AKTUALITY - INFORMACE - AKA

Zpravodajstv� o aktu�ln�ch ud�lostech, t�kaj�c�ch se oblast�, kter�m se v�nuj� str�nky AKA MONITORU (ICT, ekonomika, management, vzd�l�v�n� a pod.) Weblog obsahuje stru�n� komentovan� upout�vky a odkazy na konference, semin��e, workshopy, kurzy a pod. Weblog je sou��st� informa�n�ho port�lu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovan�ho doc. A. Katolick�m. Vyu�ijte mo�nosti nastaven� RSS �te�ky k automatick�mu sledov�n� aktualizace obsahu weblogu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

9.3.10


This blog is now located at http://videokamery.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://www.akamonitor.cz/videokamery.xml.

This blog has moved


This blog is now located at http://informace.akamonitor.cz/.
You will be automatically redirected in 30 seconds, or you may click here.

For feed subscribers, please update your feed subscriptions to
http://www.akamonitor.cz/informace.xml.