Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno: Arnost Katolicky
Místo: Plzeň, Czech Republic

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudní znalec KS Plzeň, docent na ZČU v Plzni a na VŠMIE v Praze.

3.3.09

Managing the Requirements Process

Tajímavý 3-stránkový text věnovaný procesu řízení a správy požadavků, jsem
vystavil na adrese:
http://web.vsmie.cz/katolicky/Managing_the_Requirements_Process.pdf
Doporučuji prohlédnout nabídku odb orných weblogů na adrese:
http://weblogy.akamonitor.cz
nedávno byly vystaveny weblogy věnované sociálním sítím, virtualizaci a
Cloud computingu.