AKA - MONITOR

FOTOVIDEO

 
 

REPORTÁŽE
 
 
 
 
MONITOR
 
DIGIFOTO
 
RECENZE
 
RSS
 
MoBlog
 
Wi-Fi
 
GPRS
 
E-learning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIR "Help Desk 2005"( konference )
doc. ing. Arnošt Katolický, CSc (c)

 

INFORMACE o připravované konferenci

       

Aktuální informace:
na adrese ZDE najdete weblog věnovaný tématu
ITSM- ITIL


"Help Desk 2005“  - Co přinese nového?

       Stejně jako v roce 2004, přichází IIR s konferencí věnovanou velmi aktuálnímu tématu, které je již delší dobu zajímavé nejen pro velké a mezinárodní firmy a instituce, ale pro daleko širší odbornou veřejnost.
       Konference „Help Desk 2005" se bude konat ve dnech 21. - 23. 6. v Praze v hotelu Diplomat.
Konference přitahuje pozornost mimo jiné příslibem 7-ti příkladů z praxe, které by měly přiblížit problematiku především pro ty, kdo jsou stále ještě na rozpacích zda náročný krok k implementaci HD podniknout či ne.

       V hlavní nabídce ke konferenci HD 2005 IIR uvádí:
- Jak zajistit hladký průběh implementace Help Desku
- Získejte informace k jeho zefektivnění
- Vytvořte optimální Knowledge Base
- Jak snížit náklady na Help Desk
- Vyřešte personální problémy Help Desku

       Abych pojetí a obsah konference více přiblížil a usnadnil tak potenciálním účastníkům jejich rozhodování ve věci případné účasti, vybral jsem z podrobného programu nejdůležitější body.
       V prvních dvou dnech konference se přednášky a diskuse soustředí zejména na následující otázky:
- Postavení HD ve firmě a jeho optimální napojení na firemní procesy
- Volba architektury HD a kriteria pro její volbu
- Koncepce zpracování požadavků a definice informačního toku
- Implementace ITIL v HD, jeho přínosy a změna požadavků na pracovníky
- Vliv outsourcing na kvalitu HD, jeho rizika a rozumná hranice
- Přínosy databáze znalostí, její nároky a optimální struktura
- Komunikační nástroje, aktuálnost a validita informací
- Reporting HD, sledované parametry a způsoby provádění monitoringu
- Význam a způsob optimalizace vztahu výkonnosti a nákladů
- Transparentnost nákladů a jeho souvislost s katalogem výkonů a SLA
- Podpůrné systémy – cesta k automatizovaným a automatickým systémům
- Optimální personální struktura, motivace pracovníků a styly a techniky řízení týmu HD

       Významnou součásti Konference HD 2005, které je věnován třetí den setkání, je workshop na téma “Knowledge management v HD“
Na programu workshopu jsou následující dílčí témata:
- Proč zavádět Knowledge Management v Help Desku?
- Jaké jsou optimální požadavky na Knowledge Management? Vaše očekávání vs. realita
- Procesy Knowledge Managementu
- Vybudujte srozumitelnou a dostupnou databázi znalostí!
- Standardizace v oblasti databáze znalostí
- Nástroje pro databázi znalostí
- Databáze znalostí pro zákazníka vs. interní databáze znalostí
- Motivace pracovníků Help Desku – podmínka optimálního fungování databáze znalostí

       Problematika HD se stává stále více aktuální. Svědčí o tom pozornost softwarových, vzdělávacích a poradenských organizací, počet významných akcí i velký zájem účastníků pořádaných odborných akcí. Pečlivá programová příprava konference IIR věnovaná HD 2005 slibuje účastníkům pozoruhodný odborný i společenský zážitek.
        Podrobné informace získáte na adrese:
http://www.konference.cz/conference.cfm?EventID=C0487
K tématu HD se vrátím odborným pojednáním během 10 dní na stránkách AKA MONITORu - www.akamonitor.cz

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
2. května 2005
doc.aka@akamonitor.cz

 

Uvítám připomínky, upřesnění a náměty na doplnění obsahu stránky

 
 

Správce obsahu a webmaster: doc. Arnošt Katolický
Upozornění: neručím za event. škody vzniklé užitím informací obsažených na této stránce!