenStep.
Arnošt Katolický - www.akamonitor.cz - doc.aka@akamonitor.cz

31.1.07

Informační management

Nepřehléděnete existenci "spřáteleného" odborného weblogu věnovaného informačnímu managementu. Budu rád, pokud mi pošlete odezvu zejména na můj úvodník k tomuto weblogu, který najdete "na dně" stránky - weblogu: www.akamonitor.cz/IM.htm. Vaše odezvy uvítám na adrese: doc.aka@akamonitor.cz.

18.1.07

Business-to-developer-translation

What do you do to get the right specs from the business folks to the programming folks?
Tuto otázku zaslal na portál TechRepublic jeden z jeho návštěvníků.
Následně byla na toto téma otevřena diskuse, které se můžete sami zúčastnit, nebo ji alespoň sledovat. Diskuse obsahuje řadu zajímavých postřehů na téma tohoto weblogu.
Najdete ji na adrese:ZDE-ZDE

4.1.07

5 základních chyb v analýze požadavků a jak na ně

Analýza sw požadavků ( Requirements Analysis ) je považována za kritickou fázi celého procesu správy požadavků ( Requirements Management ). Na portálu TechRepublic.com byl vystaven zajímavý článek, nazvaný:
"Five common errors in requirements analysis (and how to avoid them)".
Z článku vybírám úvod a seznam problémů. Plný text si můžete přečíet nebo stáhnout na níže uvedené adrese.
Overview:
In the traditional waterfall model of software development, the first phase of requirements analysis is also the most important one. This is the phase which involves gathering information about the customer's needs and defining, in the clearest possible terms, the problem that the product is expected to solve. Well, at least that's the way it's supposed to work theoretically. In reality, there are a number of problems with this theoretical model, and these can cause delays and knock-on errors in the rest of the process. This download discusses some of the more common problems that
project managers experience during this phase, and suggests possible solutions.
Takeaway
In the traditional waterfall model of software development, the first phase of requirements analysis is also the most important one. There are a number of problems with this theoretical model, and these can cause delays and errors in the rest of the process. This article discusses some of the more common problems that project managers experience during this phase, and suggests possible solutions.
Requirements analysis
In the traditional waterfall model of software development, the first phase of requirements analysis is also the most important one. This is the phase which involves gathering information about the customer's needs and defining, in the clearest possible terms, the problem that the product is expected to solve.
This analysis includes understanding the customer's business context and constraints, the functions the product must perform, the performance levels it must adhere to, and the external systems it must be compatible with. Techniques used to obtain this understanding include customer interviews, use cases, and "shopping lists" of software features. The results of the analysis are typically captured in a formal requirements specification, which serves as input to the next step.
Well, at least that's the way it's supposed to work theoretically. In reality, there are a number of problems with this theoretical model, and these can cause delays and knock-on errors in the rest of the process. This article discusses some of the more common problems that project managers experience during this phase, and suggests possible solutions.
5 problémů:
Problem 1: Customers don't (really) know what they want Problem
2: Requirements change during the course of the project Problem
3: Customers have unreasonable timelines Problem
4: Communication gaps exist between customers, engineers and project managers Problem
5: The development team doesn't understand the politics of the customer's organization
Celý text najdete na adrese:
http://articles.techrepublic.com.com/5100-3513-6146544.html

14.12.06

EA slouží uživatelům v různých rolích

Enterprise Architect od australské firmy SparxSystems, je připraven sloužit uživatelům diferencovaně podle role, v které uživatel vystupuje. V HELPu k EA jsem našel kapitolku, která mi připadá velmi užitečná nejen v přímé vazbě na EA, ale i v obecně-metodické rovině. Z helpu jsem vybral jednak stručné textové komentáře k jednotlivým rolím, jednak ukázky praktik. PDF soubor najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/EA-role-slajdy.pdf
Doporučuji používat zoom-zvětšení pro zaostření zobrazených grafů!

9.10.06

Obsah knihy "Software Requirements" 2 edition

Na českém knižním trhu stále ještě chybí ucelené pojednání na téma "Requirements Engineering", zahrnující vývoj a správu požadavků. Nechce se mi věřit, že by nemohl spatřit světlo světa alespoň překlad této výborné knihy, která vyšla poprve v roce 1999 a její druhé vydání je opět 3 roky staré. Rozsah, přesahující 500 stránek, nikoho nenechá na pochybám o komplexnosti pokrytí tématiky softwarových požadavků. Pro ty, kdo se ke knize ještě nedostali, uvádím alespoň stručný obsah:
- Software Requirements: What, Why, and Who
- The Essential Software Requirement
- Requirements from the Customer's Perspective
- Good Practices for Requirements Engineering
- The Requirements Analyst
- Software Requirements Development

- Establishing the Product Vision and Project Scope
- Finding the Voice of the Customer
- Hearing the Voice of the Customer
- Understanding User Requirements
- Playing by the Rules
- Documenting the Requirements
- A Picture Is Worth 1024 Words
- Beyond Functionality: Software Quality Attributes
- Risk Reduction Through Prototyping
- Setting Requirement Priorities
- Validating the Requirements
- Special Requirements Development Challenges
- Beyond Requirements Development
- Software Requirements Management
- Requirements Management Principles and Practices
- Change Happens
- Links in the Requirements Chain
- Tools for Requirements Management
- Implementing Requirements Engineering
- Improving Your Requirements Processes
- Software Requirements and Risk Management
- Epilogue
- Current Requirements Practice Self-Assessment
- Requirements and Process Improvement Models
- Requirements Troubleshooting Guide
- Sample Requirements Documents
- Glossary
- References
- Index
Měl jsem možnost srovnat nejen obsah, ale i způsob podání látky se 4-mi dalšími rozsáhlými tituly. Kniha Microsoft Pressu se, stejně jako mně, určité zalíbí všem těm, kdo hledají srozumitelné a věcné podání tohoto stále aktuálnějšího tématu.