14. 5. 2008

Témata ICTM Přednášející

ČVUT, Praha

------------------------------------------------------------------------------------------


Konference
ICTM 2008 je globální odborné fórum, na němž budou diskutovány zásadní teoretické i praktické aspekty řízení služeb ICT, jejich vývoj, návaznost na související obory a široké spektrum dalších otázek, které je nutné při návrhu a implementaci ITSM brát do úvahy. Panelové diskuse. Konfrontace různých názorů.

Posláním konference ICTM 2008 je postihnout základní aspekty integrace procesů, lidí a nástrojů řízení služeb informačních technologií. Jde o hledání odpovědi na otázku - jak dosáhnout a jaké cesty zvolit k naplnění principů implementace procesního řízení ICT, které lze vyjádřit takto:
- pro optimální design procesů je nezbytné vycházet ze standardů a zkušeností,
- nástrojová podpora je efektivní pouze tehdy, je-li jí v implementačním projektu věnován přiměřený prostor,
- aby byli lidé vzdělaní, proškolení a motivovaní, je třeba zvolit systematický a komplexní přístup, nestačí pouze rozdat nové pracovní popisy a příručky k implementovanému nástroji.

3 sekce:
1. hlavní sekce: základní aspekty integrace prvků řízení služeb ITC.
        Procesy, Lidé a Nástroje
2. sekce "Best practices": případové studie, nástroje pro implementaci řízení služeb    
        informačních technologií, standardy a cesty k jejich naplnění, certifikáty.
3. posterová sekce: prostor autorů prezentovat své příspěvky názornou formou na
        velkoplošných tištěných médiích.

Cílová skupina:
IT manažeři, pracovníci, se zaměřením na vedení, řízení a implementaci systémů řízení ICT, outsourcingu procesů ITSM v podnicích, státní a veřejné správě, ITSM specialisté, oborníci na procesní řízení služeb informačních technologií.

Organizátoři:
Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze a
Telefónica O2 Services.
Odborná garance itSMF

Jednání konference se uskuteční 14. května 2008 !!!                           
Místo konání
:
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Technická 2, Praha 6 - Dejvice
Přednášková místnost 309

Několik čísel a odkazů na detailní informace:
4 ročník konference ICTM - 
3 sekce
26 přednášejících  - seznam ZDE-ZDE
30 témat ( přednášek a vystoupení ) – seznam ZDE-ZDE
Sborník v el. i v tištěné formě

TRADICE – slideshow z 1. Setkání – ICTM 2005: http://akamonitor.euweb.cz/ICTM2005/

Webová stránka konference ICTM 2008:  ZDE-ZDE

 

 

Odborný weblog AKA MONITORU věnovaný procesnímu řízení
www.akamonitor.cz/BPM.htm