19.1.10

P�kn� �l�nek v �asopise Mobility 1/00

N�zev �l�nku: Ovl�dn�te fotomobil.
Autor: Pavel Tomek
Odpov�d� na ot�zku:
M� smysl zkou�et m�nit nastaven�, nebo v�echno nechat
na �prav�ch v po��ta�i?
V�nuje se vyv�en� b�le, ISO, kompenzace expozice a kontrastu.
Na z�v�r odpov�d� na ot�zku: co se d� ud�lat s fotomobilem?
Pozoruhodn� doporu�uji!
V�ce o obsahu ��sla Mobilit na www.akamonitor.cz/5xnej.htm.