5xNEJ

Tento weblog je v p��i doc. Arno�ta Katolick�ho (doc.aka@akamonitor.cz). Informuje o vybran�ch 5-ti �l�nc�ch, kter� v jednotliv�ch v�tisc�ch monitorovan�ch �asopis� nejv�ce zaujaly. Slu�ba je sou��st� port�lu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. OMLUVA: zpr�vy, kter� jsou publikov�ny e-mailem mohou b�t bez diakritiky! Vyu�ijte slu�bu RSS k snadn�j��mu sledov�n� aktualizace obsahu.

Moje fotka
Jm�no: Arnost Katolicky
M�sto: Plzeň, Czech Republic

Internetov� publicista provozuj�c� AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudn� znalec KS Plze�, docent na Z�U v Plzni a na V�MIE v Praze.

25.1.10

Digit�ln� foto 1/00

www.digifotomag.cz
(Pozn.: za�azeno mimo��dn�, nen� v programu monitoringu)
Deset jednoduch�ch rad, jak si poradit se zrcadlovkou
Workshop: Kreativn� fotografov�n� krajiny
Nejlep�� zrcadlovky pro nat��en� videa
---
Nov� weblog:
www.akamonitor.cz/internet-radio.htm