5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.2.10

PiXEL 2/2010

www.pixel.cz
Budoucnost GPU akcelerace
Modo: architentonick� vizualizace
Tracking and Matchmoving - v�da trikov�ho pr�myslu
Native Instruments SCARBEE PRE-BASS - dokonal� virtu�ln� baskytara
Matte Paintning v preaxi - Postupy pro tvorbu projektu
(Bonus aka) Vue 8 - vysp�l� gener�tor a modelovac� editor