INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

2.09.2010

Computer 3/10

Monitory s tunerem
Soci�ln� media: marketing trochu jinak
Technologie: 3D stereoskopie
JAk napsat rovnice v MS Word 2007
Nastavte si vlastn� rozvr�en� kl�vesnice
(Bonus aka) Kde hledat str�nky s on-line hrami zdarma
P��t�m ��slo vyjde 25.2. - T�ma: Sv�t Apple
www.akamonitor.cz/plneverze.htm