Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

A K A   M O N I T O R


ČASOPISY
 

 

Návštěvnost
v měsíci
květnu 2006
249.023
přístupů

 

RECENZE

 

MAPA

 
aaa

K N I H Y - R E C E N Z E   2001 - 2006

 

EXCEL
pro manažéry, ekonomy a podnikatele


Zdeněk Jurák a kolektiv
 


 

ComputerMedia právě vydává knihu, která je zaměřena na Excel trochu podrobněji než ostatní publikace. Kniha je vybavena CD s 60-ti příklady, rozdělenými do 8-mi kategorií, podle kapitol knihy.  Podle prohlášení autorů a vydavatele, úspěšné studium knihy předpokládá základní znalost Excelu. Kniha se zaměřuje především na aplikaci matematických, resp. finančních funkcí, speciálních grafů a rozšířených možností tohoto tabulkového kalkulátoru.
Zaměření jednotlivých kapitol:
- výpočty a vazby v tabulkách
- finanční funkce
- Grafy
- práce se seznamy
- kontingenční tabulky a grafy
- manžérské nástroje
- tipy a triky v praxi
- šablony a formuláře
- makra v Excelu.
Existují dvě základní možnosti, jak předat poznatky týkající se programového nástroje ekonomů a manažérů, jako je tabulkový procesor Excel. První variantou je uživatelské příručka, členěná podle funkcí, doplněná o příklady na aplikaci jednotlivých funkcí.
Druhou variantou je členění knihy podle aplikačních kategorií a v rámci prezentace sw podpory určitého typu aplikace, poskytuje výklad použitých funkcí. Často bývá detailní  přehled funkcí podán formou přílohy knihy.
První cesta je typická pro výuku matematiky, druhá cesta je autorsky podstatně náročnější a je využívána více analytiky. Vyskytuje se i kombinace obou základních přístupů v jedné knize.
Knihy v pojetí uživatelské příručky bývají přesnější ve výkladu syntaxe, různých výjimek, variant užití a nejrůznějších triků, méně výhodné jsou pro získání představy o komplexnějších případech využití celých skupin funkcí v náročnějších aplikacích.
Rozhodnout o tom, která cesta je lepší, lze pouze tehdy, pokud si definujeme cíl výuky a určité předpoklady - úroveň vstupní znalosti funkcí Excelu, úroveň zkušenosti s širší aplikací Excelu, zájem čtenáře o metodické ukázky aplikace vybraného souboru funkcí, atd.
Podle anotace uvedené na zadní straně knihy je autorský kolektiv aktivní ve výuce Excelu. Lze proto předpokládat, že jako lektoři potřebují pro své posluchače podrobnou uživatelskou příručku s co nejpřesnější prezentací jednotlivých funkcí  a proto cílevědomě volili variantu první, s tím, že některé příklady, zařazené  u výkladu určité funkce rozšířili, takže představují nejen ukázky použití jednotlivé funkce, ale i společné využití menších skupin funkcí.
Jestli je to tak dobře posoudí čtenář, který NEJLÉPE ví, jak na tom je a co od knihy očekává.
Kniha je velmi pečlivě připravena a společně s obsahem CD přílohy představuje cenného pomocníka manažéra, ekonomy a podnikatele, tak, jak to definuje vydavatel v nadpisu knihy. Hlavním přínosem knihy  je úplnost a přesnost definic celé bohaté sady funkcí. Vzhledem k tomu, že některé funkce Excelu jsou již „od přírody“ relativně komplexní, stačí, aby čtenář měl trochu představivosti a pospojoval si jednotlivé, pečlivě zdokumentované příklady do větších aplikačních komplexů. Knihu doporučuji!

Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
14. října 2006.
 

 

Rozcestník na 12 weblogů
http://weblogy.akamonitor.cz

 

Seriál článků na téma management znalostí

 

 

 

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 728-218877