Requirements Management - SRM

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Software Requirements Managementu - SRM". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka podporuje službu RSS! Vzhledem k malému počtu českých zdrojů, jsou odkazy směrovány rovněž na stránky v angličtině nebo němčině.

Moje fotka
Jméno: Arnost Katolicky
Místo: Plzeň, Czech Republic

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR www.akamonitor.cz, soudní znalec KS Plzeň, docent na ZČU v Plzni a na VŠMIE v Praze.

14.12.06

EA slouží uživatelům v různých rolích

Enterprise Architect od australské firmy SparxSystems, je připraven sloužit uživatelům diferencovaně podle role, v které uživatel vystupuje. V HELPu k EA jsem našel kapitolku, která mi připadá velmi užitečná nejen v přímé vazbě na EA, ale i v obecně-metodické rovině. Z helpu jsem vybral jednak stručné textové komentáře k jednotlivým rolím, jednak ukázky praktik. PDF soubor najdete na adrese:
http://www.akamonitor.cz/EA-role-slajdy.pdf
Doporučuji používat zoom-zvětšení pro zaostření zobrazených grafů!