INFOSERVIS AKAMONITORu

Tento weblog je sou��st� port�lu AKA MONITOR, kter� je v p��i doc.Arno�ta Katolick�ho. Na rozd�l od weblogu v�novan�ho novink�m na port�lu ( www.akamonitor.cz/e7news.htm), obsahuje komentovan� upout�vky na novinky na webu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

1.14.2010

Extra PC 1/00

www.extra-pc.cz
Kolik v�s stoj� tisk? Cena tisku 23 model�
33 nej�ast�j��ch probl�m� vy�e�eno
�esk� TV on-line zdarma
Vylep�en� vyhled�v�n� p�es Google
Extratest 18-ti USB flash disk�
(Bonus aka) P��ru�ka IBM Lotus Symphony
P��t� ��slo vyjde 12. �nora
T�ma ��sla 2/00: Jak p�ed�lat star�� WIN na WIN 7
www.akamonitor.cz/plneverze.htm