AKA - MONITOR

DIGIFOTO

 
 

REPORTÁŽE
 
 
 
SLIDESHOW - PS A100
 
MONITOR
 
DIGIFOTO
 
RECENZE
 
FotoVideo
 
PhotoLife
 
Fotoalba
 
ODKAZY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I G I T Á L N Í   F O T O G R A F I E
CANON PowerShot A 100
doc. ing. Arnošt Katolický, CSc (c)

 
 


Nápověda k obsluze
digitálního fotoaprátu A 100
 

Poznámka: text vznikl  v době, kdy A100 dávno už není na trhu. Rozhodl jsem se věnovat přístroj amatérskému fotografu, který přechází z klasiky na digitální techniku. Návod k A100 se nepodařilo najít a tak nezbylo nic jiného, než napsat tuto nápovědu. A když už je na světě, zpřístupnil jsem ji všem, kdo by se snad dostali do podobné situace.

Fotoaparát A100 funguje v několika režimech. Umožňuje pořizovat snímky, prohlížet snímky, pořizovat klipy a prohlížet klipy.

A100 je vybaven AUTO ( automatickou volbou) pro většinu funkcí, řadu parametrů je možno ovlivňovat prostřednictvím t. zv. MENU, kam je zahrnuta i skupina funkcí SETUP.

Ovládání fotoaparátu Canon Powershot A100 ( dále je A100 ), je rozděleno do dvou základních skupin:
- funkce vyvedené na tlačítka umístěná na plášti A100
- funkce ovládané přes MENU.
Tlačítka ( kromě tlačítka spouště ) jsou umístěna na zadní straně A100.

Na přední straně
A100 je umístěn pouze ovládací kotouč:
OPEN – zapnutí A100 – posunem kotouče směrem dolů
V tomto ( základním) režimu lze pořizovat SNÍMKY.
CLOSE – vypnutí A100 – posunem kotoučem směrem nahoru
Je-li A100 zapnuté ( OPEN) lze A100 přepnout do režimu FILM.
Dosáhne se toho opětovným posunem kotouče směrem dolů.
V režimu FILM lze pořizovat KLIPY.

Ovládání funkcí v zapnutém stavu A100 je umístěno na zadní straně:
Zahrnuje tři skupiny tlačítek:
- horní řada 4 tlačítek na zadní straně
      DISP, ERASE, -/
+ (zoom, index ), PLAY ( on/off)
- tlačítka MENU a SET
- kříž 4 tlačítek s dvojí funkcí: navigační a speciální

Význam jednotlivých tlačítek:
T1 - DISP – umožňuje vypínat displej a v zapnutém stavu zapnout nebo
      vypnout zobrazení detailních informací o nastavení parametrů fotografování
T2 - ERASE – mazání právě zobrazeného snímku. Potvrzování mazání.
T3-  PLAY – slouží k přepínání mezi režimem REC – záznamu a PLAY
       prohlížení. Po stisku tlačítka PLAY se zobrazí poslední zaznamenaný snímek.
       Pomocí navigačních tlačítek se lze pohybovat v celé sadě zaznamenaných
       snímků.
T4 - Podlouhlé tlačítko „
+ / -  slouží jednak k ovládání funkce digitálního
       ZOOMu, jednak k přepínání mezi zobrazením jednotlivého snímku a mezi
       indexem
(9-ti snímků na jedné obrazovce displeje).
T5 - MENU – tlačítko aktivuje zobrazení celé řady nabídek na displeji.
T6 - SET- slouží k potvrzování výběru zvolené varianty z nabídky zobrazené na
      obrazovce

Tlačítka v ovládacím kříži
Nejjednodušší funkcí 4 tlačítek je ovládání pohybu v rámci zobrazených nabídek MENU.
Kromě toho mají jednotlivá směrová tlačítka i svůj specifický význam:
T7 - VPRAVO – ovládání blesku. Vypnutí blesku, zapnutí automatické aktivace
      blesku ( podle světelných podmínek) a zapnutí funkce ochrany před
      vznikem t. zv. červených očí. Přepínání je opakovaným stiskem.
T8 - VLEVO – zapnutí režimu MACRO, umožňující fotografování zblízka.  
      Opakovaným stiskem se zapíná, vypíná a rovněž volí „nekonečno“.
T9 - DOLU – zapíná se samospoušť ( 12 vteřin) nebo pořízení série snímků na
      jeden stisk tlačítka spouště. Cyklická funkce.
T10 - NAHORU – nabízí celou řadu možností jak ovlivnit funkci A100. Základní
      je t. zv. „vyrovnání bílé“. Můžete A100 informovat o světelných
      podmínkách focení ( denní světlo, oblačno, žárovka, zářivka, auto..)
      Tlačítko vede k nabídce sady efektů ( B/W…).
      Touto cestou lze též ovlivnit funkci automatiky při expozici.

Sada nabídek MENU
Existuje několik nabídek MENU:
- MENU zobrazované v režimu REC – záznam snímků
- MENU v režimu PLAY – přehrávání/prohlížení snímků
- MENU v režimu FILM ( klip)
ve všech režimech lze přepnout do pomocných MENU SETUP, které jsou
si velmi podobné.
Po volbě MENU se zobrazí ve všech režimech dva sloupce nabídek
, mezi
kterými se lze přepínat pomocí navigačních směrových tlačítek.

