15.1.10

Principy kr�sn�ho webdesignu - recenze

najdete p�vodn� recenzi pozoruhodn� knihy vydan�
v �esk�m p�ekladu GRADOU. Doporu�uji va�� pozornosti
nejen text recenze, ale i odkazy na str�nky, kter� jsou
s knihou spojeny.