TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno: Arnost Katolicky
Místo: Plzeň, Czech Republic

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudní znalec KS Plzeň, docent na ZČU v Plzni a na VŠMIE v Praze.

28.9.08

Metoda Gemba Kaizen v řízení kvality informací

V čísle 16/08 časopisu ComputerWorld pokračuje seriál článků věnovaných kvalitě informací. Tentokrát je zaměřen na využití metody Gemba Kaizen v oblasti řízení kvality informací.
Z obsahu článku vyjímám:
- principy Gemba Kaizen
- identifikace protiopatření
- Analýza příčin
- Prevence vznku chyb
Autor článku zrůrazňuje význam reálného místa vzniku informací. Metodfa jednoznačně poukazuje na nedostatky a na to, co zaměstnanci společnposti potřebují k tomu, aby byli schopni poskytovat kvalitní a přesné informace. Pokud toto neučiníte, tak mnohé příčiny vzniku defektních ( nepřesných a nekvalitních ) informací zůstanou ukryty.