Nabídky jednotlivých MENU
R - MENU REC
– záznam snímků
R1 - Resolution – rozlišení snímků – max ( 1200/960) / střední / min
R2 - Compression – komprese snímků – min / střední / maximální
R3 - Digital Zoom – on/off umožnit funkci digitálního zoomu
R4 - Review –
3 s. / 10 s./ auto – okamžité zobrazení pořízeného snímku
R5 - AF assiat Beam – on/off – automatický fokus
R6 - File No Reset – on/off – on= reset číslování snímků při výměně karty

RS - MENU REC
SETUP záznam snímků – focení
RS1 - Beep – on/off zvukové signály
RS2 - Auto power down –on/off funkce „power down“ aut. vypnutí A100
RS3 - Date/time – aktivování nastavení nebo přestavení data a času
RS4 - Format – umožňuje formátování paměťové karty ( dojde k výmazu )
RS5 - Language – výběr jazyka z nabídky
 
P - MENU PLAY
– prohlížení snímků
P1 - Protect – on/off ochrana snímku proti smazání
P3 – Rotate – otáčení – nastavení režimu pro otáčení snímků
P3 – Erase All – vymazat vše – vyžaduje potvrzení
P4 – Autoplay – slideshow – automatické zobrazování celé sady snímků
( print order a transfer order – v případě přímého tisku )

PS - MENU PLAY SETUP
totožné s MENU REC – SETUP

F - MENU FILM
F1 - Resolution – rozlišení -  360 /  160
F2 - AF assiat Beam – on/off – automatický fokus
F3 - File No Reset - on/off – on= reset číslování snímků při výměně karty

Přehrávání Klipů
Přepnout z režimu REC filmu pomocí T3 do režimu přehrávání.
Vybrat film, který chceme přehrát a stisknout T6 ( SET ).
Přerušení a obnova přehrávání  rovněž SET – T6 

FS - MENU FILM SETUP
totožné s MENU REC – SETUP

Paměťová karta
A100 pracuje s paměťovou kartou typu Compact Flash. Práce s ní je
zobrazena na obr. Č. 4 v doprovodné slideshow. Kapacita karty ( počet
snímků, které lze pořídit, nebo délka klipů ) je ovlivněna nejen udanými
MB ale i nastavením parametru rozlišení a komprese.
V největší kvalitě je na jedné 128 MB kapacita 105 snímků nebo 242 sec. Klipů.   

Baterie
Vložení a výměna baterie – dvou AA tužkových baterií ( nejlépe verze
rechargable – dobíjecí ) je zobrazeno na obrázku č. 5 ve slideshow.
Kromě toho je v A100 použita i baterie CR 2016 3V, která drží nastavení
v době, kdy A100 vypnut.

PRÁCE S FOTOAPARÁTEM

Typické operace:
Kódy u jednotlivých operací se vztahují k jednotlivých tlačítkům
nebo k položkám některého z  MENU!
- aktivování MENU – T5
- potvrzení výběru z nabídky v menu – T6
- přepnutí z REC snímků do REC filmu (KLIPY) – kotouč 1x dolu
- návrat z režimu klipů do režimu REC snímku – kotouč nahoru
- nastavení citlivosti „filmu“ ( 65 až 400)-  T10
- nastavení světelných podmínek ( W/B) – T10
- nastavit/upravit datum a čas – RS3
- změna rozlišení snímku – R1
- změna komprese – R2
- fotka pro web nebo pro e-mail – R1
- vypnout/zapnout blesk – T7
- ochrana proti „červeným očím“ – T7
- zapnutí/vypnutí samospouště – T9
- sekvence snímků – T9
- foto z blízka ( macro-foto ) – T8
- foto ostřené do nekonečna – T8
- vypnutí okamžitého zobrazení snímku – R4
- zkrácení – prodloužení doby preview – R4
- odstranění informací z displeje – T1
- vypnout displej ( focení pomocí hledáčku ) – T1
- přepnutí režimu z rekord na play ( prohlížení ) a zpět – T3
- přepnutí na prohlížení INDEXu snímků ( 3x3 ) – „minus“ - T4
- návrat z indexového zobrazení do normálu – „plus“ – T4
- volba autoplay ( automatické promítání celé sady snímků) – P4
- vypnutí digitálního zoomu – R3
- zapnutí možnosti označit snímky ochranou proti smazání – P1
- zapnutí možnosti otáčet snímky ( před autoplay ) – P3
- reset číslování snímků při výměně karty – R6
- výmaz všech snímků na kartě – P3
- formátování paměťové karty ( výmaz karty ) – RS4

Výmaz jednotlivých snímků je možný několika způsoby:
- v rámci review právě pořízeného snímku – T2
- v režimu prohlížení ( PLAY) – T2
- v režimu indexového zobrazení – T2  

Fotografie pořízené pomocí A100 v nejvyšším rozlišení a s minimální kompresí jsou uspokojivé až do velikosti 13 x 18. I když A100 nemůže jako celek  soutěžit se současnými ( 12/2004) aparáty střední třídy, stále ještě představuje bohatě vybavený zajímavý fotografický zápisník.  Mezi pozoruhodné vlastnosti (s ohledem na stáří a cenu ) je i třízónové opravdové automatické ostření.

SLIDESHOW sestavená z několika pohledů na fotoaparát je dostupná ZDE

A. Katolický
doc.aka@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz/digifoto.htm

21. listopadu 2004.

 

Uvítám připomínky, upřesnění a náměty na doplnění obsahu stránky
Arnošt Katolický

 
 

Správce obsahu a webmaster: doc. Arnošt Katolický
Upozornění: neručím za event. škody vzniklé užitím informací obsažených na této stránce!